Gizlilik Hakkı

Veri Koruma Beyanı

A. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

B. Sosyal Medyada Görünürlük Gizlilik Politikası

C. Privacy policy for contract processing

Durum 08/2019

A. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizi (bundan sonra "veri" olarak adlandırılacaktır) yalnızca içeriği ve hizmetleri ile etkili ve yeterli bir şekilde çalışan bir internet sitesi sunabilmek için işliyoruz.

"İşleme", toplama, kullanma, iletme ve/veya saklama anlamında kullanılmaktadır. Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (bundan sonra GVKY olarak adlandırılacaktır) göre kişisel veri bir şahısın tanımlanmasında kullanılabilecek her türlü bilgidir. Bu terimin tam açılımı GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

Aşağıdaki açıklamamalar kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanakları, süresi, amacı ve tipi; kalite düzenleme ve optimizasyon amacıyla kullandığımız, üçüncü şahıslara ait, kendi sorumlulukları altında olan bileşenler; yalnızca tarafımızdan ya da başka şahıslarla beraber karar alarak işlenen verilerinizin işlenme amacı ve araçları ile ilgili sizi bilgilendirme amaçlıdır.

I. Sorumlu şahıs / taraf (denetleyici) hakkında bilgi

II. Kullanıcının hakları

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

I. Sorumlu şahıs / taraf (denetleyici) hakkında bilgi

GVKY, üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma kanunlarına ve başka veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak Denetleyici (bundan sonra "sağlayıcı" olarak adlandırılacaktır):

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: info@jbl.de

Sorumlu tarafın veri koruma yetkilisi:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • ve Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Tel.: +49 (0)711/ 93277955
 • Fax: +49 (0)711/ 93277956
 • E-posta: dsb@datcq.de

II. Kullanıcının hakları

Sağlayıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesiyle alakalı olarak kullanıcının hakları şu şekildedir:

 1. GVKY'nın 15. maddesine istinaden, kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediği, söz konusu veri hakkında kesin bilgi ve verinin kopyalanıp kopyalanmadığı konusunda onay istemek; GVKY'nın 16. maddesine istinaden kendileriyle ilgili doğru olmayan verilerin derhal düzeltilmesi ya da doğrulanmasını talep etmek; GVKY'nın 17. maddesine istinaden verilerin ivedilikle silinmesini ya da örneğin GVKY'nın 17(3). maddesinin uygulanmasını gerektiren durumlarda, GVKY'nın 18. maddesine istinaden veri erişiminin kısıtlanmasını talep etmek;
 2. GVKY'nın 20. maddesine istinaden kendileriyle ilgili ve kendilerine sağlanan verileri almak ve sorumlu diğer şahıs/taraflara bu verilerin aktarılmasını talep etmek; eğer kullanıcı kendisiyle ilgili verilerin GVKY'ne aykırı bir şekilde kullanıldığını düşünüyorsa GVKY'nın 77. maddesine istinaden yetkili mercilere şikayette bulunmak.
 3. Kural olarak, kullanıcı istediği zaman GVKY'nın 21. maddesine istinaden GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendine dayanarak sorumlu şahısca/tarafca kendileriyle ilgili verilerin işlenmesinin durdurulmasını talep etme hakkına sahiptir. İtiraz hususi olarak doğrudan pazarlama amaçlarıyla ilgili işlemelere karşı yapılabilir. Sağlayıcı da verilerin paylaşıldığı kişileri/tarafları kişisel verilerin düzeltilmesi ya da silinmesi yahut GVKY'nın 16., 17.(1). ve 18 maddelerine istinaden işlenmesinin kısıtlanması hususunda bilgilendirmelidir. İletişimin imkansız olduğu ya da orantısız bir çaba içerdiği durumlarda bu yükümlülük mevcut değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

İşlemeden sonra veriler hakkında ayrıntılı bilgi verilmezse, kullanıcı verileri sağlayıcı tarafından işlendiğinde silinecek veya engellenecektir. Bu, depolama amacının uygulanmaya son vermesi ve silinmesinin yasal depolama yükümlülükleriyle çelişmemesi durumunda gerçekleşir.

Sunucu verileri

İletişim ve güvenlik nedenlerinden ötürü, diğerlerinin yanı sıra, kullanıcının web tarayıcısının sağlayıcıya ya da web alanı sağlayıcısına gönderdiği (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan) aşağıdaki veriler, web sitesini ziyareti sırasında toplanır:

 • Tarayıcı tipi ve sürümü;
 • kullanılan işletim sistemi;
 • kullanıcının sağlayıcının internet sitesini ziyaret ettiği internet sitesi (yönlendirme URL'si);
 • kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet sitesi;
 • erişim tarihi ve saati;
 • kullanıcının internet protokolü (IP) adresi.

