Deelnamevoorwaarden prijsvragen

Deelnamevoorwaarden voor prijsvragen / verlotingen van JBL

Vanaf januari 2016

De organisator

 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • Email: socialmedia@jbl.de

(hierna aangeduid als JBL) organiseert van tijd tot tijd prijsvragen en verlotingen. De deelname is gratis en onafhankelijk van de aanschaf van goederen of het gebruik van diensten. Deelname is onderhavig aan de volgende deelnamevoorwaarden.

Deelnamevoorwaarden / Deelname

 1. Deelname aan prijsvragen georganiseerd door JBL is alleen online mogelijk via de door JBL ter beschikking gestelde prijsvraagwebsite. Afhankelijk van de voorwaarden van de wedstrijd dienen de deelnemers binnen een bepaalde tijdspanne de door JBL gestelde vraag/vragen volledig online te beantwoorden, dan wel werkstukken/ bijdragen digitaal te verzenden om hun online deelname te bevestigen of door op de knop "Nu deelnemen" te drukken.
 2. Een geregistreerd JBL gebruikersaccount is een voorwaarde voor deelname aan online prijsvragen.

In aanmerking komend/ Uitsluiting

 1. U komt in aanmerking voor deelname als u 18 jaar of ouder bent en woonachtig in een EU-land - EVA landen (EFTA) en niet-continentale staten zijn uitgesloten van deelname.
 2. Medewerkers van JBL GmbH & Co.KG zijn eveneens uitgesloten van deelname evenals personen die deelgenomen hebben aan de opzet en uitvoering van deze competitie als ook familieleden van alle genoemde personen.
 3. JBL behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als hiervoor gerechtvaardigde redenen zijn, zoals schending van de deelnamevoorwaarden, dubbele deelname of pogingen om de inspraakprocedure te manipuleren, in het bijzonder het lastig vallen, bedreigingen en/of intimideren van JBL medewerkers of andere deelnemers van de wedstrijd. In dergelijke gevallen behoudt JBL zich ook het recht voor om uitslagen te herroepen en al uitgekeerde prijzen terug te vorderen.

Prijs

 1. De betreffende prijs is het resultaat van de op de JBL website uitgeschreven prijsvraag. Afbeeldingen zijn uitsluitend als voorbeeld aanwezig en kunnen variëren in kleur, model enz. JBL behoudt zich het recht voor als prijs een alternatieve prijs, van gelijkwaardige kwaliteit, te selecteren. Een contante uitbetaling van de prijs behoort niet tot de mogelijkheden. Mogelijke, met de aanname van de gewonnen prijs, verbonden kosten, bijvoorbeeld door noodzakelijke bijbehorende apparatuur of kosten gaan ten laste van de winnaar.

Deelnameperiode

 1. Deelname aan de betreffende prijsvraag is uitsluitend mogelijk binnen de door JBL aangegeven deelnameperiode. Maatgevend is de tijdsaanduiding die aanwezig is op de JBL server. Na de genoemde sluitingsdatum wordt de mogelijkheid tot deelname automatisch verborgen.

Gebruiksrecht

 1. Indien voor deelname het fabriceren en indienen van een creatie noodzakelijk is (bijv. foto, video, schriftelijke indiening of andere data), verklaart de deelnemer zich door deelname akkoord, dat deze creaties door JBL, in het kader van of ten behoeve van de betreffende prijsvraag als ook voor overige reclamedoeleinden, gedurende en na deze tijd, inhoudelijk en ruimtelijk onbegrensd gebruikt en gepubliceerd mogen worden (bijv. radio, internet, televisie enz.) en dit zonder vergoeding aan de deelnemer. De deelnemer verleent JBL hiermee exclusief de rechten op de creatie(s). De deelnemer is zich ervan bewust, dat het verlenen van de rechten, bewerking van de creatie(s) inhoud (bijv. door gedeeltelijke evaluatie, technische voorbereiding, een samenvatting van meerdere creaties enz.) en verklaart zich door deelname hiermee akkoord. De deelnemer heeft geen vordering op de publicatie, verwijdering of bewerking.

