Vergiftiging

Wanneer uw vijver niet goed functioneert of wanneer de bewoners problemen vertonen of sterven zonder dat de watertesten problematische waarden aantonen kan het om vergiftigingsverschijnselen gaan.

Onderzoek van de kieuwen vanwege ammoniakvergiftiging

Hier ziet u een overzicht van de mogelijk vergiftigingen en de bijbehorende maatregelen. Belangrijk is altijd dat u zo snel mogelijk reageert!

Metaalvergiftiging

Als basisregel geldt dat metaalsoorten niet in het vijverwater thuishoren! Veel metalen hebben de eigenschap vrije metaalionen (geladen deeltjes) aan het water af te geven die giftig zijn voor ongewervelden, vissen en micro-organismen. Hoe zuurder het water (pH waarde onder de 7) des te hoger is het percentage opgeloste metaalionen in het water. Een extreme situatie doet zich voor bij (zure) regen wanneer het regenwater in dakgoten is verzameld en vervolgens gebruikt wordt: De lage pH waarde van het regenwater lost grote hoeveelheden koperionen op in de, vaak, koperhoudende dakgoten, die dan tot vergiftigingsverschijnselen leiden. Meestal wordt titaanzink gebruikt voor dakgoten. Dit materiaal heeft een levensduur van tientallen jaren en kenmerkt zich tegelijkertijd door de relatief gunstige prijs. Dakgoten van koper zijn in vergelijking met andere materialen relatief duur maar daar staat tegenover dat ze een zeer lange levensduur hebben.

Problematische koperen dakgoot

Voorzichtigheid is geboden wanneer verschillende materialen zijn gecombineerd in hetzelfde gebouw. Aluminium dakgoten zijn duur maar hebben een lange levensduur. Om het kort te maken: Regenwater opzettelijk via metalen dakgoten in de vijver leiden kan zeer problematisch zijn. U ziet ofwel af van deze manier van watertoevoer of u grijpt naar een bijzonder effectieve watervoorbereider! De watervoorbereider JBL BiotoPond veroorzaakt het binden (chelatie) van de metaalionen. Een waterwisseling is echter desondanks nodig wanneer vergiftigingsverschijnselen waar te nemen zijn. Wees voorzichtig met leidingwater. In leidingwater kan door metalen waterleidingen ook lood, koper of zink te vinden zijn ( JBL PROAQUATEST Cu Koper ). Daarom is een goede watervoorbereider ook bij een waterwisseling onmisbaar ( JBL BiotoPond )!

Ammoniakvergiftiging

Nuttige bacteriën breken vuil in uw vijverwater en op de vijverbodem af. Uit eiwit ontstaat ammonium (NH4) en ammoniak (NH3). Dit wordt verder verwerkt tot nitriet (NO2) en dan nog verder tot nitraat (NO3). Ammonium wordt ook door uw vissen via de kiemen uitgeademd. Bij nieuwe vijvers, na grote reinigingsacties of ook na het gebruik van antibacteriële geneesmiddelen kunnen de nuttige bacteriën schade hebben opgelopen waardoor het ammoniumgehalte in het water stijgt. In gezonde, goed functionerende vijvers zal zelden tot nooit een verhoogde ammoniumwaarde van meer dan 0,1 mg/l worden gemeten. Ammonium zelf is weliswaar niet giftig maar wordt door een chemische evenwichtsreactie bij stijgende pH waarden vanaf 7,0 in een toenemend percentage ammoniak omgezet. Wanneer uw vissen eenmaal vergiftigingsverschijnselen vertonen (aan de oppervlakte happen, heen en weer schieten, waggelen, enz.) dient u zo snel mogelijk het ammoniumgehalte te meten! Een snelle oplossing is een grote waterwisseling om het ammoniakgehalte te verdunnen en ook de pH waarde wat te laten dalen, zodat het giftige ammoniak weer in ongiftig ammonium verandert. Daarnaast dient u absoluut nuttige bacteriën toe te voegen met JBL BactoPond toe zodat zij het ammonium/ ammoniak verder kunnen verwerken.

Rottingsprocessen op de vijverbodem
Nitrietvergiftiging

In het normale biologische afbraakproces van eiwit ontstaat nitriet (NO2) uit ammonium en wordt verder verwerkt tot nitraat (NO3). Bij deze stikstofafbouw (nitrificatie) wordt heel veel zuurstof uit het vijverwater verbruikt. Om deze reden is een goede zuurstofverrijking van het vijverwater niet alleen voor de vissen van belang. Zonder de nodige zuurstof kunnen uw vijverbacteriën helaas hun werk niet goed doen.

Nitriet is vanaf 0,3 mg/l giftig voor vissen en vanaf ongeveer 0,5 mg/l meestal dodelijk. Dit is, omdat het nitriet het zuurstoftransport in het bloed van de vissen blokkeert. Het heeft dezelfde vorm als zuurstof en blokkeert zo het koppelen van de zuurstof aan de rode bloedlichaampjes (sleutel-slot principe). Een verhoogde nitrietwaarde ( JBL PROAQUATEST NO2 Nitriet ) in uw vijverwater is een extreem alarmsignaal dat iets in uw vijver niet meer functioneert! De nitrietwaarde dient ALTIJD onder de aantoonbare grens te liggen! U moet dus snel op zoek gaan naar de reden waarom uw bacteriën het nitriet niet omgezet hebben in het ongevaarlijke nitraat. Mogelijke oorzaak: Wanneer uw vijver nog nieuw is (max. 3 weken oud) kan het nitriet zich nog ophopen daar de nuttige bacteriën zich nog niet voldoende hebben ontwikkeld. Oplossing: Met JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond kunt u uw vijver ondersteunen en het inloopproces enorm bespoedigen.

Nieuw aangelegde vijvers hebben bacteriële hulp nodig om op te starten

Andere mogelijkheden waarmee u de nuttige bacteriën in uw vijver kunt vernietigen

Wanneer u zout aan uw vijver heeft toegevoegd (Waarom? Is eerder schadelijk dan nuttig), nemen uw bacteriën u dit bijzonder kwalijk. Bacteriën wennen niet aan een wisselend zoutgehalte. Wanneer u er toch op staat zout toe te voegen moet u de bacteriefauna NA het toevoegen van zout daadwerkelijk opnieuw starten met JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond .

Ook om het toevoegen van antibacteriële medicijnen kunnen uw vijverbacteriën niet lachen want het geneesmiddel ziet geen onderscheid tussen de nuttige reinigingsbacteriën en de pathogene bacteriën. Ook hier is na het afsluiten van de behandeling een nieuwe bacteriënstart met JBL FilterStart Pond en JBL BactoPond noodzakelijk

Toevoegen van nuttige bacteriën na ziektebehandeling

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.