Ek olarak, veriler geçici olarak saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz. Geçici depolama için yasal dayanak, internet sitesinin istikrarını, istatistiklerini, işlevselliğini ve güvenliğini geliştirmeye yönelik meşru menfaatlere dayanan GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

Veriler en geç yedi gün sonra silinir. Bu süreden sonra kanıt amacıyla saklanan veriler olay nihayet açıklığa kavuşturuluncaya kadar silinmekten muaftır.

Çerezler

1. “Oturum” çerezleri

Sağlayıcılar internet sitelerinde çerezleri kullanırlar. Çerezler, kullanıcının internet tarayıcısının son cihaza yerleştirdiği ve kaydettiği küçük metin dosyaları veya diğer depolama teknolojileridir. Bu çerezler belirli bir ölçüde tarayıcı ve konum verileri ve IP adresi bilgileri gibi belirli kullanıcı bilgilerini işler.

İşleme, sağlayıcının internet sitelerini daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenilir hale getirmesine olanak tanır. Bu sayede işleme, içeriğin farklı dillerde görüntülenmesini veya gerekirse bir alışveriş sepeti işlevinin kullanılmasını sağlar. Bu çerezler kişisel verileri bir sözleşmenin başlatılması ve yürütülmesi amacıyla işliyorsa, işlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin b bendidir.

İşleme, bir sözleşmenin başlatılmasını ve yürütülmesini sağlamayı amaçlamıyorsa, sağlayıcının internet sitesin in işlevselliğinin iyileştirilmesi için meşru menfaatine hizmet eder ve bunun yasal dayanağı da GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir.

Kullanıcı tarayıcıyı kapattıktan sonra çerezler silinecektir.

2. Üçüncü kişilerin çerezleri

Üçüncü kişi sayılabilecek sağlayıcıların çerezleri de sağlayıcının internet sitesinde kullanılabilir. Bu üçüncü taraf sağlayıcıları, sağlayıcıyla reklam, analiz veya internet sitesinin işlevleri için işbirliği yapan ortak şirketlerdir. Bu durumda, ilgili işlemin amaçları ve yasal temeli aşağıdaki açıklamalarda incelenebilir.

3. Silme seçeneği

Kullanıcı, çerezlerin kurulumunu tarayıcı ayarlarıyla önleyebilir veya sınırlayabilir. Saklanan çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Burada gerekli olan ayarlar ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri tarayıcı ayarıyla değil, Flash Player'ın ilgili ayarı aracılığıyla engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu önler veya sınırlarsa, bu, internet sitesinin tüm işlevlerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

Müşteri hesabı / kaydı

Her kayıtta, IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Yasal dayanak burada GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Sağlayıcının meşru menfaati, veri korumaya uygun bir kayıt olduğunun kanıtıdır. Veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

1. Genel Kayıt

Aşağıda detaylandırılan kayıt amaçlarına ek olarak, sağlayıcı kayıttan sonra erişilebilir ek hizmetler sunmaktadır. Kayıt sırasında bu vesile ile girilen kullanıcı verileri, kayıt amacına göre değişebilir (isim, e-posta adresi ve uygun olduğunda, ek adres ve telefon numarası) ve sadece kullnıcı tarafından seçilen amaçlar dahilinde sağlayıcı tarafından işlenebilir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. Onay metninde kullanıcıya işlemeyle ilgili amaç anlatılmalıdır. GVKY'nın 7(3). maddesine dayanarak, kullanıcı istediği zaman bir bildirimle bu onayını geri alabilir.

2. Sözleşmeli işleme

Kullanıcı mal siparişi amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) ilk aşamada sözleşme işleminin bir parçasını oluşturmak için kullanılacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak son tarihin sona ermesinden sonra silinecektir.

Aynı zamanda, veriler gelecekteki sözleşmeler ve genel müşteri ilişkileri yönetimi (örneğin önceki siparişlere veya not işlevine erişim) için kullanılacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine istinaden, kullanıcı istediği zaman bir müşteri hesabına sahip olmak için verilen onayını geri alabilir.

3. Ürün kaydı / garanti süresi uzatımı

Kullanıcı bir garanti uzatımı amacıyla kayıt yaparsa, bu kayıt sırasında girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, cihaz türü, edinme tarihi, satıcı) ilk olarak garanti talebiyle ilgili gelecek işlemlerde kullanılabilir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Bu amaç için işlenen kullanıcı verileri, garantinin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

4. Haber bülteni

Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz bültenine abone olursa, kayıt masasında talep edilen veri (e-posta adresi ve isim), kullanıcının seçtiği konuyu iletmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Ayrıca IP adresi, kayıt tarihi ve saati kaydedilir. Kayıt işlemi sırasında kullanıcının izni istenecek ve içerik açıkça tanımlanacaktır. Aynı zamanda veri koruma politikasına atıfta bulunulacaktır. Bu şekilde toplanan veriler, bülteni göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

5. İrtibat/Kayıt

Müşteri sağlayıcıyla iletişim kurmak veya bir hizmet talebi yapmak amacıyla kayıt yaptıysa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası) talebi işlemek için kullanılacaktır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan, sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bu kullanımın yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı isteğinin kesin olarak yanıtlanması ve yasal depolama yükümlülükleri veya garanti / kusur iddialarının aksini gerektirmediği sürece kullanıcı verileri silinecektir.