[Let op: Een inbreuk op de auteursrechten van de deelnemers kan in bepaalde omstandigheden ertoe leiden dat JBL door derden, rechtstreeks of gezamenlijk met de deelnemer, gerechtelijk in aanspraak wordt genomen. Dit kan in een individueel geval tot gevolg hebben dat er voor JBL juridische schadeclaims ontstaan tegen de deelnemer.]

Verloting of selectie / bekendmaking van de winnaars / prijstoekenning

 1. Afhankelijk van de voorwaarden van de wedstrijd wordt de winnaar bepaald door loting of door een geselecteerde jury. In geval van loting vindt dit plaats conform een gegarandeerde willekeur. Deelnemers krijgen de wijze van bepaling van de winnaar(s) medegedeeld in de betreffende voorwaarden dan wel in de omschrijving van de prijsvraag.
 2. De loting of selectie vindt plaats binnen 5 dagen na het aflopen van de deelnameperiode. Per deelnemer is slechts één prijs mogelijk. Een contante uitbetaling of de overdracht van de prijs aan een andere persoon is niet mogelijk.
 3. De winnaar wordt binnen 48 uur na de trekking dan wel de keuze van de jury door JBL geïnformeerd middels een e-mail, naar het geregistreerde e-mailadres.
 4. Daarnaast wordt het resultaat van de loting of de juryselectie verspreid via de social-mediakanalen van JBL, zoals uitgezonden op JBL social media kanalen, zoals YouTube, Google+ en Facebook.
 5. De toezending van de prijzen vindt plaats binnen 21 dagen na de loting / juryselectie naar het adres dat geregistreerd is onder het betreffende JBL gebruikersaccount. De levering is gratis binnen de EU en Zwitserland. Bijkomende kosten en tol zal moeten worden betaald door de winnaar. In het geval van levering per transporteur zal de transporteur contact opnemen met de winnaar om een ​​leveringsdatum af te spreken. In het geval van verzending door een transporteur zal JBL alleen de kosten voor de eerste afleverpoging dragen.
 6. Als de levering van de gewonnen goederenprijs meer dan tweemaal niet mogelijk is vervalt de aanspraak op de prijs.

Beëindiging van de prijsvraag

 1. JBL behoudt zich het recht voor de prijsvraag of verloting op elk gewenst ogenblik te annuleren of de spelregels voor de toekomst te wijzigen om belangrijke redenen zonder dit vooraf aan te kondigen. Dit geldt voornamelijk bij overmacht of als de prijsvraag wegens organisatorische, technische of juridische reden niet kan worden uitgevoerd of voortgezet.

Privacy / plichten van de winnaar / toestemming

 1. De voor- en achternamen en eventueel de woonplaatsen van de winnaars zullen worden bekendgemaakt via de JBL website als ook middels de JBL social-mediakanalen, zoals YouTube, Google+ en Facebook.
 2. Door deelname aan de prijsvraag/ verloting verplicht iedere deelnemer zich om deel te nemen aan een redelijke mate van publiciteit zoals een opvallende en effectieve prijsuitreiking, en andere media-activiteiten van JBL.
 3. Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer zullen, zonder speciale toestemming, uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt teneinde de prijsvraag/ verloting correct te kunnen uitvoeren en afwikkelen. Het staat de deelnemers ten allen tijde vrij om hun deelname aan de prijsvraag/ verloting in te trekken. De herroeping kunt u sturen naar:
 • JBL GmbH & Co. KG
 • Dieselstraße 3
 • D-67141 Neuhofen
 • Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
 • Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999
 • Email: socialmedia@jbl.de

Slotbepalingen

 1. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De keuze conform 9.1. geldt voor consumenten volgens § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) alleen voor zover de verleende bescherming niet door dwingende bepalingen van het recht van het land, waar de consument zijn gewoonlijke residentie heeft, wordt ingetrokken.
 2. Bij prijsvragen en verlotingen is de uitslag niet aan te vechten.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.