Vissen sterven

Wat zijn de oorzaken en wat kan daartegen gedaan worden?

Het gebeurt werkelijk maar zelden, maar het gebeurt wél, dat meerdere vissen plotseling sterven en men het eerste moment werkelijk geen idee heeft wat de oorzaak daarvan kan zijn (dode vissen a.u.b. direct verwijderen). Omdat de redenen heel verschillend kunnen zijn, is wat speurwerk vereist.

Dingen controleren, die eigenlijk in orde zouden moeten zijn

1. Loopt het filter en loopt het ook 24 uur per dag?

Het filter mag 's nachts NIET uitgeschakeld worden! De in het filter levende, nuttige bacteriën zouden dan vanwege een tekort aan zuurstof sterven en er ontstaan rottingsprocessen in het filter. Wanneer het filter dan 's morgens weer aangezet zou worden, zou de hele vervuilende massa in het aquarium worden gespoeld.

2. Is de verwarming in orde?

Controleer de watertemperatuur. Ook een verwarming kan defect zijn en te weinig of te veel verwarmen. Bij een defecte verwarming en te warm water kunt u direct een gedeeltelijke waterverversing van 30% uitvoeren met koud leidingwater, om de totale watertemperatuur te laten dalen. Vergeet in de chaos de watervoorbereider JBL Biotopol niet en doseer die op de vervangen hoeveelheid water. Wanneer het water te koud is, controleert u de ingestelde temperatuur op de staafverwarming en controleert u of het controlelampje op de verwarming brand. Wanneer die brand moet de verwarming onderin duidelijk voelbaar warm zijn. Wanneer die niet warm wordt is hij defect en moet vervangen worden.

3. Hoe gedragen de overige vissen zich?

Wanneer niet alle vissen gestorven zijn, observeer a.u.b. het gedrag van de overlevende vissen:

  • Zwemmen alle vissen normaal rond of vertonen ze zichtbare gedragsproblemen?
  • Wanneer de resterende vissen geen opvallend gedrag vertonen wordt het ingewikkeld. Er kan zich een probleem hebben voorgedaan dat ondertussen niet meer bestaat. Bij een zuurstoftekort gedurende de nacht zullen, bijvoorbeeld, alleen de zwakste vissen of diegenen die het meeste zuurstof nodig hebben, als eerste sterven.
  • Vergiftiging/ zuurstoftekort: hangen de overige vissen onder het wateroppervlak en happen ze naar lucht? Hier zal de oorzaak in een zuurstoftekort of bij een vergiftiging liggen.

Controleer met een zuurstoftest het O2-gehalte van het water ( JBL PROAQUATEST O2 Zuurstof ). Het zuurstofgehalte moet boven de 6 mg/l liggen. Gelieve ’s morgens te meten, omdat dan het zuurstofgehalte het laagst is. Wanneer u een watermonster meeneemt naar een dierenwinkel om een zuurstofmeting te laten doen, MOET de houder waarin u het water vervoert, bijv. een fles, volledig met water gevuld zijn en geen luchtbellen meer bevatten. Anders zal de O2-meting vervalst zijn!

Meer info over het onderwerp zuurstof: Waterwaarden .

Het kan echter ook om vergiftigingsverschijnselen gaan. Bij vergiftiging hangen de dieren aan het wateroppervlak, liggen sterk ademend op de bodem of schieten heen en weer in het bassin.

Er zijn 3 problematische stoffen in het water, die met watertesten niet kunnen worden bepaald: nicotine, pesticide (insectenbestrijdingsmiddel) en herbicide (onkruidverdelger). Rokers moeten vermijden om in de ruimte waar het aquarium staat te roken! Nicotine lost in water op en leidt tot vergiftigingsverschijnselen.

Pesticide en herbicide

Pesticide en herbicide kunnen met het leiding- of bronwater in ons aquarium (of de vijver) terechtkomen. Ze komen uit de landbouw en kunnen door te filteren met actief kool (JBL Carbomec ultra) snel en simpel uit het water worden verwijderd.