6. Yarışmalar

Kullanıcı, sağlayıcı tarafından düzenlenen bir yarışmada yer alır ve bu amaçla kayıt yaparsa, kullanıcı tarafından katılım için girilen veriler (isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası), tek amaç için daha fazla onay almadan yalnızca yarışmanın / çekilişin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sağlayıcı tarafından kullanılacaktır.

Yarışmanın bir parçası olarak, ödülün ödenmesi ya teslim edilmesi için gerekli olduğu durumlarda, kullanıcının kişisel verileri taşıuma firmasına ya da finansal servis sağlayıcısına aktarılabilir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir.

Yarışmaya katılmak için saklanan kullanıcı verileri, çekiliş tarihinden itibaren on dört gün sonra silinecektir, ancak kazananların verileri, ancak son tarihin sona ermesinden sonra mali ve ticari kanunun ilgili tutma sürelerine uygun olarak silinecektir.

Katılım “Facebook” aracılığıyla gerçekleşirse, Facebook belirli verileri de işleyecek, sağlayıcının ve kullanıcının üye hesapları bağlanacaktır. Bu amaçla, Facebook’un gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy

7. Yorumlar/Gönderiler

Kayıttan sonra mevcut olan internet sitesinin değerlendirme veya yorum fonksiyonu (yayınları) aracılığıyla kullanıcılar istek, cevap veya görüşlerini yayınlama fırsatına sahip olurlar.

Bunu yaparken, gönderi, gönderi tarihi ve kullanıcı tarafından belirtilen isim, sağlayıcı tarafından işlenecek ve yayınlanacaktır.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre kullanıcı, gelecekteki onayını sağlayıcıya herhangi bir zamanda bildirerek geri çekebilir.

Ayrıca, kullanıcının IP adresi ve e-posta adresi de işlenecektir. IP adresinin işlenmesi, kullanıcının katkısının üçüncü tarafların haklarına müdahale etmesi ve / veya yasadışı içeriklerin dağıtılması durumunda sağlayıcının meşru menfaati nedeniyle gerçekleşmektedir.

Bunun için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin f bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati, gerekli yasal savunmalardan kaynaklanmaktadır.

Kullanıcı ile e-posta vasıtasıyla iletişim kurarken, sağlayıcı bu vesileyle isteği iletmek için girilen kişisel kullanıcı verilerini kullanır. Veriler, talebe cevap vermek için gereklidir. Bu olmadan sınırlı bir ölçüde de olsa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin b bendidir. Kullanıcı talebi sonuçlandırıldıysa ve müteakip sözleşme uygulamaları gibi zorunlu saklama yükümlülükleri yerine getiriliyorsa kullanıcı verileri silinecektir.

Payment service provider Klarna

The provider uses the payment service provider Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, hereinafter referred to as "Klarna", for the payment processing of orders via the online shop.

For this purpose, the provider has integrated Klarna's "check-out" on the final order page.

The legal basis for the processing of personal data is Art. 6(1) point b GDPR (fulfilment of contract) and the legitimate interest of the provider in the offer of effective and secure payment options pursuant to Art. 6(1) point f GDPR.

As a result of this integration, the user's browser loads the "check-out" page from a Klarna server during the order process. As a result, the following data of the user are transmitted to the server of Klarna without the user interacting with the "check-out" page:

 • browser type and version;
 • used operating system;
 • website from which the user requests the "check-out";
 • date and time of the call;
 • internet protocol (IP) address of the user.

With the payment methods advance payment and PayPal the processing is limited without further consent of the user to the passing on of the payment data to the seller or PayPal.

When selecting the payment methods purchase on account, installment purchase, immediate transfer, credit card or direct debit, the following personal data are processed by Klarna for payment and, in this connection, for identity and credit checks:

 • Contact information such as first name, last name, address, date of birth, gender, email address, IP address, phone number, mobile phone number, etc .;
 • Information about processing the order, such as product type, product number, price, etc .; payment information, such as debit and credit card information (card number, expiry date and CCV code), billing information, account number, etc .;
 • In the case of the choice of "purchase on account" or "installment purchase", Klarna collects and uses personal data and information about the previous payment behavior of the user as well as probabilities for its payment behaviour in the future (so-called scoring). This is in order to decide whether the payment method can be offered to the user. The scoring calculation is carried out on the basis of scientifically recognized mathematical-statistical methods.

