Onderwerpen

Algen in de vijver

Waarom vormen algen een probleem?

Waarom vormen algen een probleem? Welke algensoorten vindt u in de vijver en hoe kunt u algen effectief en duurzaam bestrijden?

Algen behoren in een vijver, net als alle andere waterorganismen. Ze laten zich niet of met heel veel moeite vermijden. Zolang de algengroei beperkt blijft en niet opvallend de overhand neemt is er geen reden om u zorgen te maken.

Een sterke algengroei heeft echter een dramatisch effect op het water: Algen zijn planten en produceren overdag zuurstof (wat positief is). 's Nachts keert de situatie zich echter om en verbruiken algen zuurstof. Bij een zeer sterke algengroei kan het zuurstofgehalte 's nachts tot een gevaarlijk punt dalen en zo een bedreiging vormen voor het leven in de vijver. Een nachtelijke beluchting is dan aan te raden.

Daarnaast verbruiken algen, onder invloed van licht (overdag dus), net als alle waterplanten, kooldioxide (CO2). Dit verbruik laat de pH waarde (zuurwaarde) onder bepaalde omstandigheden extreem stijgen (pH >9), wat tot een levensgevaarlijk milieu leidt. 's Nachts produceren ze, net als alle planten, ook kooldioxide, wat de pH waarde laat dalen.

Wanneer er niet meer voldoende CO2 in het water is, zijn algen in staat om het CO2 uit de carbonaathardheid (KH) te onttrekken. Als gevolg vindt een daling van deze belangrijke waterparameter plaats, wat er weer toe leidt dat de pH waarde niet meer stabiel is. 's Nachts zal de pH-waarde dalen (doorgaans tot ca. 6) en overdag tot grote hoogte stijgen (tot wel meer dan 10) wat op grote schaal problemen oplevert voor alle levende wezens in de vijver.

Opmerking

Een verandering in de pH waarde met een enkel punt betekent een tienvoudige toename van de loog- (pH waarde stijgt) of zuurgraad (pH waarde daalt), een verandering van twee punten is een 100-voudige concentratiewijziging, drie punten een 1000-voudige concentratiewijziging.

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat afstervende algen door bacteriën afgebroken worden waarbij zuurstof wordt verbruikt. Om deze reden dient het water aanvullend belucht te worden als algen vanzelf of vanwege een actieve bestrijding afsterven.

Deze processen lijken op het eerste gezicht erg ingewikkeld, maar als u ze stap voor stap doorgaat en in afzonderlijke taken opsplitst zult u zien dat het lang niet zo lastig is en u het zonder problemen onder controle kunt krijgen - dat beloven wij u!

Welke algensoorten bevinden zich in de vijver?

Er zijn twee algengroepen die meestal in de tuinvijver voorkomen:

Draadalgen en zweefalgen behoren tot de groene algen en zijn altijd terug te leiden naar een teveel aan voedingsstoffen in combinatie met veel licht. Derhalve komen ze voornamelijk in het voorjaar en in de zomer voor, als de kracht van de zon toeneemt dan wel heel sterk is.

Daarnaast zijn er tijdelijke correlaties die met de groei van de hogere waterplanten samenhangen. In het voorjaar, als de hoeveelheid licht toeneemt, ontwikkelen de zweefalgen zich meestal, daar deze nog geen concurrentie van de waterplanten ondervinden als het gaat om de voedingsstoffen in de vijver. Als de zweefalgen uitgebloeid zijn komen de draadalgen in de vroege zomer en de rest van de warme periode, omdat die net als de hogere waterplanten meer licht nodig hebben. Deze regelgeving is niet helemaal 100% voor deze algengroepen want er zijn vele onderlinge afhankelijkheden, vooral ook met betrekking tot de verschillende meteorologische omstandigheden (koud / warm voorjaar).

Draadalgen

Draadachtige, groene tot bruine algen die vastzitten op een ondergrond, vijverrand, stenen of planten.

Zweefalgen

Zweefalgen, die het water groen kleuren. Velen kennen het begrip zweefalgen niet eens en noemen dit probleem simpelweg "groen water".

Blauwalgen

Een verdere "algensoort" zijn de zogenaamde blauwalgen. Ze vormen een blauw-groene of bruinachtige smeer (samen met kiezelalgen) op de vijverwand, de bodemgrond, de stenen en ook op de planten. De blauwalgen zijn geen echte algen, maar bacteriën (cyanobacteriën), die echter licht als energiebron gebruiken en zo een tussenvorm tussen dier en plant vormen. De blauwalgen komen voor als er een hoge waterbelasting voorkomt en bijv. organische substantie (loof) vergaat en afgebroken wordt.

Andere algensoorten in de tuinvijver, zoals bijvoorbeeld roodalgen, spelen een minder belangrijke rol en vallen de vijverliefhebber normaal gesproken niet eens op. Belangrijk is het nog te weten dat algen enorme hoeveelheden voedingsstoffen kunnen opnemen en in hun cellen kunnen opslaan. Zo kunnen veel algensoorten meer dan het 100.000-voudige aan fosfaten opnemen en opslaan dan in het water gemeten kan worden. Er zijn zelfs soorten die tot wel het 3,8 miljoenvoudige kunnen opslaan. Deze voedingsstof gebruiken de algen in tijden van voedingsschaarste waardoor ze ongehinderd verder kunnen groeien. Zo is het dus niet verwonderlijk dat er zich altijd weer situaties in de tuinvijver voordoen waar geen teveel aan voedingsstoffen aangetoond kan worden maar de algen toch krachtig groeien.

Hoe kunt u algen in de vijver bestrijden?

Natuurlijk heeft JBL algenbestrijdingsmiddelen die op de verschillende algensoorten zijn afgestemd en waarmee u de algen succesvol kunt bestrijden. Maar... dit is een kortstondig succes want de hierdoor afstervende algen geven de in hun cellen opgeslagen voedingsstoffen weer af aan het water zodat de volgende generatie deze kunnen gebruiken. Voor een effectieve en langdurige algenbestrijding dienen derhalve 3 stappen te worden genomen:

  1. Waterstabilisatie, zodat algenmiddelen hun werk kunnen doen.
  2. Algen doelmatig bestrijden.
  3. Voedingsstoffen binden zodat er geen algen meer kunnen groeien.

Om ervoor te zorgen dat u een nauwkeurige handleiding ontvangt over hoe u de algen effectief kunt bestrijden hebben we een aantal gegevens over uw vijver nodig. Werp eens een blik in ons vijverlaboratorium!

Vijverlaboratorium / -calculator

Het wereldwijd unieke vijverlaboratorium helpt u doelgericht bij algen- en vertroebelingsproblemen in uw vijver.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.