JBL Aquadur Malawi-Tanganjika
Minerální soli pro úpravu vody akvária Malawi a Tanganjika

  • Pro vodu v akváriu vhodnou pro ryby a rostliny: K vytvoření ideálních hodnot vody pro obyvatele akvária z jezer Malawi a Tanganika
  • Přirozené hodnoty vody jako v afrických jezerech velké příkopové propadliny. Přidáním se zvýší uhličitanová tvrdost více než celková tvrdost
  • Zdravá voda, zdravé ryby: Podporuje komfort, zdraví a schopnost tření cichlid. Zvyšuje líhnutí mladých ryb. Optimální růst. Skvělá barevnost
  • Optimální dávkování přiloženou odměrkou. 250 g minerální soli pro 800 l vody z jezera Malawi nebo 300 l z jezera Tanganika
  • Balení obsahuje: 1 balení Malawi / Tanganjika, 250 g. Aplikace: 1 odměrka (18,75 g)/100 l vody pro zvýšení o cca 3,5 ° prům uhl. tvrdosti
Více
základní cena 6,07 EUR / 100 g
Doporučená prodejní cena vč. DPH
K dostání u vašeho obchodníka.
Obchodník ve vašem okolí
Tento produkt můžete najít ve vašem obchodě nebo eshopu
Informace o produktu

Příroda doma – Domov pro ryby a rostliny
Ryby a bezobratlí by se měly v akváriu cítit jako v přírodě. Připravte jim vodu v akváriu odpovídající jejich přirozenému biotopu a zajistěte ochranu obyvatelům akvária.
Voda z jezer Malawi a Tanganika, stejně jako tropické vody, mají jednu zvláštnost: Jejich uhličitanová tvrdost je vyšší než celková tvrdost. To je způsobeno tím, že zdroje sody do jezer přivádějí hodně uhličitanů, které se váží na sodík a ne na vápník nebo hořčík. Protože jen vápník a hořčík ovlivňují celkovou tvrdost, zvyšují tyto hydrogenuhličitany sodné sice uhličitanovou tvrdost, ne však celkovou tvrdost. Proto je uhličitanová tvrdost v obou jezerech (a i v mnoha jiných tropických vodách) vyšší než celková tvrdost. Pro správný chod dle druhu ryb z těchto jezer doporučujeme dodržovat tyto speciální hodnoty vody. Toho ze docílit přidáním přípravku JBL Aquadur Malawi-Tanganjika.

Výhody přípravků pro úpravu vody JBL
Přidávání minerálních solí, rychlé zvyšování uhličitanové tvrdosti, stabilizace hodnoty pH, podpora komfortu, zdraví a schopnost tření cichlid, zvýšení schopnosti líhnutí mladých ryb, podpora růstu a zbarvení, ideální hodnoty vody, jako v přírodě.

Podrobnosti

JBL Aquadur Malawi-Tanganjika

č. výr.:
2490300
EAN kod:
4014162249036
Obsah:
250 g
Objem vody:
800 l
Množství:
0.670 l
Hrubá hmotnost:
310.000 g
Čistá hmotnost:
250 g
Faktor hmotnosti:
1000
Rozměry balení (d / v / š):
80/105/80 mm

Technická data

Výška:82 mm
Délka:73 mm
Šířka:73 mm
Průměr:73 mm
FAQ
May I add AquaDur directly to the water?

It is advisable to dissolve AquaDur in the complete changing water in advance and then to dose it directly into the current. Dissolving it in a small amount of water will have only limited success. You always need to dissolve at least 5 – 10 l of water before adding it to the aquarium. Repeat a number of times, if necessary. This way the product will be completely dissolved and no unwanted remains will end up at the bottom.
In addition you avert the danger of fish swimming towards the “cloud” suffering acid burns. When dosing it directly a cloud of strongly changed pH and KH values occur. And since fish are curious, they tend to swim into the cloud.

What is new about JBL AquaDur ?

See attached pdf.

GB: More detailed information about JBL AquaDur and JBL AquaDur Malawi/Tanganjika…

see the linked pdf file.

FR: Pour obtenir des informations plus détaillées sur la JBL AquaDur et JBL AquaDur Malawi/Tanganjika...

voir le fichier lié pdf.

NL: Voor meer gedetailleerde informatie over JBL AquaDur und JBL AquaDur Malawi/Tanganjika...

Zie bijgevoegd pdf-document.

Do JBL Aquadur und JBL Aquadur Malawi/Tanganjika contain common salt (sodium chloride, NaCl) ? Are the products safe for an application in freshwater ?

No JBL Aquadur und JBL Aquadur Malawi/Tanganjika don’t contain common salt. Although sodium and chloride are mentioned on the indication of the distribution of the ion spectrum, these ions are traced back to other salts.

Both products are perfectly safe for use in water. Even for fish from very soft waters these products are ideal to adjust the desired water values.

Blog (názory a zkušenosti)

JBL TV #17: Water Treatment - Live Recording of the Webinar

Water treatment is explained in detail with examples and small experiments. The biologist Heiko Blessin shows how a water conditioner works in terms understandable to non-chemists.

Více

JBL TV #13: What is carbonate hardness? It is the most important water value for your aquarium!

