Polityka prywatności

Stan 06/2023
 1. Polityka prywatności dla strony internetowej i aplikacji

  Przetwarzamy dane osobowe (zwane dalej „danymi”) użytkowników tylko, o ile jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej i wygodnej strony internetowej oraz naszych treści i usług.

  "Przetwarzanie" oznacza zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie i/lub przechowywanie. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „DSGVO [poln.RODO]”), „dane osobowe” są to zasadniczo wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną. Dokładne definicje terminów określono w art. 4 DSGVO.

  Poniższe treści informują w szczególności o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, celach i środkach przetwarzania, o których decydujemy sami lub wspólnie z innymi, a także komponentach osób trzecich, które wykorzystujemy do optymalizacji i jakości użytkowania, które przetwarzają dane na własną odpowiedzialność:

  1. Information about the person/party responsible (controller)

   The controller (hereafter referred to as “supplier”) for the purpose of the GDPR and other national data protection laws of the member states, as well as any other legal data protection regulations is:

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999

   Inspektorem ochrony danych administratora jest:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   und Frank Weiß
   Katharinenstraße 16
   73728 Esslingen
   Phone: +49 (0)711/ 93277955
   Fax: +49 (0)711/ 93277956
  2. Rights of the user

   In relation to the processing of their personal data by the supplier, expressed below, the user has the right

   1. do żądania potwierdzenia tego, czy dane dotyczące niego są przetwarzane oraz uzyskania dokładnych informacji na temat tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO
   2. do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych dotyczących go lub uzupełnienia tych danych zgodnie z art. 16 DSGVO
   3. do żądania, żeby dane dotyczące niego zgodnie z art. 17 DSGVO zostały natychmiast usunięte, alternatywnie, jeżeli na przykład konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 DSGVO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO;
   4. do otrzymywania danych dotyczących niego i dostarczonych przez niego zgodnie z art. 20 DSGVO oraz do żądania ich przekazania innym administratorom danych
   5. do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO, jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych przez administratora narusza DSGVO.
   6. Zasadniczo użytkownik zgodnie z art. 21 DSGVO może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przyszłemu przetwarzaniu danych, które go dotyczą, które jest dokonywane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.
   7. Administrator jest ponadto zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców danych, którym dane zostały ujawnione, o każdej korekcie lub usunięciu danych osobowych lub o jakimkolwiek ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16 DSGVO, art. 17 ust. 1 DSGVO i art. 18 DSGVO. Obowiązek ten nie istnieje w przypadku, jeżeli to powiadomienie okaże się niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych nakładów. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących tych odbiorców.
  3. Information about data processing

   If no detailed information is given about data after processing, the user’s data will be deleted or blocked, once processed by the supplier. This will happen as soon as the purpose of the storage ceases to apply, and provided its deletion is not in conflict with statutory storage obligations.

   • Dane serwera

    For communication and security reasons the following data, amongst others, which the web browser of the user submits to the supplier or their webspace supplier (so-called server log files) are collected during their visit to the website:

    • typ i wersja przeglądarki
    • używany system operacyjny
    • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na stronę internetową administratora (adres URL odsyłacza)
    • strona internetowa odwiedzana przez użytkownika
    • data i godzina dostępu
    • adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

    In addition the data is temporarily stored. The storage of this data together with other personal data of the user does not take place. Legal basis for the temporary storage is Art. 6(1) point f GDPR, based on the legitimate interest to improve the stability, statistics, functionality and the security of the website.

    Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

   • Cookies

    1. “Session” cookies

     Administrator wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są odkładane i przechowywane na urządzeniu końcowym przez przeglądarkę internetową używaną przez użytkownika. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje użytkownika w indywidualnym zakresie, jak przykładowo dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresów IP.

     Przetwarzanie pozwala administratorowi ukształtować swoją stronę internetową jako bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Przetwarzanie umożliwia odtwarzanie treści w różnych językach lub, w razie potrzeby, korzystanie z funkcji koszyka. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez te pliki cookie w celu zawarcia lub realizacji umów, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

     Jeżeli przetwarzanie nie ma na celu inicjacji umowy lub realizacji umowy, przetwarzanie służy uzasadnionemu interesowi administratora w zakresie poprawy funkcjonalności strony internetowej i opiera się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

     These cookies will be deleted once the user closes the browser.

