Algen

Algenbestrijding - Zo werkt het

Algen kunnen in een aquarium erg lelijk zijn. Ze overwoekeren planten en decoratieve elementen en beperken de leefruimte van uw vissen. Daarbij is het echter helemaal niet zo lastig algen te voorkomen of ze te verwijderen!

Waarom groeien algen in het aquarium en wat kan men daartegen doen?

Wanneer algen de overhand krijgen in het aquarium, is daar altijd één of twee oorzaken voor. In deze video legt bioloog Heiko Blessin duidelijk en begrijpelijk uit, waarom algen überhaupt groeien en wat wij, aquariumbezitters, daartegen kunnen doen. Eenvoudiger en begrijpelijker is het onderwerp ‘Algen in het aquarium’ nog nooit uitgelegd!

Waarom zijn algen überhaupt problematisch?

Algen behoren in een aquarium net als alle andere waterorganismen, ze zijn niet volledig te vermijden. Zolang de algengroei gering of onopvallend is is er niets aan de hand. Een sterke algengroei heeft echter een dramatisch effect op het water: Algen zijn planten en produceren overdag zuurstof. 's Nachts keert de situatie zich echter om en verbruiken de algen zuurstof. Bij een zeer sterke algenplaag kan hierdoor het zuurstofgehalte 's nachts gevaarlijk afnemen en het leven in het aquarium bedreigen. Een aanvullende ventilatie is dan aan te bevelen.

Daarnaast verbruiken algen onder de invloed van licht (overdag dus), net als waterplanten, kooldioxide (CO2). Dit verbruik laat de pH waarde (zuurwaarde) van het water onder omstandigheden extreem toenemen (pH >9) hetgeen tot een levensgevaarlijk milieu leidt.

Wanneer het CO2-gehalte in het water niet meer voldoet zijn de algen in staat het benodigde CO2 uit de carbonaathardheid (KH) te halen. Als gevolg daalt deze belangrijke waterparameter wat weer tot gevolg heeft dat de pH waarde niet meer stabiel is. Nu zal de pH waarde 's nachts sterk dalen (waarden tot 4) en overdag tot grote hoogte stijgen (waarden boven de 10) hetgeen het einde van uw aquariumbewoners kan betekenen.

Tenslotte willen we u er nog op wijzen dat afstervende algen door bacteriën afgebroken worden met verbruik van zuurstof. Om deze reden moet het water additioneel geventileerd worden wanneer algen afsterven!

Waarom groeien algen soms zo extreem?

Algen behoren tot de planten en groeien bijzonder krachtig wanneer er veel voedingsstoffen en licht aanwezig is. Met behulp van watertesten kunt u vaststellen hoeveel primaire algenvoedingsstoffen, fosfaat en nitraat, aanwezig zijn. Belangrijk is het om uit te vinden hoe het komt dat er in uw aquarium een dergelijk voedingsstoffenoverschot aanwezig is. Meestal ligt de oorzaak in teveel voer in combinatie met te weinig ververst water of overbezetting gecombineerd met te weinig planten.

Bepaal het voedingsaanbod van de algen

Nitraat (NO3) en Fosfaat (PO4) bevorderen de algengroei in het aquarium, wanneer de volgende waarden overschreden worden:

Nitraat: 5-10 mg/l ( JBL PROAQUATEST NO3 Nitraat )

Fosfaat: 0,1 mg/l ( JBL PROAQUATEST PO4 Fosfaat sensitief )

Zo verwijdert u de algenvoedingsstoffen

Om nitraat uit het aquarium te verwijderen JBL BioNitratEX gebruiken (langdurige biologische oplossing) of JBL NitratEX : snelle directe oplossing.

Om fosfaat uit het aquarium te verwijderen: Of met een speciaal filtermateriaal ( JBL PhosEx ultra ) of met een vloeibaar preparaat JBL PhosEx rapid .

Fosfaat-Nitraatverhouding

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de verhouding fosfor-stikstof grote invloed heeft op de algengroei. De ideale verhouding voor zoetwaterplanten ligt bij 1:16 (omgerekend naar fosfaat-nitraat komt dat op ca. 1:10).

Buiten deze range, die in totaal tussen 1:15 en maximaal 1:30 ligt, komt het tot een duidelijke algengroei, in het bijzonder van groene en blauwe algen (cyanobacteriën).

Moet men per se een algenmiddel gebruiken of gaat het ook zonder?

Dit is een goede en terechte vraag! Wanneer het aquarium sterk met algen is begroeid, voldoet het onttrekken van voedingsstoffen meestal maar even – en vervolgens zijn de algen er weer. Het aquarium is, net als een weegschaal, in de richting van de algen gekanteld. Dan is het echt wel zinvol om eerst een algenmiddel in te zetten, zodat de weegschaal eerst maar weer in evenwicht komt te staan. NA de inzet van een algenmiddel zal het onttrekken van de voedingsstoffen, nitraat en fosfaat, prima werken.

Bestrijding van de individuele algensoorten

Draadalgen

Mechanisch verwijderen: Met slang-/ flessenborstel oprollen

Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren

Algenbevorderende lichtbestanddelen verminderen: Door een heel lichte amberkleurige verkleuring van het water, nauwelijks waarneembaar voor het menselijk oog, worden algenbevorderende lichtaandelen als door een zonnebril gefilterd. Door het toevoegen van JBL Tropol aan het aquariumwater komt dit effect tot stand.

