Het algenprobleem van morgen is vandaag veroorzaakt

Het algenprobleem van morgen is vandaag veroorzaakt

Elk meer, plas of vijver slinkt met de tijd. Hieronder verstaan we het dichtslibben met organische materie. Deze organische materie komt voort uit verschillende bronnen zoals bijvoorbeeld water- en moerasplanten, die in de herfst afsterven, afgevallen bladeren maar ook in het voorjaar stuifmeel, zoals dit voorjaar sterk het geval was.

Daar de aanvoer van voedingsstoffen een doorlopend proces is in de vijver is dichtslibben als proces niet te verhinderen en gaat ook in de tuinvijver door. Het proces laat zich hoogstens vertragen indien men bacteriën toevoegt die deze organische materie verwerken en bijdragen aan de mineralisatie. Deze bacteriën hebben echter zuurstof nodig voor hun werk hetgeen in een dichtgeslibte vijver op de bodem niet voldoende aanwezig is.

JBL SediEx Pond bestaat uit 2 componenten. Het eerste component is zogenaamde actiefzuurstof, dat als granulaat in de vijver gestrooid wordt en dan op de bodemn de zuurstof vrijlaat. Als tweede component JBL SediEx Pond Zijn op draaggranulaat exact die bacteriën gezet die tot de opbouw van organische materie in een vijver bijdragen?

Het is van belang de voedingsstoffen die permanent in het water belanden te begrenzen en te verwijderen. Gewassen zoals in de afgebeelde vijver neigen pas in het komende vijverseizoen tot de massa-ontwikkeling van algen, naar alle waarschijnlijkheid draadalgen.

En daarnaast, mooi zijn zulke dichtgeslibte, troebele vijvers niet.

© 24.03.2014 JBL GmbH & Co. KG

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.