    2. Cookies of third-party suppliers

     Cookies from third-party suppliers may also be used on the website of the supplier. These third-party suppliers are partner companies which co-operate with the supplier for the purposes of advertising, analysis or the functionalities of the website. If this is the case the purposes and the legal basis of the corresponding processing are described in the following explanations.

    3. Deletion options

     Użytkownik może uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można także usunąć w każdej chwili. Ustawienia do tego celu zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu flash przetwarzanie nie może być zablokowane za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez odpowiednie ustawienie odtwarzacza flash. Jeżeli użytkownik uniemożliwia lub ogranicza instalację plików cookie, może to prowadzić do tego, że nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie.

   • Konto klienta/Rejestracja

    Przy każdej rejestracji zapisywany jest adres IP oraz data i godzina rejestracji. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie dowodu rejestracji zgodnej z ochroną danych. Nie dochodzi do przekazywania [danych] osobom trzecim.

    1. General registration

     In addition to the registration purposes detailed below, the supplier offers additional services which are accessible after registration. The user data entered on this occasion during registration, which can vary on the basis of the purpose of registration (name, email address and when appropriate, additional address and telephone number), are only processed by the supplier for the purpose selected by the user.

     Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Cel przetwarzania jest określony dla użytkownika każdorazowo w tekście zgody. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do administratora.

    2. Contract processing

     Jeżeli użytkownik zarejestruje się w celu zamówienia towaru, dane wprowadzone w trakcie tej rejestracji (nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu) będą najpierw przetwarzane w celu realizacji umowy.

     Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dane użytkownika przetwarzane w tym celu zostaną usunięte z końcem okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

     Jednocześnie te dane będą przetwarzane do celu przyszłego zawarcia umowy i ogólnego zarządzania relacjami z klientami (np. wywoływanie poprzednich zamówień lub funkcja listy życzeń).

     Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na konto klienta zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do administratora.

    3. Product registration/guarantee extension

     Jeżeli użytkownik zarejestruje się w celu rozszerzenia gwarancji, dane wprowadzone w trakcie rejestracji (nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, typ urządzenia, data zakupu, sprzedający) najpierw przetwarza się do celu przyszłego załatwienia sprawy gwarancyjnej.

     Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dane użytkownika przetwarzane w tym celu zostaną usunięte po wygaśnięciu gwarancji i z uwzględnieniem okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym.

    4. Newsletter

     Jeżeli użytkownik zapisze się do bezpłatnego newslettera administratora, dane wymagane w masce rejestracji (adres e-mail i nazwa) będą przetwarzane przez administratora w celu dostarczenia wybranego tematu. Poza tym zapisywany jest również adres IP oraz data i godzina logowania. W ramach procesu logowania uzyskuje się zgodę użytkownika, a treść jest szczegółowo opisana. Jednocześnie odsyła się do niniejszej polityki prywatności. Zebrane w ten sposób dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu otrzymywania newslettera. Nie dochodzi do przekazywania [danych] osobom trzecim.

     Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do administratora lub za pomocą linku rezygnacji z przyszłej subskrypcji zawartego w newsletterze.

    5. Contact/ticket

     If the customer registers for the purpose of contacting the supplier or making a service request, the personal data of the user entered on this occasion (name, address, email address, telephone number) will be used to process the request. The data is required to reply to the request. Without it a reply is not, or only to a limited extent, possible. The legal basis for this use is Art. 6(1) point b GDPR. The user data will be deleted, provided that the user request has been answered conclusively and as long as statutory storage obligations or guarantee/defect claims do not require otherwise.

    6. Competition

     Jeżeli użytkownik bierze udział w konkursie z nagrodami organizowanym przez administratora i rejestruje się w tym celu, dane podane przez użytkownika przy okazji udziału (nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu) będą przetwarzane przez administratora bez dalszej zgody wyłącznie w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu z nagrodami/losowania.

