Voorjaar = algentijd

In Duitsland is het totale fosforgehalte in wateren ongeveer 23.000 ton per jaar (2005 gegevensbron: Umweltbundesamt). Omgerekend naar een vierkante meter wateroppervlak komt dit op een fosforgehalte van 2.683 mg / m, en een fosfaatgehalte van 8.229 mg per vierkante meter. Bij een rechthoekig gevormde vijver van 2 meter diep zou dit leiden tot een fosfaatbelasting van 4,1 mg / l per jaar. De oorzaken van de fosforbelasting zijn conform opgave van het Umweltbundesamt (van hoog naar laag): puntbronnen (bijv. gerichte meststof levering), stedelijke gebieden (binnendringen van stof), grondwater, erosie, oppervlaktewater, inbreng uit atmosferen en drainage. Ook als niet alle oorzaken op de vijver van toepassing zijn en niet alle fosfaat voor algen beschikbaar is, moeten we toch een constante toevoeging van fosfor (fosfaat) uit het milieu in de tuinvijver vaststellen.

Fosfaat is de hoofdvoeding van algen in de tuinvijver. Fosfaatwaardes van 0,035 mg/l (ondergrens van de definitie=voedingsstofrijk water) zijn al voldoende om een aanzienlijke algengroei te veroorzaken. Veel algensoorten hebben de capaciteit om grote hoeveelheden fosfaten in hun cellen op te slaan (bijv. de groenalg Volvox: het 140.000-voudige van de waterconcentratie, kiezelwieren Nitzschia tot 3.800.000-voudige). Zo hebben deze algen aan een geringe hoeveelheid al voldoende om te kunnen blijven groeien. Het vermogen op te slaan verklaart ook het fenomeen dat algen zonder aantoonbare hoeveelheden fostaten in vijvers groeien. Daarom: als algen kunnen groeien, dan zijn er fosfaten beschikbaar, of dat gemeten kan worden in vrij water die gebonden zijn in de biomassa van planten, algen en dieren of in het sediment voorhanden zijn is niet van belang.

Uit deze samenvatting wordt duidelijk dat de enige mogelijkheid om tuinvijvers duurzaam algenvrij (-arm) te houden, de permanente uitvoer van fosfaten uit het vijverwater is. De meest effectieve mogelijk is de inzet van JBL PhosEx Pond Filter Door een regelmatige uitwisseling van het granulaat wordt de vijver duurzaam fosfaat ontnomen, ook wel exporteren genoemd. De inzet van fosfaatbinders, die aan het vijverwater toegevoegd worden, zijn alleen oplossingen voor de korte termijn, om een snelle daling te bewerkstelling. Duurzaam is alleen de export. In de natuur is er eveneens een export van voedingsstoffen uit de vijver, dat zijn dieren, die zich als larven in het wtaer ontwikkelen en dan overgaan tot leven op het land (bijv. amfibieën) of lucht (bijv. insecten). Figuurlijk gesproken draagt ​​elke kleine pad, die zijn metamorfose van kikkervisje tot pad heeft voltooid en wegwandelt,twee kleine emmertjes fosfaat aan wal. Toch is de algehele balans van de voedingsstoffen in water altijd positief, waaruit de conclusie kan worden getrokken: de vijver verzand!

elk natuurlijk water zonder afvoer verzand met de tijd. Dat kan, al naar gelang de grootte, het watervolume en de belasting, honderden tot duizenden jaren duren. Het blijft onvermijdelijk, daar permanent voedingsstoffen uit het milieu erin terechtkomen. Deze verzanding willen we in onze tuinvijver echter niet, hiervoor is er derhalve het regelmatige gebruik van JBL SediEx Pond De in dit twee-componentensysteem aanwezige bacteriën dragen effectief bij aan de reducering van vijverslib.

© 17.04.2015 JBL GmbH & Co. KG

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.