Bemesting

Laat uw planten niet verhongeren!

Veel aquariumliefhebbers hebben kamerplanten die ze met regelmaat bemesten maar een meststof voor hun aquariumplanten vinden ze niet nodig. Zij zijn van mening dat de waterplanten via de visuitwerpselen en het water zelf de noodzakelijke stoffen om te groeien krijgen.

Dit is slechts ten dele juist: Ja, de planten hebben water en beperkt ook stikstof en fosfaat, door visuitwerpselen, tot hun beschikking. Maar nee, dit voldoet beslist niet!

De primaire voedingsstof van alle planten is kooldioxide (CO₂) dat ze tijdens de fotosynthese met behulp van lichtenergie met water in voeding (suiker) omzetten waarbij als afvalproduct zuurstof vrij komt.

Zo vormt een CO₂ bemestingsinstallatie de belangrijkste mogelijkheid om uw aquariumplanten van voldoende voeding te voorzien. In uw aquarium is weliswaar CO₂ in het water opgelost maar voor de meeste planten is dit niet voldoende om krachtig te groeien.

Groeien uw aquariumplanten precies zo, zoals u het zich voorgesteld had?

Wanneer groeien planten optimaal? Alle factoren voor een goede plantengroei op een rijtje: licht, led, tl-buizen, bemesting, hoeveelheid mest, mestcontrole, wisselwerking met watervoorbereiders, ijzerchelaat. Bekijk een experiment om het ijzer in mest te controleren. Is het inbegrepen ijzer überhaupt geschikt voor een aquarium? Zo plaatst u planten op de juiste manier. Wat is het verschil tussen de bemesting van aquascaping aquariums tegenover normale aquariums? Wanneer is een NPK meststof zinvol? We leggen u duidelijk en begrijpelijk uit, wat u nodig heeft voor een perfecte plantengroei in het aquarium.

Welke factoren leiden tot een perfecte plantengroei?

Verwacht alstublieft NIET dat de aanschaf van een CO2-installatie alleen tot de gewenste plantengroei zal leiden. Het kan lukken, maar misschien ook niet. En wel om de volgende redenen:

Uw aquariumplanten hebben om te groeien meerdere factoren nodig. Wanneer één van deze factoren ontbreekt, of maar minimaal aanwezig is, zal de plant niet verder groeien dan deze begrenzende factor toetstaat. Het eenvoudigste voorbeeld is licht: Wanneer u uw planten uitstekend van mest, CO2 en sporenelementen voorziet, maar het licht niet meer dan 2 uur per dag inschakelt, zullen uw planten nauwelijks groeien vanwege een tekort aan licht. En dit betreft dus ALLE factoren. Zo kan een tekort aan, bijvoorbeeld, kalium de groei beperken.

Waterwaarden

Welk waterwaarden zijn belangrijk? Hoe kunt u optimale waterwaarden creëren?

CO₂ plantenbemesting

Hoe belangrijk is CO₂ plantenbemesting? Waarom hebben planten aanvullend CO₂ nodig? Hoe functioneert een CO₂ installatie?

Wanneer we het primaire voedingsmiddel CO2 vergelijken met de menselijke voeding komt het overeen met onze eiwitten/ vetten/ koolhydraten. Ook bij ons zijn alleen deze primaire voedingsstoffen niet voldoende. Zonder aanvullend vitamines, mineralen en sporenelementen tot ons te nemen worden we ziek en leven we korter. Zo hebben planten naast CO2 ook mineralen en sporenelementen nodig die wij hen via bodembemesting en vloeibare meststof kunnen geven.

Plantenmest

De volgende soorten meststof zijn voor uw planten beschikbaar:

Bodembemesting

U heeft twee mogelijkheden. U kunt bij het inrichten van een nieuw aquarium een duurzame voedingsbodem ( JBL PROFLORA AquaBasis plus ) als onderste laag in uw aquarium plaatsen. Hiermee verzorgt u uw planten direct vanaf het begin met alle belangrijke mineralen en sporenelementen.