Further information on the aforementioned processing by Klarna and the applicable data protection provisions of Klarna can be found under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_de/data_protection.pdf .

E-posta aracılığıyla iletişim talepleri

In the event of an order completion by the user, data entries are made in the input mask of the "check-out" page and Klarna takes responsibility for payment processing.

İş başvuruları

Dijital iş uygulamaları ile başvuru prosedürünü yürütmek amacıyla uygulama verilerini elektronik olarak toplayıp işliyoruz.

İşlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 88(1). maddesiyle bağlantılı olarak, Alman Gizlilik Yasasının § 26(1). maddesinin 1. bendidir.

Başvurunuz bir iş sözleşmesi gerektiriyorsa, sunulan veriler ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak, olağan kurumsal ve idari süreçler için personel dosyasında saklanabilir.

İşlemenin yasal dayanağı GVKY'nin 88(1). maddesiyle bağlantılı olarak, Alman Gizlilik Yasasının § 26(1). maddesinin 1. bendidir.

Sunulan verilerin silinmesi, reddedilmenin bildirilmesinden iki ay sonra iş başvurusunun reddedilmesiyle otomatik olarak gerçekleşecektir. Yasal gereklilikler (Alman genel eşit muamele kanunu (AGG) kapsamında ispat yükümlülüğü), dört aya kadar veya herhangi bir yasal işlem tamamlanana kadar daha uzun saklama süresi gerektiriyorsa, bu geçerli değildir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nin 6(1). maddesinin f bendi ve Alman Gizlilik Yasasının § 24(1). maddesinin 2. bendidir. Tedarikçinin meşru menfaati yasal savunmadır.

Verilerin ilgili taraflar için bir veritabanında daha uzun süre saklanması için açık bir şekilde bir onay verilmişse, veriler bu onaya istinaden işlenecektir.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesiyle bağlantılı olarak gelecekte buna verilecek olan tüm onaylar istenildiği zaman sağlayıcıya verilecek bir bildirim ile geri alınabilir.

Youtube

The provider uses the YouTube API services of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google", on the website to display video sequences.

The terms of use can be found at https://www.youtube.com/t/terms .

The legal basis for this is Art. 6(1) point a GDPR. In accordance with Art. 7(3) GDPR, the user can revoke this consent for the future at any time by setting the cookies on the website. The provider uses YouTube with the "extended data protection mode" option offered by YouTube.

If the user visits a page with an embedded video, a connection to the Google servers in the USA will be established and instructions issued to the user’s browser to enable the content to be shown on the website. For this purpose Google processes at least the IP address, the date, time and page visited by the user. This also leads to a connection to the Google “DoubleClick” advertising network. If the user is logged in to YouTube at the same time, the connection information is assigned to the user’s YouTube member account.

However, according to the data protection supervisory authorities, the USA does not currently have an adequate level of data protection. There are, however, so-called standard contractual clauses between the provider and Google:

https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

However, these are private law agreements and therefore have no direct impact on the access possibilities of the authorities in the USA.

According to Google, no information about users is stored on the website in "enhanced privacy mode" unless they watch the embedded video.

If the user wishes to prevent Google from assigning the information it has collected directly to their member account, they need to log out of YouTube before they visit the website. In addition it is possible to configure the user account accordingly.

Google also uses permanent cookies for functionality and analysis.

Should a user not agree to this processing, it is possible to prevent the installation of cookies by setting the browser accordingly. Closer information about this can be found under “Cookies” (above).

For further information about the collection and use of data by Google and about the user’s corresponding rights and ways of protecting their privacy, please refer to Google’s Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

HERE Maps

The supplier uses the component "HERE Maps" of the company HERE Global B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands, hereinafter referred to as "HERE", for the visual location display of the specialist dealers.

To display the locations a connection to the server of HERE and a request by the component for the visitor’s IP address are necessary. The component will initially use the IP address solely to send appropriate information to the browser or visitor. The IP address is therefore required to display this feature. The connection enables HERE to identify the website from which an enquiry has been sent and the IP address to which the location display of the specialist dealers is to be transmitted.

In addition, HERE will set a cookie to process user preferences and data when displaying the page and the associated features the "HERE Maps" component is integrated into.

If the user does not agree with this processing, it is possible to prevent the installation of the cookie by setting the browser accordingly. More information on this can be found under "Cookies".

The legal basis for this is Art. 6(1) point f GDPR. The legitimate interest of the supplier is the optimisation of its website functions.

If the visitor consents, specifically through a browser setting or browser release, HERE will also use the visitor’s IP address to process their approximate location and display the nearest specialist dealer.