     As part of the competition the user’s personal data will be transmitted to the forwarding company commissioned to deliver or to a financial service supplier, as far as this is necessary for the delivery or the payment of a prize.

     The legal basis for processing participation data is Art. 6(1) point b GDPR.

     The user data stored to participate in the competition will be deleted fourteen days after the draw, except the data of the winners, which will only be deleted upon the expiry of the deadline in accordance with the corresponding retention periods of fiscal and commercial law.

     Jeżeli uczestnictwo odbywa się za pośrednictwem „Facebooka”, określone dane będą również przetwarzane przez „Facebooka”, a konta członkowskie administratora i użytkownika zostaną połączone. Tu wskazuje się na Politykę prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy

    7. Comments/posts

     Poprzez funkcję oceny i komentarza (opinii) strony internetowej użytkownik ma możliwość publikacji na stronie internetowej swoich pytań, odpowiedzi lub opinii, która to funkcja jest dostępna po rejestracji.

     W takim przypadku opinia, czas przesłania opinii i nazwa podana przez użytkownika są przetwarzane i publikowane przez administratora.

     The legal basis is Art. 6(1) point a GDPR. Based on Art. 7(3) GDPR the user can withdraw their future consent with a notification to the supplier at any time.

     Ponadto adres IP i adres e-mail użytkownika są również przetwarzane przez administratora. Przetwarzanie adresu IP odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora w przypadku, jeżeli opinia użytkownika narusza prawa osób trzecich i/lub zawiera niedozwolone treści.

     Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadnionym interesem administratora jest ew. konieczna obrona prawna.

     While contacting of the user by email, the supplier uses the personal user data entered on this occasion to process the request. The data is required to reply to the request. Without it a reply is not, or only to a limited extent, possible. The legal basis for this is Art. 6(1) point b GDPR. The user data will be deleted, provided that the user request has been answered conclusively and as long as statutory storage obligations, such as a subsequent contract implementation etc., require otherwise.

   • Dostawca usług płatniczych Klarna

    Administrator wykorzystuje jako dostawcę usług płatniczych Klarna Bank, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Szwecja, zwanego dalej "Klarna", w celu realizacji płatności za zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu online.

    For this purpose, the provider has integrated Klarna's "check-out" on the final order page.

    The legal basis for the processing of personal data is Art. 6(1) point b GDPR (fulfilment of contract) and the legitimate interest of the provider in the offer of effective and secure payment options pursuant to Art. 6(1) point f GDPR.

    Dzięki tej integracji przeglądarka użytkownika ładuje stronę „Check-out” z serwera Klarna podczas procesu zamawiania. Oznacza to, że poniższe dane użytkownika są przesyłane na serwer Klarna bez interakcji użytkownika ze stroną „Check-out”:

    • typ i wersja przeglądarki
    • używany system operacyjny
    • strona internetowa, z której użytkownik przeszedł na stronę internetową administratora (adres URL odsyłacza)
    • strona internetowa odwiedzana przez użytkownika
    • data i godzina dostępu
    • adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

    W przypadku metod płatności przedpłata góry i PayPal przetwarzanie jest ograniczone do przekazania danych płatniczych do dostawcy lub PayPal bez dalszej zgody użytkownika.

    Przy wyborze metod płatności zakup na rachunek, zakup ratalny, przelew błyskawiczny, karta kredytowa lub polecenie zapłaty, Klarna przetwarza w szczególności następujące dane osobowe w celu realizacji płatności, i w związku z tym w celu kontroli tożsamości i zdolności kredytowej:

    • dane kontaktowe, jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, etc.
    • informacje na temat realizacji zamówienia, jak rodzaj produktu, numer produktu, cena etc.
    • informacje dotyczące płatności, takie jak dane karty debetowej i kredytowej (numer karty, data ważności i kod CCV), dane rachunku, numer konta etc.
    • W przypadku wyboru metody płatności "zakup na rachunek" lub "zakup na raty" Klarna gromadzi i wykorzystuje dane osobowe oraz informacje o dotychczasowej realizacji płatności użytkownika, a także wartości prawdopodobieństwa jego płatności w przyszłości (tzw. scoring), żeby zdecydować, czy metoda płatności może być zaoferowana użytkownikowi. Obliczanie scoringu odbywa się na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych.

