Deficiëntieverschijnselen

Deficiëntieverschijnselen herkennen en oplossen

Vissen en planten kunnen aan deficiëntieverschijnselen lijden die echter niet als zodanig worden herkend. Een vis kan een zweer vormen die echter voortkomt uit een tekort aan jodium. Gaten in planten wijzen echter niet zozeer op een tekort maar eerder op plantenetende vissen zoals een antennemeerval of modderkruiper. Het is dus zinvol om wat verder in het thema te duiken:

Bij vissen

Zoals het begrip al aangeeft kan het bij vissen tot een tekort van bepaalde stoffen komen. Zoals bij ons mensen ook is dit doorgaans gerelateerd aan voeding. Uitzondering is het water dat bij ons tot onze verzorging hoort maar bij vissen hun levensmedium vormt. Om deze reden is de samenstelling van het water van extreem belang om deficiëntieverschijnselen door ontbrekende stoffen in het water te voorkomen.

Gaten in het lichaam, voornamelijk in het hoofd

Hier kan het om de gatenziekte gaan (Hexamita, Spironucleus) waarbij het in samenhang met flagellata tot een tekort aan mineralen komt. De vis breekt dan het lichaamseigen weefsel af en er ontstaan gaten. Dit komt eigenlijk altijd in heel zacht, mineraalarm water voor.

JBL Spirohexol Plus 250

Geneesmiddel voor aquariumvissen tegen flagellaten en gatenziekte

  • Geneesmiddel voor aquariumvissen tegen darmflagellaten uit de geslachten Hexamita (gatenziekte), Spironucleus en Protoopalina.

JBL Aquadur

Watervoorbereider met hardheid verhogend zout voor zoetwateraquaria

  • Voor water dat geschikt is voor vissen, ongewervelden en planten: Creëert de ideale waterwaarden voor zoetwateraquaria. Verhard week water. Voegt mineralen toe aan osmosewater.
vanaf 15,96 €
Gaten in hoofd en lichaam (zoutwatervissen)

Vaak in verbinding met de ontkleuring van enkele lichaamsdelen: Ontstaat vaak door een tekort aan mineralen en sporenelementen die heel vaak door een eenzijdige verzorging met tuingroente (sla, komkommer) ontstaat. Zoutwatervissen (bijv. doktervissen) zijn algeneters en nemen via de algen een enorme variatie en hoeveelheid aan mineralen en sporenelementen op. Sla en komkommer is zo ongeveer mineraal- en sporenelementenvrij! Het geven van sla en komkommer is van tijd tot tijd niet erg maar met mate! Bij algeneters worden tekorten door speciaal hiervoor geconcipieerd voer als basisverzorging voorkomen:

JBL Spirulina

Premium hoofdvoer voor algenetende vissen in het aquarium

  • Maximaal aandeel algen voor gezonde voeding: Volwaardige verzorging en optimale groei van algenetende zoet- en zoutwatervissen
vanaf 5,38 €

JBL Maris

Hoofdvoer - vlokken voor zoutwatervissen

  • Volwaardige verzorging en optimale groei van zoutwatervissen: Meer dan 50 natuurlijke grondstoffen in 6 voedingsvlokken met proteïnerijk krill en spirulina algen.
vanaf 8,52 €

JBL MariPearls

Premium hoofdvoergranulaat voor zoutwatervissen

  • Volwaardige verzorging en optimale groei van zoutwatervissen: Met zeealgen.
vanaf 21,27 €
Gezwelachtige uitwas in de keelzone

Wordt veroorzaakt door een tekort aan jodium.

Oplossing: Meer jodiumhoudend voer geven of jodium aan het water toevoegen.

JBL Tropol

Tropische waterverzorging voor zoetwateraquaria

  • Voor vis- en plantvriendelijk aquariumwater: Bij nieuwe inrichting en waterverversing t.b.v. het onderhoud van zoetwateraquaria en garnalen
vanaf 6,87 €

Bij planten

Ook bij planten kan het tot een tekort aan bepaalde mineralen of voedingsstoffen komen. Dit is bij planten altijd goed te herkennen. Hierna volgend ziet u de mogelijke vormen van deficiëntie bij aquariumplanten:

Stagnerende groei

Wanneer uw platen altijd mooi groeien en plots zonder aantoonbare reden stagneren is wat onderzoek vereist. Net als bij een auto die stil blijft staan is een blik op de benzinemeter weliswaar triviaal maar conform de ANWB in 30% van de gevallen desondanks behulpzaam.

Diagnose

Om deze reden controleert u a.u.b. allereerst of uw CO2 fles niet leeg is en gevuld moet worden. Heeft u de vloeibare bemesting vergeten? Is de timer voor de verlichting misschien per vergissing onjuist geprogrammeerd en krijgen de planten nu nog maar 2 uur licht per dag?

Wanneer u meer dan 50 mg/l nitraat heeft leidt dit bij veel planten tot een groeiremming hoewel nitraat in geringe concentraties als voedingsstof fungeert. Kan ook tot cryptocorynumrot leiden.