The legal basis is Art. 6(1) point a GDPR. Future consent can be revoked at any time through the appropriate browser setting.

HERE offers further information on the relevant data processing under the following link: https://legal.here.com/en-gb/privacy/policy

JBL ProScan Uygulaması

Sağlyıcı, mobil işletim sistemleri için uygulama yazılımı (uygulama) aracılığı ile, kullanıcının akvaryum suyunu analiz etmesine ve teşhis etmesine olanak sağlar. Bunu yapmak için aşağıdaki veriler sağlayıcıdan ve üçüncü kişilerden toplanır:

1. Uygulamanın indirilmesi

Uygulamayı kullanmak için mobil cihazınıza yüklemeniz gerekir. Bu, Google Play Store veya Apple App Store üzerinden yapılabilir.

Google Play Store, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 ABD adresinde bulunan Google LLC.'nin bir hizmetidir (bundan sonra "Google" olarak anılacaktır).

Google ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

App Store, One Apple Park Way, Cupertino, Calif. 95014 ABD adresinde bulunan Apple Inc.'in bir hizmetidir (bundan sonra "Apple" olarak anılacaktır).

Apple ayrıca, uygulamanın ödeme veya işlevi için gerekli olabilecek verileri toplar, depolar ve işler. Bu konuda daha fazlası için: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

2. Gerekli erişimler hakkında bilgi

Özelliklerini kullanabilmeniz için uygulamanın mobil cihazınızda aşağıdaki içeriklere veya özelliklere erişmesi gerekir:

Hesaplar: Uygulamayı çalıştırmak için müşterinin cihazında bir kullanıcı hesabını kaydetmesi ve onaylamanız gerekir. Bunu yapmak için, uygulama hesap yöneticisinin hesap kimlik doğrulama özelliklerine erişir.

Kamera/Fotoğraflar: Kameraya ve fotoğraflara erişim de, işlevlerini yerine getirirken mobil cihazın belleğine erişim sağlar. Bu, hafızadaki fotoğrafların okunmasına, kaydedilmesine, değiştirilmesine veya silinmesine izin verir. İçerikler öncelikle kullanıcı tarafından uygulama yoluyla çekilen resimlerdir.

Ağ bağlantılarına erişim veya erişim: Uygulama, İnternet üzerinden veri alabilmesi için mevcut ağlara kısmi erişim gerektirir. Bu fonksiyonun bir parçası olarak, uygulama, iletimi optimize etmek için LTE veya Wi-Fi gibi hangi mobil ağların kullanılabileceğini de gözden geçirecektir.

Bu işlemenin yasal dayanağı GVKY'nın 6(1) maddesinin b bendidir.

Kullanıcı onaylı uygulama yetkileri, cihazın "Ayarlar" bölümünde istediğiniz zaman değiştirilebilir. İzinler devre dışı bırakılırsa, uygulamanın tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Ayarların izinleri hakkında daha fazla bilgi için:

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en&ref_topic=6046245

https://support.apple.com/en-en/HT207830

3. Sunucu günlük dosyaları

İletişim ve güvenlik nedenleriyle, mobil cihazdaki aşağıdaki veriler uygulamanın kullanımı sırasında sağlayıcıya veya web alanı sağlayıcısına iletilir (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır):

 • Akıllı telefon tipi
 • Uygulama sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Erişim tarihi ve saati
 • Kullanıcı kimliği
 • Akvaryum kimliği
 • Kullanıcının veya cihazın ve kart tanımlayıcılarının İnternet protokolü (IP) adresi.

Kişisel verileriniz analiz amacıyla daha sonra anonim bir şekilde saklanacaktır.

4. Haber bülteni

Kullanıcı sağlayıcının ücretsiz ProScan haber bültenine kaydolursa, e-posta adresi bülteni teslim etmek için sağlayıcı tarafından işlenecektir. Uygulamanın kurulumunun bir parçası olarak, kullanıcının onayı alınır ve bu gizlilik politikasına atıfta bulunulur. Bu şekilde toplanan veriler sadece bülteni göndermek için kullanılacaktır. Veriler üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Bunun yasal dayanağı GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendidir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı gelecekteki onayını tedarikçiye bildirerek veya bültendeki abonelikten çıkma bağlantısını kullanarak herhangi bir zamanda geri çekebilir.

B. Sosyal medya görünümleri için gizlilik politikası

Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak ve ilgili taraflarla veya müşterilerle iletişim kurmak için, sözde sosyal medya platformlarını kullanıyoruz.

Özellikle aşağıdaki bilgiler, ziyaret ettiğinizde kişisel verilerin işlenmesinin niteliği, kapsamı, amacı, süresi ve yasal dayanağı hakkında bilgilendirilecek veya bir sosyal medya platformunda şirket sunumlarımızdan biri ile iletişime geçecek veya bu platform aracılığıyla bizimle iletişime geçecektir.

