Voorsprong door onderzoek

Voor het ontwikkelen van aquarium-, terrarium- en tuinvijverproducten is het zinvol om informatie betreffende de levenswijze en leefruimtes van de dieren als basis te gebruiken. Als serieuze, veeleisende fabrikant wil JBL zich niet richten op twijfelachtige informatie die via het internet kan worden verkregen of op verouderde literatuur. Juist om deze reden heeft JBL een eigen onderzoekscentrum met ervaren wetenschappers en wordt jaarlijks een expeditie georganiseerd naar de natuurlijke leefgebieden van de aquarium- en terrariumbewoners, teneinde de nodige informatie persoonlijk uit de eerste hand te verkrijgen.

Actief onderzoek geschiedt op drie manieren:

  • Fundamenteel onderzoek in het JBL onderzoekscentrum in Neuhofen
  • Wereldwijd veldwerk gedurende de JBL expedities in de natuurlijke leefgebieden van de siervissen en terrariumdieren
  • Het toewijzen van onderzoeksprojecten aan gerenommeerde onderzoekspartners die wereldwijd aquarium- en terrariumonderzoek uitvoeren.

Onderzoek in het laboratorium

Onderzoek in het laboratorium

De vele aquaria, terraria en vijvers in het JBL onderzoekscentrum maken direct duidelijk waarom prakrijktesten zo belangrijk zijn: Ook als de wetenschappers bepaalde feiten weten, zoals de juiste proteïne-vetverhouding, is de inzet ervan bij dieren niet te vermijden. Pas als het voer ingezet wordt kunnen uitspraken worden gedaan over de acceptatie van het voer en bijv. over het effect op de kleuren van de vissen.

Om deze reden is het JBL onderzoekscentrum verdeeld in drie afdelingen:

  • Aquarium
  • Terrarium
  • Tuinvijver

“Het is ons doel ervoor te zorgen dat de dieren in aquaria, terraria en tuinvijvers zich zo goed voelen, dat ze zich voortplanten, zodat deze dieren niet meer aan de natuur ontnomen hoeven te worden. Hiervoor is fundamenteel onderzoek in de natuurlijke omgeving noodzakelijk.”

Roland Böhme, directeur van JBL

Waar het de tuinvijver betreft werkt JBL samen met vermaarde koikwekers en importeuren, om zinvolle informatie te verkrijgen. Ook de samenwerking met gespecialiseerde dierenartsen vormt een belangrijke basis voor productontwikkeling.

Waar het de aquaristiek betreft vormen de aquaria in het onderzoekscentrum, de samenwerking met viskwekers, wetenschappers, openbare aquaria, dierentuinen en visimporteurs de belangrijkste basis. Een constante informatiewisseling biedt de nodige basis om over de meest actuele en zekere onderzoeksinformatie te kunnen beschikken. Door de JBL onderzoeksexpedities kunnen onschatbare biotoopgegevens en observaties worden toegevoegd, die niet zo eenvoudig voorhanden zijn, beschikbare informatie bevestigen en soms tegenspreken. De onderzoeksresultaten worden doorgevoerd in de productontwikkeling en worden in de modernste productievestigingen uitgevoerd. Zo wordt bijv. visvoer middels stikstof in de verpakkingen gedaan en verzegeld, zodat de hoge kwaliteit niet door contact met de buitenlucht verminderd wordt. Ook bij de keuze van de verpakking wordt de modernste technologie ingezet: in plaats van een simpele aluminiumfolie wordt een speciale compositiefolie gebruikt voor het verzegelen en een aluminiumvapor aan de buitenkant (om te vermijden dat het voer direct met het gezondheidsproblematische aluminium in contact komt) schermt de verpakking tegen licht af en versluit gasdicht. Alleen zo wordt de hoge JBL kwaliteit gewaarborgd!

Onderzoek in de natuur

JBL onderneemt actief onderzoek en organiseert zelfs expedities rondom de wereld in de landen van herkomst van siervissen en terrariumdieren.

Alle biotopen die gedurende een JBL expeditie worden aangetroffen worden geanalyseerd. In aquatische leefruimtes worden watermetingen, UV- en luxmetingen onder water en op verschillende dieptes uitgevoerd als ook stromingsmetingen. Omdat deze metingen op verschillende tijden en door verschillende deelnemers uitgevoerd worden, worden bruikbare gemiddelde waardes genoteerd en zijn foute metingen uitgesloten. Bij terraristiek onderzoek worden de gemiddelde luchtvochtigheid en temperatuur toegevoegd. Bij de UV-metingen worden UV-A en UV-B afzonderlijk gemeten. Ook oppervlaktemetingen zijn van belang. Zo kan bepaald worden, hoe warm de stenen en andere substraten worden door de aanwezige zonnestralen.

Hieronder verklaren we de drie belangrijkste onderzoekspunten:

Onderzoeksfocus: Biotoopdata

De biotoopdata die we door onderzoek hebben verkregen leiden tot de optimalisatie van de omstandigheden waarin dieren gehouden worden en maakt het dan mogelijk dat ze zich voortplanten. Zo leidde een stromingsmeting in Vietnam ertoe dat een barbelenexpert de waterstroom in zijn aquarium verhoogde en binnen enkele dagen kon constateren dat voortplanting had plaatsgevonden.

Onderzoeksfocus: Licht

De hoeveelheid licht en de kwaliteit hiervan zijn essentieel voor een optimale plantenverzorging als ook voor ongewervelden zoals koralen. Door middel van luxmeters met waterdichte sensoren kunnen zowel in het aquarium als in Oceanen en zoetwater, zoals de meren van Malawi en Tanganjika, lichtmetingen op verschillende dieptes uitgevoerd worden. Ook in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten, zoals het IFM Geomar in Kiel, levert heel interessante resultaten. Voor metingen die niet bij JBL konden worden uitgevoerd, stelde de universiteit van Ulm hun laboratorium beschikbaar waar meet- en lasertechnologie beschikbaar was. Hier worden gerichte metingen gaan aangaande de penetratie van UV-A en UV-B straling door glas en water.

Onderzoeksfocus: Verzorging

Voerproeven geven heel belangrijke inzichten in de acceptatie van voedsel. In aquaria is het probleem dat de meeste vissen al aan bepaalde soorten voedsel zijn. Om deze reden gebruikt JBL de expedities om er plaatse voerproeven uit te voeren met de vissen die in de vrije natuur leven. Alleen in gebieden waar de vissem aan duikers zijn gewend (zoals in de Maldiven) is voorzichtigheid geboden met deze resultaten. In afgelegen gebieden, echter, waar de vissen nooit eerder een duiker hebben gezien, zijn de resultaten van bijzonder belang. Het onderzoeksteam biedt verschillende prototypes van voedsel aan de vissen en evalueert de acceptatie. Observaties leiden ook tot aanpassing van plantenvoer, als geobserveerd wordt dat bijv. bladeren boven water gegegeten worden in plaats van onder water. In dit geval kunnen bepaale kruiden worden toegevoegd om de acceptatie te verhogen.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.