    Further information on the aforementioned processing by Klarna and the applicable data protection provisions of Klarna can be found under https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/en_de/data_protection.pdf .

   • Contact requests via email

    In the event of an order completion by the user, data entries are made in the input mask of the "check-out" page and Klarna takes responsibility for payment processing.

   • Job applications

    W przypadku aplikacji cyfrowych dane w wniosków o zatrudnienie będą przez nas gromadzone i przetwarzane elektronicznie w celu realizacji procesu aplikacyjnego.

    Podstawą prawną przetwarzania dla realizacji procesu aplikacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO

    Jeżeli po aplikacji następuje zawarcie umowy o pracę, przekazane dane mogą być przechowywane w aktach personalnych na potrzeby zwykłego procesu organizacyjno-administracyjnego, z zachowaniem właściwych przepisów prawnych.

    Podstawą prawną przetwarzania dla celów stosunku pracy jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, oraz w przypadku, jeżeli administrator jest prawnie zobowiązany do przetwarzania danych pracowników, art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO

    The deletion of the data submitted will occur automatically with the rejection of the job application two months after notification of the rejection. This does not apply if legal requirements (burden of proof under German general equal treatment law (AGG)) require a longer storage period of up to four months or until any legal proceedings are concluded.

    The legal basis for this is Art. 6(1) point f GDPR and § 24(1) no. 2 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz = German privacy law). The legitimate interest of the supplier is the legal defence.

    Jeżeli udzielono wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie danych w bazie danych osób zainteresowanych, dane będą dalej przetwarzane na podstawie tej zgody.

    Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Można w każdej chwili cofnąć zgodę na to na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do administratora.

   • YouTube

    The provider uses the YouTube API services of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a subsidiary of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter "Google", on the website to display video sequences.

    Warunki użytkowania są dostępne na https://www.youtube.com/t/terms .

    Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO poprzez ustawienia cookies na stronie internetowej dotyczące przyszłości. Administrator korzysta z YouTube z oferowanej przez YouTube opcji „rozszerzony tryb ochrony danych” .

    Jeżeli użytkownik odwiedza stronę, na której znajduje się umieszczony film wideo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Google w USA, a przy tym treść jest wyświetlana na stronie internetowej poprzez powiadomienie przeglądarki użytkownika. W tym celu Google przetwarza co najmniej adres IP, datę, godzinę i stronę odwiedzoną przez użytkownika. Prowadzi to również do połączenia z siecią reklamową Google Double-Click. If the user is logged in to YouTube at the same time, the connection information is assigned to the user’s YouTube member account.

    Jednakże USA, zdaniem organów nadzoru ochrony danych, nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednakże tak zwane standardowe klauzule umowne pomiędzy administratorem a Google: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

    Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają bezpośredniego wpływu na możliwość dostępu tych organów władz w USA.

    Według Google, żadne informacje o użytkownikach nie są przechowywane na stronie internetowej w "rozszerzonym trybie ochrony danych", chyba że oglądają umieszczony tam film.

    If the user wishes to prevent Google from assigning the information it has collected directly to their member account, they need to log out of YouTube before they visit the website. In addition it is possible to configure the user account accordingly.

    Google also uses permanent cookies for functionality and analysis.

    Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to przetwarzanie, możliwe jest uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt „Pliki cookie” powyżej.

    For further information about the collection and use of data by Google and about the user’s corresponding rights and ways of protecting their privacy, please refer to Google’s Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy

   • Korzystanie z HERE Maps

    Do wizualnego wyświetlania lokalizacji sklepów specjalistycznych, administrator wykorzystuje komponent "HERE Maps" firmy HERE GLOBAL B.V, Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia, zwanej dalej "HERE".

    To display the locations a connection to the server of HERE and a request by the component for the visitor’s IP address are necessary. The component will initially use the IP address solely to send appropriate information to the browser or visitor. The IP address is therefore required to display this feature. The connection enables HERE to identify the website from which an enquiry has been sent and the IP address to which the location display of the specialist dealers is to be transmitted.