"İşleme", toplama, kullanma, aktarma ve / veya depolama işlemleridir. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine göre (bundan böyle "GVKY" olarak anılacaktır), "kişisel veriler" esas olarak, doğal bir kişinin tanımlanabildiği tüm verileri içerir. Terimlerin tam tanımları GVKY'nın 4. maddesinde yapılmıştır.

I. Müştereken sorumlu kişiler / taraflar hakkında bilgi (denetleyiciler)

II. Kullanıcının hakları

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

I. Müşterek sorumlu kişiler / taraflar hakkında bilgi

Aşağıda listelenen tüm sosyal medya platformları için

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Telefon: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Faks: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • E-posta: info@jbl.de

- bundan sonra "sağlayıcı" olarak anılacaktır -

GVKY'nın 26. maddesine göre aşağıda bilgileri verilen taraf da platform operatörüyle birlilkte müşterek sorumludur.

Sağlayıcının harici veri koruma görevlisi:

 • Killian Hedrich
 • c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
 • ve Frank Weiß
 • Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Telefon: +49 (0)711/ 93277955
 • Faks: +49 (0)711/ 93277956
 • E-posta: dsb@datcq.de

Facebook

"Facebook" sosyal medya platformunda sağlayıcı şu tarafla müşterek sorumludur:

 • Facebook Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square
 • Grand Canal Harbour
 • Dublin 2 İrlanda

.

Facebook'un veri koruma yetkilisine bir iletişim formu aracılığıyla ulaşılabilir: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Müştereken sorumlu kişiler / taraflar, GVKY'dan kaynaklanan kendi yükümlülükleri konusunda bir anlaşma yapmışlardır. Bu anlaşmaya aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

II. Kullanıcının hakları

Anlaşmanın ayrıntılarına bakılmaksızın, GVKY'ya istinaden haklarınızı, sorumlu kişi / tarafların her biri ile ve onlara karşı kullanabilirsiniz.

Kullanıcı, denetleyicilerin ürettiği kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak şu haklara sahiptir:

 1. GVKY'nın 15. maddesine uygun olarak kendileriyle ilgili herhangi bir verinin işlenip işlenmediği, bu veriler hakkında kesin bilgi ve bu verinin tüm bilgileri ve kopyaları hakkında teyit talebinde bulunmak;
 2. GVKY'nın 16. maddesine uygun olarak yanlış bilgilerin derhal düzeltilmesini veya bu verilerin Sanat'a göre düzeltilmesini talep etmek;
 3. GVKY'nın 17. maddesine uygun olarak verilerinin derhal silinmesini istemek veya alternatif olarak, örneğin, 17(3). maddesine uygun olarak verilerin gelecekte işlenmesi gerekiyorsa GVKY'nın 18. maddesine uygun olarak erişimin kısıtlanmasını talep etmek;
 4. GVKY'nın 20. maddesine uygun olarak kendileriyle ilgili verileri ve kendilerine sağlanan verileri almak, 3. kişilere / taraflara iletilmesini talep etmek;
 5. GVKY'nın 77. maddesine uygun olarak, eğer kullanıcı verilerinin sağlayıcının işleyişinin GVKY'yı ihlal ettiğine inanıyorsa. denetleme yetkisine şikayette bulunmak;
 6. Prensip olarak, kullanıcı, GVKY'nın 21. maddesiyle bağlantılı olarak ve aynı kanunun 6(1). maddesine uygun olarak verilerini işleyen sorumlu kişi / tarafın, kendiyle ilgili verilerin gelecekteki işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz edebilir. İtiraz özellikle doğrudan pazarlama amaçları için işlenmeye karşı yapılabilir. Sorumlu kişi / taraf, GVKY'nın 16., 17(1). ve 18. maddelerine istinaden kişisel verinin paylaşımı, düzeltilmesi, silinmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olarak verileri alan kişi /tarafları bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu iletişimin imkansız olduğu ya da yeterli bir çaba içerdiği durumlarda, yükümlülük mevcut değildir. Kullanıcı bu alıcılarla ilgili bilgi alma hakkına sahiptir.

III. Verilerin işlenmesi hakkında bilgi

Ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak ve ilgili kişi / taraf veya müşterilerle iletişim kurmak için sağlayıcı aşağıdaki platformlarda bir şirket aracılığı ile varlığını sürdürmektedir.

Bundan kaynaklanan ve sonradan her bir platform için yeniden üretilen kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak GVKY'nın 6(1). maddesinin F bendidir. Sağlayıcının yasal menfaati, ürün ve hizmetlerinin analizi, iletişimi, satışı ve tanıtımıdır.

