Levende wezens in en rond de vijver

Naast de zorgvuldig ingezette vissen wordt elke vijver vroeg of laat door dieren bewoond die we er niet ingezet hebben. Over het geheel genomen verheugen wij ons hierover want het maakt de vijver levendiger en ook interessanter. Er zijn echter een paar dieren waarmee we niet blij zijn: Parasieten, zoals bloedzuigers, roofzuchtige libellen (bedreiging voor viseitjes) en nog een aantal anderen.

Ook waterplanten kunnen door watervogels in uw vijver worden achtergelaten. Niet raar opkijken dus wanneer er in uw vijver iets groeit dat u er niet ingezet heeft!

Watervogels, wind, regen en dieren, die bijv. bij uw vijver komen drinken, kunnen nog meer diersoorten naar uw vijver brengen. Ook waterplanten die u inzet kunnen, bijvoorbeeld, slakkeneieren en plankton meebrengen. Op het wateroppervlakte kunnen tot 3 cm lange schaatsenrijders (gerris lacustris) te zien zijn die zelfs door vissen graag worden gegeten. Schaatsenrijders kunnen lange afstanden over land afleggen en uw vijver "binnen rijden".

De meest voorkomende libellensoorten zijn de blauwe glazenmaker (aeshna cyanea) en de platbuik (libellula depressa). Libellen steken niet en verrijken het vijverleven. Ze eten andere insecten, zoals muggen in hun vlucht. Hun larven zijn daarentegen heel roofzuchtig en maken ALLES buit dat tussen hun krachtige kaken past. Hiertoe behoren ook kleine vissen, salamanders en jonge kikkers.

Duikerwantsen, geelgerande watertor- en libellenlarven kunnen eveneens gevaarlijk zijn voor visbroed. U kunt hiertegen echter geen maatregelen treffen en moet ermee leren leven dat deze rovers in uw vijver kunnen komen. Het enige dat u zou kunnen doen is elke bandiet handmatig verwijderen.

Kikkers en padden gebruiken uw vijver graag als rustzone en voor de voortplanting. De bruine kikker (rana temporaria), de groene kikker (plophylax esculentus) en de gewone pad (bufo bufo) komen het meest voor. Alle kikkersoorten voeden zich met insecten en wormen. De verschillende soorten mannetjes kwaken elk op een andere manier luid. Groene kikkers kunnen zo luid kwaken dat het uw buren te gortig wordt. Wettelijk kunnen uw buren echter niets tegen "uw" kikkers ondernemen. Kikkers overwinteren in het slib van uw vijver. Het oppervlak mag echter niet volledig dichtgevroren zijn. Een ijsvrij-houder met beluchting kan u hierbij helpen ( JBL PondOxi set ). Salamanders zoals de kleine watersalamander (lissotriton vulgaris) leven van maart tot augustus in het water. Ze eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen (wat in hun bek past).

Muggen deponeren hun eieren in een vijver (en in elke andere beschikbare waterplas). De in de vijver aanwezige vissen zien de muggenlarven als lekkernij en voorkomen zo een muggenplaag. Vijvers zonder vissen kunnen muggenoverlast absoluut bevorderen!

Wist u dat muggenlarven het JBL geneesmiddel JBL ArguPond Plus niet verdragen? Voor iedereen met een vijver zonder vissen is dit een tegenmaatregel.

Zwanenmosselen worden in de handel vaak aangeboden en zijn levende, kleine filterinstallaties. Maar denk vooral niet dat een paar zwanenmosselen een vijverfilter overbodig maken!

De bittervoorn heeft zwanenmosselen nodig voor de voortplanting.

U kunt verschillende soorten waterslakken in uw vijver vinden: Oorvormige poelslakken, grote posthorenslakken, poelslakken en grote poelslakken. Hun gelatineachtige legsels worden meestal via waterplanten binnengehaald. Geen enkele inheemse slakkensoort is gevaarlijk en ze voeden zich met algen.

In de zomer kunt u uw waterschildpadden probleemloos in de vijver zetten, in zoverre de schildpadden niet kunnen vluchten om een natuurlijk water binnen te wandelen. Dat zou faunavervalsing tot gevolg hebben en eventueel de inheemse moerasschildpad in gevaar kunnen brengen.

Geelbuikschildpad
Europese moerasschildpad

De meest onaangename bezoeker van uw vijver is de blauwe reiger! Hij ziet er weliswaar mooi uit maar vormt een reëel gevaar voor uw vissen! Wanneer u verwondingen ontdekt op de ruggen van uw vissen kan dit te herleiden zijn naar de blauwe reiger. Er zijn nogal wat aanbevelingen tegen blauwe reigers maar er zijn er maar weinig die ook daadwerkelijk functioneren. Het plaatsen van een plastic reiger behoort tot de grappigste. De reiger denkt bij zichzelf: Waar een collega staat moet het wel de moeite waard zijn. Daar ga ik ook eens kijken! Maatregel gefaald. Een elektrische draad kan effectief zijn maar ziet er niet zo mooi uit. Watersproeiers die geactiveerd worden door een lichtbarrière werken ook maar moeten van tijd tot tijd opnieuw gepositioneerd worden daar reigers doorgaans snel leren.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.