    Ponadto HERE wykorzystuje plik cookie do przetwarzania ustawień użytkownika i danych podczas wyświetlania strony i powiązanych funkcji, na których zintegrowany jest komponent „HERE Maps”.

    Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to przetwarzanie, możliwe jest uniemożliwienie instalacji pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt „Pliki cookie” powyżej.

    Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa funkcjonalności stronie internetowej.

    If the visitor consents, specifically through a browser setting or browser release, HERE will also use the visitor’s IP address to process their approximate location and display the nearest specialist dealer.

    Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może zostać odwołana w każdej chwili na przyszłość poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki.

    HERE podaje dalsze informacje na temat odpowiedniego przetwarzania danych pod następującym linkiem: https://legal.here.com/en-gb/privacy/policy

   • JBL ProScan APP

    Using application software (app) for mobile operating systems, the provider enables the user to analyse and diagnose their aquarium water. To do this the following data is collected from the provider and third parties:

    1. Downloading the app

     To use the app you need to install it on your mobile device. This can be done via the Google Play Store or the Apple App Store.

     SKLEP GOOGLE PLAY jest usługą świadczoną przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.

     Google also collects, stores and processes data that may be required for the payment or function of the app. More about this: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

     APP-STORE to usługa dostarczana przez Apple Inc One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014 USA, zwaną dalej „Apple”.

     Apple also collects, stores and processes data that may be required for the payment or function of the app. More about this: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

    2. Information about any access(es) required

     Aby korzystać z funkcji aplikacji, aplikacja wymaga dostępu do treści lub funkcji mobilnego urządzenia końcowego, które są przedstawione poniżej:

     Konta: To run the app, it needs to save and confirm a user account on the customer's device. To do this, the app accesses the account authentication features of the account manager.

     Camera/photos: Dostęp do aparatu i zdjęć umożliwia aplikacji dostęp do pamięci urządzenia mobilnego w zakresie wykonywanych funkcji. Pozwala to na odczytywanie, zapisywanie, zmienianie lub usuwanie zdjęć w pamięci. Zawartość to przede wszystkim zdjęcia zebrane przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji.

     Dostęp lub wywoływanie połączeń sieciowych: Aplikacja wymaga częściowego dostępu do istniejących sieci, żeby aplikacja mogła pobierać dane przez Internet. W ramach tej funkcjonalności aplikacja sprawdzi również, które sieci mobilne, na przykład LTE lub WLAN, są dostępne do optymalizacji przesyłania [danych].

     Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

     Uprawnienia dla aplikacji wydane przez użytkownika mogą zostać zmienione w każdej chwili w sekcji „Ustawienia” urządzenia końcowego. Jeżeli uprawnienia zostaną zdezaktywowane, może ew. nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji.

     Więcej informacji o ustawieniach uprawnień:
     https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en&ref_topic=6046245
     https://support.apple.com/en-en/HT207830

    3. Server log files

     For communication and security reasons, the following data on the mobile device is transmitted to the provider or their web space provider during use of the app (so-called server log files):

     • Typ smartfonu
     • Wersja aplikacji
     • używany system operacyjny
     • data i godzina dostępu
     • ID Użytkownika
     • ID Akwarium
     • adres protokołu internetowego (IP) użytkownika lub identyfikatory urządzeń i kart.

     Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

     Your personal data will be stored in an anonymous form afterwards for analysis purposes.

    4. Newsletter

     Jeżeli użytkownik zapisze się do bezpłatnego newlettera ProScan administratora, administrator przetworzy adres e-mail w celu dostarczenia newslettera. W ramach instalacji aplikacji uzyskuje się zgodę użytkownika i odsyła do niniejszej polityki prywatności. Zebrane w ten sposób dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu otrzymywania newslettera. Nie dochodzi do przekazywania [danych] osobom trzecim.

     Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do administratora lub za pomocą linku rezygnacji z przyszłej subskrypcji zawartego w newsletterze.

