Poučení o odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy

Jako spotřebitel máte zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelem je dle § 13 něm. obč. zák. každá fyzická osoba, která uzavře smlouvu za účelem, nesouvisejícím ani s její podnikatelskou, ani samostatně výdělečnou činností.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu do třiceti dnů.

Právo na odstoupení od smlouvy činí třicet dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí osoba, která není dopravcem, poslední zboží fyzicky obdrželi nebo obdržíte.

Pro uplatnění vašeho práva na odvolání nám musíte

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Německo

Telefon: +49(0)6236-4180-0
Telefax: +49(0)6236–9324-987
E-mail: shopeu@jbl.de

informovat jednoznačným prohlášením (např. poštou odeslaným dopisem, telefaxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář o odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

K poskytnutí lhůty na odstoupení stačí, pokud sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete ještě před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám zpět veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poštovného ( s výjimkou dalších nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný než námi standardně nabízený způsob dodávky), a to ihned a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo odstoupení od smlouvy doručeno. Pro vrácení platby použijeme stejný způsob, jaký byl použit u původní transakce, jedině že by s vámi bylo výslovně dohodnuto jinak; V žádném případě vám kvůli vrácení peněz nebude účtován žádný poplatek.

Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud nám nebude vráceno zboží nebo předložen doklad o tom, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, která skutečnost nastala dříve.

Zboží musíte zaslat ihned, a v každém případě nejpozději během 14 dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno, zasláno nebo předáno vaše odstoupení od smlouvy. Lhůta se poskytuje, pokud je zboží odesláno před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na zaslání zboží zpět.

Ztráta hodnoty zboží je možná jen tehdy, pokud se kontrolou stavu, vlastností a funkčnosti neprokáže, že jste ji zavinili vy sami.

Oznámení

Právo na odstoupení od smlouvy zaniká dle § 312 g odst. 2 Obč. zák. předčasně, pokud se strany nedohodly jinak.

  • u smluv na dodávku uzavřeného zboží, které nelze kvůli zdravotní ochraně nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo po dodání otevřeno;

  • jak u smluv o dodávce zboží, pokud bylo po dodávce na základě své povahy smícháno s jiným produktem.

Vzor formuláře o odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, pak prosím vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

JBL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 3
67141 Neuhofen
Německo

Telefax: +49(0)6236–9324-987
E-mail: shopeu@jbl.de

Tímto odstupuji od (e) (*) mnou (námi) (*) uzavřené smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / poskytnutí následujících služeb (*)

Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*)

Jméno zákazníka

Adresa zákazníka

datum

Podpis zákazníka
(jen při sdělení na papír)

(*) Nehodící se prosím škrtněte

Vytisknout vzor formuláře o odstoupení od smlouvy

Cookie, krátké info, poté pokračujte dále

Také JBL Homepage využívá různé druhy cookies, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční cookies vyžadujeme, aby se při vaší příští návštěvě této stránky vše podařilo zajistit. Dále cookies využíváme k marketingu. Tím se zajistí, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali, mohli hodnotit úspěch našich kampaní a na základě personalizovaných cookies se mohli individuálně přizpůsobit vašim potřebám - také mimo naše stránky. Kdykoli můžete - i později - určit, které cookies povolíte, a které ne (více k tomu "Změnit nastavení")

Domovská stránka JBL používá také několik typů souborů cookie, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční soubory cookie nezbytně potřebujeme k tomu, aby při návštěvě této domovské stránky vše fungovalo. Kromě toho používáme soubory cookie pro marketingové účely. Kdykoli – i později – můžete určit, které soubory cookie povolíte a které ne (více v části "Změna nastavení").

V našem Prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte, jak zpracováváme osobní údaje a k jakým účelům je používáme. se dozvíte, jak zpracováváme osobní údaje a k jakým účelům je používáme. Potvrďte prosím použití všech souborů cookie kliknutím na "Potvrzeno" – a můžete pokračovat.

Je vám více než 16 let? Pak potvrďte, že "berete na vědomí" používání všech cookies a pokračujte dál.

Zvolte nastavení cookies

Technické a funkční cookies, aby se při vaší návštěvě naší stránky vše podařilo.
Marketingové cookies, abychom vás mohli rozpoznat na našich stránkách a hodnotit úspěch našich kampaní.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

Oznámení PUSH od společnosti JBL

Co jsou zprávy PUSH? Webová oznámení jako součást standardu W3C definují rozhraní API pro oznámení koncovým uživatelům, která jsou zasílána na počítač a/nebo mobilní zařízení uživatele prostřednictvím prohlížeče. Oznámení se na koncových zařízeních zobrazují tak, jak je koncový uživatel zná z aplikací nainstalovaných v zařízení (např. e-maily). Na koncových zařízeních se zobrazují oznámení, která koncový uživatel zná z aplikací nainstalovaných v zařízení (např. e-maily).

Tato oznámení umožňují provozovateli webových stránek kontaktovat uživatele po celou dobu, kdy mají uživatelé otevřený prohlížeč – bez ohledu na to, zda uživatel právě navštěvuje webové stránky, či nikoli.

Abyste mohli odesílat webová oznámení push, potřebujete pouze webovou stránku s nainstalovaným kódem web push. To znamená, že i značky bez aplikací mohou využívat mnoho výhod push oznámení (personalizovaná komunikace v reálném čase a přesně ve správný okamžik).

Webová oznámení jsou součástí standardu W3C a definují rozhraní API pro oznámení koncovým uživatelům. Oznámení umožňuje upozornit uživatele na událost mimo kontext webové stránky, například na nový příspěvek na blogu.

Tuto službu poskytuje společnost JBL GmbH & Co. zdarma. KG poskytuje tuto službu bezplatně a lze ji stejně snadno aktivovat i deaktivovat.