Na enige tijd zijn de voedingsstoffen opgebruikt en kunt u de opslag van voedingsstoffen in de bodem met vloeibare meststof ( JBL PROFLORA Ferropol ) weer aanvullen. Additioneel heeft u de mogelijkheid de bodem bij een nieuwe inrichting doelbewust te enten met een gemengde bacteriecultuur die een kolonisatie door ongewenste bacteriën (cyanobacteria = blauwalgen) voorkomt en de in de bodem gebonden voedingsstoffen en mineralen aan de plantenwortels levert. JBL heeft met JBL PROSCAPE PLANT START een dergelijk product in het assortiment.

Wanneer u uw aquarium al ingericht heeft, kunt u ervoor kiezen mestkogels ( JBL PROFLORA 7 kogels ) of mesttabletten ( JBL PROFLORA Ferropol Root ) in de wortelzone van uw planten te steken. De mesttabletten worden om de 30 dagen vernieuwd en de mestkogels elk half jaar.

Vloeibare meststof

In het ideale geval verzorgt u uw aquariumplanten wekelijks met de basismest JBL PROFLORA Ferropol . Wanneer u de bemesting aan een waterwisseling verbindt kunt u NA het wisselen van het water JBL PROFLORA Ferropol op de GEWISSELDE hoeveelheid water nadoseren. Veel geliefde aquariumplantensoorten, zoals hemianthus, glossostigma, elatine en mossoorten (taxiphyllum, vesicularia, riccardia, fissidens, fontinalis) nemen hun voedingsstoffen hoofdzakelijk via de bladeren op. Om deze reden is hier een vloeibare meststof wezenlijk efficiënter dan een wortelbemesting.

Wortelbemesting

Met een duurzame voedingsbodem ( JBL PROFLORA AquaBasis plus ) creëert u de perfecte basis voor een lang aanhoudende en gezonde plantengroei. Door het doelbewust toevoegen van mestkogels ( JBL PROFLORA 7 kogels ) biedt u de plantenwortels een voedingsstoffendepot gedurende circa 180 dagen. Er zijn echter mineralen die snel verbruikt zijn. Om deze maandelijks na te geven is JBL PROFLORA Ferropol Root ontwikkeld. Plaats de meststoftablet doelgericht in de wortelzone van de planten die hun voedingstoffen voornamelijk via de wortels opnemen. Hieronder vallen bijv. echinodorus, cryptocorynen, vallisneria, hygrophila, bacopa, alternanthera en ludwigia.

Dagelijkse meststof

Sommige sporenelementen reageren in het water heel snel met de inbegrepen zuurstof en staan dan in geoxideerde vorm niet meer ter beschikking van de planten. Daarom is een dagelijkse meststof ( JBL PROFLORA Ferropol 24 ) ontwikkeld, waarmee u elke dag de zuurstofgevoelige mineralen en sporenelement kunt toevoegen AANVULLEND op de basismest. JBL PROFLORA Ferropol 24 bevat daarnaast ook de drie macro-elementen ijzer, magnesium en kalium. Deze worden weliswaar met de wekelijkse bemesting met JBL PROFLORA Ferropol al gegeven, maar moeten voor veeleisende planten in hogere concentraties beschikbaar zijn, omdat hun groei anders beperkt wordt door een tekort aan deze drie mineralen.

NPK bemesting

Aquaria waarin heel veel planten en maar weinig vissen leven (aquascaping bijvoorbeeld) vertonen vaak een gebrek aan stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (k). In dergelijke aquaria kunt u met een NPK bemesting ( JBL PROSCAPE NPK MACROELEMENTS ) doelbewust deze stoffen samen nadoseren. Via de ProScape Mestcalculator bepaalt u het werkelijke verbruik van deze voedingsstoffen in uw aquarium en kunt ze samen (NPK bemesting) of zelfs individueel nadoseren ( JBL PROSCAPE N MACROELEMENTS / JBL PROSCAPE P MACROELEMENTS / JBL PROSCAPE K MACROELEMENTS ).

Aquascapers werken ook graag met een speciale basismest die sterk geconcentreerd is ( JBL PROSCAPE Fe +MICROELEMENTS ). Net als de JBL PROFLORA Ferropol bevat het de belangrijkste mineralen en sporenelementen echter inclusief de gevoelige sporenelementen die bij de JBL PROFLORA Ferropol met de dagelijkse meststof JBL PROFLORA Ferropol 24 aangevuld worden daar die dagelijks wordt gedoseerd en daarom ook zuurstofgevoelige sporenelementen kan bevatten.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.