GVKY'nın 6(1). maddesinin a bendine göre yasal dayanak ayrıca kullanıcının platform yöneticisine verdiği izin sayılabilir. GVKY'nın 7(3). maddesine göre, kullanıcı istediği zaman platform yöneticisine bir ileti göndererek bu iznini geri çekebilir.

Facebook and Instagram

Sağlayıcının çevrimiçi varlığını facebook platformunda ararken, facebook kullanıcı verilerini (örn. Kişisel bilgiler, IP adresi vb.) İşler.

Bu kullanıcı verisi, şirketin facebook'taki varlığının kullanımı hakkında sağlayıcı istatistiki bilgi verir. Facebook, bu verileri özellikle pazar araştırması ve reklam amaçları ile kullanıcı profillerinin oluşturulması için kullanmaktadır. Bu profillere dayanarak, facebook, örneğin, facebook'un içinde ve dışında, kullanıcı için ilgi alanına dayalı bir şekilde reklam yayınlayabilmektedir. Kullanıcılar o sırada kendi facebook hesabına giriş yapmışlarsa, facebook da verileri ilgili kullanıcı hesabına bağlayabilir.

Kullanıcı sağlayıcı ile facebook üzerinden iletişim kurarsa, bu vesileyle girilen kullanıcının kişisel verileri isteği işlemek için kullanılır. Kullanıcının talebi, bir müteakip sözleşme gibi bir yasal depolama yükümlülüğü bulunmadığı sürece, kullanıcı talebi tamamlandıktan sonra sağlayıcı tarafından silinecektir.

Facebook ayrıca verileri işlemek için çerezleri de ayarlayabilir.

Kullanıcı bu işleme onay vermiyorsa, tarayıcıyı buna göre ayarlayarak çerezlerin yüklenmesini önlemek mümkündür. Önceden kaydedilmiş çerezler de herhangi bir zamanda silinebilir. Bunun ayarları ilgili tarayıcıya bağlıdır. Flash çerezleri durumunda, tarayıcı ayarları kullanılarak ancak Flash Player'ın karşılık gelen ayarıyla işleme engellenemez. Kullanıcı çerezlerin kurulumunu engeller veya kısıtlarsa, bu, tüm facebook özelliklerinin tamamen kullanılamayacağı anlamına gelebilir.

İşleme etkinlikleri, bunların önlenmesi ve facebook tarafından işlenen verilerin silinmesi hakkında daha fazla bilgi facebook'un veri politikasında bulunabilir:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://help.instagram.com/519522125107875

Facebook’un işleyişinin ABD’de de gerçekleşeceği de göz ardı edilmemelidir.

Facebook, ABD'deki verileri işlerken AB veri koruma yönetmeliklerine uymak için "AB-ABD Gizlilik Kalkanı" na başvurur.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

C. Privacy policy for contract processing

1. Name and contact details of the person/party responsible (controller)

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Phone: +49/ (0)6236/4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/4180-999
 • Email: info@jbl.de

The external data protection officer of the person/party responsible (controller) is:

 • Killian Hedrich c/o DatCQ GbR
 • Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich und Frank Weiß Katharinenstraße 16
 • 73728 Esslingen
 • Phone +49 (0)711/93277955
 • Fax: +49 (0)711/93277956
 • Email: dsb@datcq.de

2. Collection and storage of personal data as well as nature and purpose and their use

When you place an order with us or request a quote, we collect the following information:

 • title, first name, surname, email address, address, telephone number and bank details, when applicable;
 • information required for contract processing.

The collection of this data takes place

 • to identify you as our customer or prospect;
 • to be able to carry out the order;
 • to be able to serve you properly;
 • for correspondence with you;
 • for customer administration;
 • for billing purposes.

The data processing takes place on the basis of your order or request for proposal and according to Art. 6(1) sentence 1 point b GDPR for the stated purposes necessary for the proper execution of the contract and for the mutual fulfilment of the contractual obligations.

In addition, we reserve the right to use your data for direct marketing by email or by post pursuant to Art. 7 (3) UWG if you do not object to this use. Direct advertising exclusively includes offers for similar services as those already booked by you with us. The legal basis in this case is Art. 6(1) point f GDPR. Our legitimate interest lies in the economic interest of the sale of our services.

The personal data collected by us for the commissioning will be stored until the end of the assignment and thereafter deleted, unless we are obliged under Article 6(1) sentence 1 point c GDPR to retain it for a longer period of time due to tax and commercial law or other statutory storage and documentation obligations (for example from HGB, StGB or AO), or you have consented to storage beyond that, according to Art. 6(1) sentence 1 point a GDPR.

3. Disclosure of data to third parties

A transfer of your personal data to third parties for purposes other than those listed below does not take place.