What is carbonate hardness? Why is carbonate hardness like life insurance for your aquarium? What is the difference between it and general hardness and how does carbonate hardness work in your aquarium?

Více

BL TV #12 - What is the conductivity in an aquarium? What is the significance of conductivity?

What is the conductivity in an aquarium? What is the significance of conductivity? What effects do salt additions have in the aquarium?

Více

JBL TV #5: What is a pH value and why is it important for the aquarium?

Have you ever asked yourself exactly what makes up the logarithm of a pH value? Why does the pH value in our aquarium matter and how can we influence it?

Více

Biotope Aquatics: How authentic are the aquariums really?

Are you familiar with biotope aquatics? If not, you’re missing out on the most sophisticated aquatic discipline!

Více

Outline: Fertilisation in the Aquarium

The JBL plant care concept leads to vigorous and healthy growth even with the most demanding aquatic plants. JBL has all the components you need, whether it’s a fertiliser, a bottom substrate or a fully automatic CO2 fertiliser system.

Více

Carbonate Hardness – The Life Insurance for the Aquarium

The carbonate hardness (not the general hardness!) contains components which stabilize the pH level. They prevent extreme pH levels and ensure the aquarium functions properly.

Více

Care products - The best solutions for your aquarium

With the right products, aquarium care is not only easy, but can also be a lot of fun! The formulas that make up JBL products are based on intensive research and, especially with care products, their effects are not always immediately visible, yet in the medium and long-term they’ll result in a beautiful aquarium and healthy fish.

Více

Water values for water plants in detail

If we transfer this Liebig’s Law of the Minimum to the aquatic field it quickly becomes clear how important balanced fertilisation is for plant aquariums.

Více
Tisk

05.03.2013

JBL Film Illustrates Acid Plunge

Since many aquarians and pond owners do not really understand how important the carbonate hardness is and how its puffer action functions on the pH value, JBL has added a video with subtitles to the JBL home page and published it on YouTube.

Více

21.03.2012

New JBL booklet on your aquarium's life insurance

It comprises the most important parameter of all water parameters, stabilises the pH level, but is unknown to almost 90 % of aquarium keepers: Carbonate hardness.

Více
Laboratoře a počítače

Analýza vody online laboratoř

Enter your water parameters and get an in-depth analysis of your values in a matter of seconds. You enter your water values – and we analyse! Here you have the opportunity to enter the measured water values directly into the JBL Online Laboratory. This will analyse your values and explain and submit corrective measures.
Rádce (tematický svět)

Neprospívání

Here’s how to prevent deficiency symptoms in fish and plants

Denní péče

How much daily or weekly care is involved? What are the basic maintenance measures for your aquarium?

Chov akvarijních ryb

Would you also like to breed your fish? What do you have to consider when breeding?

Plánování a společenstvo ryb

Which fish are compatible? What do you need to consider when selecting fish?

Hodnoty vody

Which water tests are important? How can you achieve perfect water values?

Úprava vody

What does water treatment mean? How do you make tropical water using tap water?

Typy akvarijních biotopů (životní prostředí)

A real piece of the Amazon or, with the Congo, a piece of the heart of Africa. A habitat (biotope) aquarium is a challenge. Can you emulate nature?

Typ akvária skalnatých útesů JBL Malawi Rock®

The fish of Lake Malawi are as colourful as the fish in the coral reefs. This aquarium brings a bit of freshwater reef into your living room

Typ akvária džungle JBL Rio Pantanal®

A bit of jungle river in your living room. Lively underwater action! No problem with the JBL Rio Pantanal® aquarium

Typ akvária s karasi stříbřitými JBL Goldfish Paradise®

Lively goldfish in the aquarium enhance any room perfectly! Invite some new flatmates into your home with this goldfish aquarium

Typ akvária na aquascaping JBL Dreamscape®

Mountains, valleys, meadows and fish! Create your dreamlike landscape under water with the Dreamscape® aquarium
Stáhnout

Návod

Bezpečnostní listy

Náhradní díly
Bezpečnostní informace
JBL Aquadur Malawi/Tanganjika - Bezpečnostní informace dle GHS
Signální slovo
Varování
Varovný symbol
  • GHS07
Varovné upozornění
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyn
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261a: Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501a: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Cookie, krátké info, poté pokračujte dále

Také JBL Homepage využívá různé druhy cookies, aby vám mohla nabídnout plnou funkčnost a mnoho služeb: Technické a funkční cookies vyžadujeme, aby se při vaší příští návštěvě této stránky vše podařilo zajistit. Dále cookies využíváme k marketingu. Tím se zajistí, abychom vás při vaší další návštěvě rozpoznali, mohli hodnotit úspěch našich kampaní a na základě personalizovaných cookies se mohli individuálně přizpůsobit vašim potřebám - také mimo naše stránky. Kdykoli můžete - i později - určit, které cookies povolíte, a které ne (více k tomu "Změnit nastavení")

Je vám více než 16 let? Pak potvrďte, že "berete na vědomí" používání všech cookies a pokračujte dál.

Zvolte nastavení cookies

Technické a funkční cookies, aby se při vaší návštěvě naší stránky vše podařilo.
Marketingové cookies, abychom vás mohli rozpoznat na našich stránkách a hodnotit úspěch našich kampaní.