Meer snel groeiende planten inzetten zoals hoornkruid, hygrophila, waterpest of ambulia.

Verspreiding met behulp van een UV-C waterzuiveraar indammen, die de algensporen onschadelijk maakt, zie ook UV-C

Algenmiddel inzetten: JBL Algol (Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Geregistreerd bij het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk met BAuA nummer N-19236.)

Baardalgen

Directe mechanische verwijderen van de betroffen bladeren. Bladeren aan de basis afknippen (eenvoudig met JBL PROCLEAN POWER )

Technische en decoratieve elementen met JBL Power Clean van algen ontdoen.

Karperachtigen uit de Garra familie (bijv. Garra pingi) eten penseelalgen! Amanogarnalen kunnen penseelalgen weliswaar kort houden maar voor een radicale vernietiging zijn ze niet geschikt.

„zwakke hoeken“ in het aquarium reinigen. Gedurende een waterwisseling altijd de bodemgrond met JBL AquaEx Set 45-70 of JBL Aqua In Out complete set afzuigen.

Plantengroei bevorderen: IJzer- en sporenelementenmest JBL PROFLORA Ferropol .

Fosfaat limiteren middels JBL PhosEx ultra of JBL PhosEx rapid bij zeer hoge waarden.

Stroming verminderen.

Carbonaathardheid verminderen (bij hard water).

De belangrijkste maatregel is het verhogen van het CO2 gehalte van het aquariumwater door het inzetten van een JBL CO2 systeem.

Algenmiddel inzetten: JBL Algol (Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Geregistreerd bij het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk met BAuA nummer N-19236.) .

Smeer- & blauwalgen (cyanobacteriën)

Let op! Worden vaak met kiezelwieren verward! Smeeralgen voelen echter slijmerig aan en hebben een onaangename geur wanneer u ze uit het water haalt. Kiezelwieren voelen in vergelijking ruwer aan. Blauwalgen (cyanobacteriën) ziet u alleen wanneer de natuurlijke bodemflora verstoord is. Dit kan in een aquarium slechts in een specifieke zone zijn of in het gehele aquarium. Het is niet altijd eenvoudig om erachter te komen waarom de bodemflora is verstoord en de bestrijding is vaak een langdurige aangelegenheid.

Mechanische verwijdering (afzuigen e.d.) helpt maar niet op de lange duur

Waterkwaliteit verbeteren (waterverversing intensiveren, nitraat en fosfaat reduceren)

JBL PROSCAPE PLANT START : Granulaat op de bodem in het aquarium strooien en met bodemgrond afdekken. Het granulaat is voorzien van speciale bacteriën die het overschot aan organische voedingsstoffen (suiker, proteïne, enz) afbreken die vaak de oorzaak van blauwalgen zijn. JBL PROSCAPE PLANT START bevat gemengde bacterieculturen die de bodem doelmatig koloniseren en zo voorkomen dat ongewenste bacteriën, zoals cyanobacteriën, dit doen.

Duisterniskuur: Een volledige verduistering van het aquarium gedurende minimaal 4 dagen helpt heel goed tegen blauwalgen die aangewezen zijn op licht voor de fotosynthese. Aansluitend een waterverversing van 50% uitvoeren en nieuw opkomende blauwalgen direct afzuigen.

Gedeeltelijke waterverversing altijd met een bodemreiniger ( JBL AquaEx Set 20-45 ) uitvoeren in plaats van alleen het water af te zuigen.

Puntalgen (vaak jonge baardalgen)

Mechanische verwijdering van de ruiten met een ruitenreiniger ( JBL Aqua-T Handy , JBL Blanki , JBL FLOATY II )

Ook bij deze algensoort is een overschot aan voedingsstoffen de primaire oorzaak.

Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren

Kiezelwieren (Diatomeeën)

Let op! Worden vaak met smeeralgen verwisselt! Kiezelwieren voelen in vergelijking niet slijmerig maar ruw aan. Vaak komen beide soorten gemengd voor (donkerbruine tot zwarte aanslag).

Oorzaak is het silicaatgehalte van het water (leiding-/ bronwater). Met JBL PROAQUATEST SiO2 Silicaat bepalen of silicaat aanwezig is. Bij een silicaatwaarde van meer dan 0,4 mg/l moet een goede silicaatverwijderaar ( JBL SilicatEx rapid ) worden ingezet.

Bij hoge silicaatwaarden in het leidingwater kan een osmoseinstallatie helpen die 95% van het silicaat verwijdert.

Gecompliceerd maar effectief: Een ionenwisselaar met het speciale kunsthars MP 600 verwijdert doelmatig kiezelwieren. Wanneer de ionenwisselaar na een omgekeerde osmoseinstallatie wordt ingeschakeld heeft hij alleen nog maar resten (5%) van de doorgeschoten kiezelwieren te verwijderen en blijft zo heel lang actief voordat hij geregenereerd moet worden.

Zweefalgen = groen water

UV-C waterzuiveraars, zoals de JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus 11W bestrijden zweefalgen (groen water) gegarandeerd binnen enkele dagen. Let op! Een fijn filtermateriaal (bijv. JBL Symec micro ) houdt de gedode zweefalgen weliswaar goed vast, maar kan snel verstopt raken en moet daarom op tijd vervangen worden.

Nitraat- en fosfaatgehalte bepalen en, indien nodig, reduceren

JBL Clearol werkt als flocculant en laat zweefalgen samenklonteren zodat ze door het filter kunnen worden opgevangen dan wel afgezogen kunnen worden.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.