Insofar as this is required in accordance with Art. 6(1) sentence 1 point b GDPR for the execution of the contract, your personal data will be passed on to third parties. This includes in particular the transfer of your data to financial service providers or transport companies, if this is necessary for the payment and delivery of the subject of the contract.

4. Consent

Any processing of your personal data outside the fulfilment of the contract can take place with your consent. Such consent must have been expressly given by you and can be revoked by you at any time for the future. If we ask you for such voluntary consent, we will inform you separately about the purpose.

The legal basis for such processing is Art. 6(1) point a GDPR.

5. Rights of the persons affected

You have the right:

 • in accordance with Art. 7(3) GDPR, to revoke any consent you once gave to us at any time. As a result, we may no longer continue the data processing based on this consent in the future;
 • to request information about your personal data processed by us in accordance with Art. 15 GDPR. In particular, you may request information on the processing purposes, the category of the personal data, the categories of recipients to whom your data has been or will be disclosed, the planned storage period, the existence of a right of rectification, deletion, restriction of processing or objection, the existence of a right of complaint, the origin of your data, unless it has been collected from us, as well as the existence of an automated decision making process including profiling and, if applicable, meaningful information on its details;
 • in accordance with Art. 16 GDPR, to immediately request the correction of incorrect or incomplete personal data stored by us;
 • to demand the deletion of your personal data stored by us in accordance with Art. 17 GDPR, unless the processing is necessary for the exercise of the right to freedom of expression and information, for the fulfilment of a legal obligation, for reasons of public interest or for the assertion, exercise or defence of legal claims;
 • to demand the restriction of the processing of your personal data in accordance with Art. 18 GDPR if you dispute the correctness of the data, if the processing is unlawful but you refuse its deletion and we no longer need the data but you need it to assert, exercise or defend legal claims or if you have lodged an objection against the processing in accordance with Art. 21 GDPR;
 • in accordance with Art. 20 GDPR, to receive the personal data you disclosed to us, in a structured, common and machine-readable format or to request the transfer to another responsible party, and
 • to complain to a supervisory authority in accordance with Art. 77 GDPR. As a rule, you can contact the supervisory authority of your usual place of residence, workplace or our company headquarters.

5. Right to object

If your personal data is processed on the basis of legitimate interests in accordance with Art. 6(1) sentence 1 point f GDPR, you have the right to object to the processing of your personal data in accordance with Art. 21 GDPR, if there are reasons for doing so which arise from your particular situation. In particular, the objection may be lodged against the processing of your personal data for the purposes of direct advertising.

If you wish to exercise your right of objection, simply send an email to: info@jbl.de

Devam etmeden önce çerezler hakkında kısa bir bilgi notu

JBL Ana Sayfası, size tam işlevsellik ve birçok hizmet sunmak için çeşitli çerez türleri de kullanır: Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışmasını sağlamak için teknik ve işlevsel çerezlere ihtiyacımız vardır. Çerezleri pazarlama amacıyla da kullanıyoruz. Bu, kapsamlı sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi tanımamızı, kampanyalarımızın başarısını ölçebilmemizi ve kişiselleştirme çerezlerinin size, web sitemizin dışında bile, ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış, bireysel ve doğrudan hitap etmemize izin vermesini sağlar. Hangi çerezlere izin verdiğinizi ve hangilerine izin vermediğinizi istediğiniz zaman (daha sonraki bir tarihte bile) belirleyebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgiyi "Ayarları değiştir" bölümünde bulabilirsiniz).

Size tam bir işlevsellik ve bir çok hizmet sunabilmek için JBL’nin ana sayfasında da birçok çerezden yararlanılmaktadır. Bu ana sayfayı ziyaret ettiğinizde başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için teknik ve işlevsel çerezlere kesinlikle ihtiyacımız bulunuyor. Çerezleri ayrıca pazarlama amaçlı olarak da kullanmaktayız. Hangi çerezlere izin vereceğinize, hangilerini engelleyeceğinize istediğiniz zaman -daha sonraki bir zamanda da- karar verebilirsiniz (bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınız "Ayarları değiştir" menüsü).

Veri korunması ile ilgili beyanımızda kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. kişisel verileri nasıl işlediğimizi ve işlediğimiz verileri hangi amaçla kullandığımızı görebilirsiniz. Lütfen “Gereğince dikkate aldım” seçeneğiyle tüm çerezlerin kullanılmasını onaylayın ve hemen devam edin.

16 yaşından büyük müsünüz? O halde "Kabul ediyorum" diyerek çerez kullanımını onaylayın ve işlemlerinize devam edin.

Çerez ayarlarınızı seçin

Teknik ve işlevsel çerezler sitemizi ziyaret ettiğinizde her şeyin çalışması için gereklidir.
Pazarlama çerezleri ile sayfalarımız sizi tanır ve kampanyalarımızın başarısını ölçebiliriz.