Giftige stikstofverbindingen

Giftige stikstofverbindingen kunnen heel eenvoudig met watertesten worden aangetoond: hier zijn ammoniak en nitriet een mogelijke oorzaak. Fosfaat en nitraat zijn niet giftig voor vissen. Alstublieft niet alleen op nitriet testen! Het kan gebeuren dat het nitriet niet meetbaar is, maar het ammoniumgehalte te hoog is. Bij pH-waardes van meer dan 7,0 wordt dan een deel van het ongiftige ammonium omgezet in giftig ammoniak.

Details met betrekking tot deze problematische stoffen vindt u hier: Problematische waterwaarden verlagen .

pH-schommelingen

Een probleem dat niet direct herkenbaar is, kan een pH-schommeling in het water zijn. De pH-waarde stijgt in de loop van de dag en daalt gedurende de nacht, wegens het CO2-gehalte in het water. Dit is een heel natuurlijk proces. Hoe lager de carbonaathardheid (KH) van uw aquariumwater, es te sterker schommelt de pH-waarde. Wanneer de dKh onder 4 °dKH ligt, kan de pH-waarde ’s morgens vroeg, bijvoorbeeld, bij 6 liggen en ’s avonds bij 9. Dit zou een duizendvoudige toename van het basengehalte (tegenovergestelde van zuur) betekenen, omdat de pH-waarde een logaritmische waarde is (verandering met 1 = tienvoudig). Wanneer de pH-waarde dan ’s nachts weer naar 6 daalt, zouden er 1000 x meer zuren zijn. Als u de pH-waarde ’s middags test, zou deze bij 7 liggen en zou u niet kunnen raden dat die schommelt. Daarom de pH-waarde beter eenmaal ’s morgens vroeg en eenmaal ’s avonds laat testen ( JBL PROAQUATEST pH 3.0-10.0 ) en ook controleren of de KH boven de 4 °dKH ligt ( JBL PROAQUATEST KH Carbonaathardheid ). Door de toevoeging van JBL Aquadur kunt u de KH op de juiste waarde instellen en zo de pH-waarde stabiliseren.

CO2-vergiftiging

Er kan een CO2-vergiftiging spelen: wanneer u een CO2-bemestingsinstallatie voor planten op uw aquarium heeft aangesloten, kan teveel CO2 zijn toegevoerd wat tot vissterfte leidt. De hoeveelheid CO2 in het water mag niet meer zijn dan ca. 30 mg/l.

Controleer het magneetventiel van uw CO2-installatie, wanneer u die ingebouwd heeft. Wanneer het geen stroom krijgt, moet het uitgeschakeld zijn. Het schakelt de CO2-toevoer pas in wanneer er stroom aanwezig is. Het inschakelen hoort men aan een klik-geluid.

Misschien heeft u teveel CO2 toegevoerd? Met behulp van een CO2-watertest ( JBL PROAQUATEST CO2 Direct ) kunt u snel controleren of het CO2-gehalte zich in het juiste bereik bevindt. Het alternatief van een controle van het CO2-gehalte is een CO2 permanenttest ( JBL PROAQUATEST CO2-pH Permanent ), die langdurig het CO2-gehalte van uw aquariumwater weergeeft. Maar let op! Deze test reageert niet direct op een verandering van het CO2-gehalte, maar met ongeveer een uur vertraging! Wanneer teveel CO2 in het water aanwezig is, schakelt u de CO2-toevoer direct uit en belucht u het water zo sterk mogelijk. Ook een krachtig roeren drijft CO2 uit en helpt het CO2-gehalte omlaag te krijgen.

Metaalvergiftiging

Metalen objecten of buizen horen niet in het aquarium thuis! Metalen lossen in water op en zijn giftig voor ongewervelden en vissen. Waar komen deze metalen vandaan? Leidingwater wordt vaak door metalen buizen naar de waterkraan gevoerd. Rvs buizen zijn doorgaans neutraal, maar alle andere metalen leidingen kunnen metaalionen aan het water afgegeven en tot vergiftiging bij onze vissen leiden.