Oplossing

Gedeeltelijke waterwisseling en JBL BioNitratEX .veel snelgroeiende planten inzetten.

Goede nitraatverbruikers zijn o.a. cabomba, hygrophila en limnophila soorten.

Ook extreme temperaturen (< 18 °C of > 29 °C), extreme pH waarden (< 6,5 of > 8,0) en extreme hardheidsgraden (KH < 4° dKH of > 10 ° dKH) hinderen de plantengroei. Oplossing en correctie van de waterwaarden zie Wateranalyse Online-Laboratorium .Juist "harde" algenmiddelen hinderen de plantengroei aanzienlijk en kunnen zelfs het afsterven van de planten tot gevolg hebben aangezien die tenslotte nauw aan algen verwant zijn.

Algen

Bij algenproblemen op JBL Algol (Biociden voorzichtig gebruiken. Voor gebruik altijd de handleiding en de productinformatie lezen. Geregistreerd bij het Duitse federale instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk met BAuA nummer N-19236.) .

Felgroene bladeren

Een tekort aan ijzer heeft felgroene, gelige, glasachtige of bleke bladeren tot gevolg. De streefwaarde voor het ijzergehalte JBL Fe IJzer Test ) bedraagt 0,05 -0,2 mg/l. Voor het verhogen van het ijzergehalte is JBL PROFLORA Ferropol of JBL PROSCAPE Fe +MICROELEMENTS het beste geschikt. Wanneer u al een meststof gebruikt en de ijzertest toont desondanks niet voldoende waarde aan kan dit de volgende oorzaken hebben: Uw meststof bevat weliswaar ijzer maar in een vorm (Fe2+), die door zuurstof in water oxideert (met de zuurstof reageert) en zo voor de planten onbruikbaar is geworden of uw meststof bevat geen ijzer.

Uittreden van de bladnerven

Wanneer de bladnerven bijzonder opvallend uit de bladkleur tevoorschijn komen kan een tekort aan kalium de oorzaak zijn. Met behulp van een kaliumtest ( JBL K Kaliumtest ) kunt u snel genoeg controleren of dat het geval is.

Oplossing: Door het toevoegen van een kaliumhoudende meststof zoals JBL PROFLORA Ferropol , JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS verhelpt u het tekort aan kalium en zullen de bladnerven niet meer naar voren komen.

Lange stelen, weinig bladeren

Doorgaans bij stengelplanten goed te herkennen. Vermoedelijk ontvangen de planten geen volspectrumlicht maar versterkt rood licht. Dit rode licht bewerkstelligt bij planten een sterke celelongatie. Bij stengelplanten ziet dit er niet fraai uit daar de stengel snel groeit en de afstand tussen de bladeren groter wordt. Het lijkt dan alsof de plante maar weinig blad heeft.

Oplossing: Gelieve af te zien van lampen met een sterk rood spectrum en zet een volspectrum daglicht- of zonlichtlamp in ( JBL SOLAR TROPIC en JBL SOLAR NATUR ).

Gebrek aan licht

Planten groeien altijd in de richting van de lichtbron. Bij sterk licht kan de plant vlakker groeien dan bij weinig licht waarbij ze het licht tegemoet komt. Zo kan bij een plantensoort de groei heel verschillend uitvallen. Wanneer stengelplanten te dicht bij elkaar worden gezet krijgen de onderste bladeren weinig licht en begint het rottingsproces.

Oplossing: Stengelplanten niet samen in de bodem drukken maar individueel met wat afstand planten. Voor de lichtbehoefte kunt u de ProScape Lichtcalculator gebruiken.

Gaten in de bladeren

Anders dan u wellicht vermoed betreft het hier geen tekort maar een aantal vissen die uw planten smakelijk vinden.

Oplossing: Controleer uw visbezetting! Er bevinden zich vermoedelijk enkele planteneters onder hen. Veel voorkomende schuldigen zijn antennemeervallen (ancistrus) en modderkruipers (botia). De betrapte vissoorten kunt u tegen andere omruilen. Antennemeervallen zijn bijvoorbeeld heel goed door dwergmeervallen (otocinclus) te vervangen.

Cryptocorynumrot

Komt vaak voor door verandering van omstandigheden en omzettingen. Oplossingen is een constante wijze van verzorgen en verlaging van de nitraatwaarde tot onder 50 mg/l.

Planten worden na een tijdje papperig en verrotten

Sommige populaire aquariumplanten zijn eigenlijk helemaal geen onderwaterplanten, maar moerasplanten die het een bepaalde tijd onder water uithouden - maar niet te lang! Veel waterplanten (bijv. de amazone zwaardplant) worden boven water gecultiveerd en verliezen bij het omzetten (onder water) eerst alle bovenwaterbladeren. Het enige wat hieraan te doen is is geduld hebben of uitsluitend zuivere waterplanten aanschaffen.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.