Ook wij mensen reageren negatief op, bijvoorbeeld, een hoger kopergehalte in leidingwater. Hoe nieuwer de leidingen, des te waarschijnlijker is een metaalvergiftiging. Omruilen tegen rvs of kunststof buizen is daarom een zinvolle investering, in zoverre het überhaupt mogelijk is. Wanneer u regenwater in metalen tonnen verzamelt, of door koperen dakgoten leidt om zacht water voor uw aquarium te krijgen, zouden hierdoor ook extreem problematische hoeveelheden zware metalen in uw aquarium belanden.

Helaas kunnen we alleen ijzer (Fe), magnesium (Mg) en koper (Cu) met testen bepalen. Andere metalen, zoals zink, lood, tin of nikkel kunnen we niet testen. Gelukkig bindt een goede watervoorbereider, zoals JBL Biotopol, ALLE soorten zware metalen snel en betrouwbaar. Een in het water gevallen batterij kan een extreme vergiftiging veroorzaken! Wanneer u te maken heeft met een vergiftiging door zware metalen, neemt u een dubbele dosis watervoorbereider en doseert op het gehele volume van uw aquarium (lengte in cm x breedte in cm x hoogte in cm : 1000 = aantal liter).

Gebroken aquariumthermometers bevatten, in tegenstelling tot koortsthermometers, geen kwikzilver en leiden niet tot vergiftiging. Alle JBL thermometers bevatten een ongevaarlijke vloeistof (ongiftig alcohol in heel geringe hoeveelheid) en ijzeren kogeltjes, dus geen lood of kwikzilver! Verzamelen van de gebroken delen en een gedeeltelijke watervervanging van 30% met een dubbele dosis watervoorbereider (JBL Biotopol) voorkomt problemen, want niet iedereen gebruikt een JBL thermometer.

Ziektes

Het is heel onwaarschijnlijk dat, bijvoorbeeld, gedurende nacht een deel van uw vissen aan een ziekte sterft, wanneer eerder geen symptomen te zien waren. Bij ziektes worden altijd de zwakste vissen eerst betroffen en zo treft het nooit alle vissen tegelijk.

Wanneer ALLE vissen gestorven zijn, kunt u geen observaties meer uitvoeren op overgebleven vissen en blijft niets anders mogelijk dan alle genoemde factoren te controleren. Wanneer het aquarium compleet nieuw moet worden ingericht, bestudeert u de eerste vissen die u inzet nauwkeurig. Wanneer ook deze vergiftigingsverschijnselen vertonen, is het probleem NIET opgelost door de nieuwe inrichting. Dan moet u systematisch deel voor deel onder de loep nemen, dat met het aquarium te doen heeft. We hebben, bijvoorbeeld, eens meegemaakt dat een flexibele achterwand voor aquariums IN het aquarium gifstoffen aan het water af had gegeven en 100% verlies veroorzaakt heeft!

4. Vissterfte direct na een waterverversing
Watertemperatuur

Controleer of het toegevoerde leidingwater de watertemperatuur in het aquarium eventueel te sterk heeft laten dalen. Sommige vissoorten reageren gevoelig op plotselinge temperatuurdalingen. Oplossing: Direct wat water afvoeren en met water op temperatuur aanvullen. Watervoorbereider JBL Biotopol niet vergeten!

Ammoniakvergiftiging

De volgende situatie kan voorkomen: U heeft een verhoogd ammoniumgehalte (NH4) in uw aquariumwater, wat geen probleem vormt omdat ammonium ongiftig is en de pH-waarde van uw aquariumwater net onder 7 ligt. Na een waterverversing stijgt de pH-waarde in uw aquarium omdat uw leidingwater een pH-waarde van meer dan 7 heeft. Nu wordt een deel van het ongiftige ammonium (NH4) omgezet in giftig ammoniak (NH3) en heeft u een ernstige ammoniakvergiftiging!

Details met betrekking tot het onderwerp Ammonium/Ammoniak vindt u hier: Waterwaarden .

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.