   • Menedżer tagów Google

    Aby zintegrować różne funkcje na stronie internetowej, administrator korzysta z menedżera tagów Google. Google Tag Manager jest produktem firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”

    Menedżer tagów Google ma tylko funkcję importowania określonych treści na stronę internetową administratora i umożliwiania administratorowi zarządzanie tymi funkcjami za pomocą interfejsu udostępnionego przez Google.

    Dlatego przy wejściu na stronę, funkcje są ładowane z serwera Google, który może również znajdować się w USA. Przy tym serwer musi przetworzyć adres IP użytkownika w celu przesłania funkcji.

    Odpowiednie funkcje są wymienione w polityce prywatności administratora jako zamknięta lista. Ew. nie udzielone dla tych funkcji zgody użytkownika będą również przestrzegane podczas korzystania z menedżera tagów Google.

    Jednakże USA, zdaniem organów nadzoru ochrony danych, nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednakże tak zwane standardowe klauzule umowne pomiędzy administratorem a Google:
    https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
    Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają wpływu na możliwość dostępu tych organów władz w USA.

    Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Uzasadnionym interesem administratora jest poprawa ekonomicznego działania strony internetowej.

   • Google-Analytics

    Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółki zależnej Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanej dalej „Google”

    Google Analytics wykorzystuje administrator do analizy korzystania ze strony internetowej i pomiaru kampanii marketingowych. Podstawą prawną jest przy tym art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO poprzez ustawienia plików cookie na przyszłość na stronie internetowej w punkcie menu „ustawienia plików cookie“.

    Informacje, przykładowo jak czas, lokalizacja i częstotliwość odwiedzin na stronie internetowej, a także interakcja ze stroną internetową, np.

    • ścieżka kliknięć
    • wyświetlane / kliknięte reklamy
    • kliknięte linki
    • Zamówienia włącznie z obrotami i zamówionymi produktami

    przez użytkownika, w tym jego adres IP, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowuje się je przez maksymalnie 2 miesiące.

    Jednakże USA, zdaniem organów nadzoru ochrony danych, nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednakże tak zwane standardowe klauzule umowne pomiędzy administratorem a Google:
    https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr
    Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają wpływu na możliwość dostępu tych organów władz w USA.

    Google gromadzi również „cechy demograficzne” i może je wykorzystywać do generowania statystyk, które umożliwiają twierdzenia na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę. Odbywa się to poprzez zautomatyzowaną analizę reklam i informacji osób trzecich.

    Jeżeli użytkownik aktywował spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, Google może, z zastrzeżeniem zgody użytkownika na korzystanie z Google Analytics, analizować zachowania użytkowników na różnych urządzeniach – związanych ze wszystkimi urządzeniami, które użytkownik połączył ze swoim kontem Google – i tworzyć modele baz danych, w tym w celu konwersji pomiędzy urządzeniami. Administrator nie otrzymuje żadnych danych osobowych od Google, lecz jedynie statystyki.

    Jeżeli użytkownik chce odwołać tę analizę obejmującą różne urządzenia, może dezaktywować funkcję „spersonalizowana reklama” w ustawieniach swojego konta Google w następujący sposób: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

    Administrator korzysta przy tym z Google Analytics z funkcją anonimizacji. Dzięki temu uzupełnieniu w tym przypadku Google już skraca adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim obszarze Gospodarczym.

    Google wykorzystuje zebrane w ten sposób dane do oceny odwiedzin użytkownika na stronie internetowej oraz do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla administratora. Ponadto dane będą wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Także w razie potrzeby Google przekaże te informacje także osobom trzecim, jeżeli to jest wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google.

    Google nie będzie, zgodnie z własnymi informacjami, w żadnym przypadku łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Google oferuje dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości blokowania wykorzystywania danych, pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

    Jeżeli nie zgadzasz się z gromadzeniem, możesz również to zablokować, instalując jednorazowo dodatek do przeglądarki do dezaktywowania Google Analytics.

   • Facebook Pixel -Conversion Tracking

    Administrator umieszcza na stronie internetowej Facebook Visitor Promotion Pixel, usługę analizy internetowej i pomiaru konwersji firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia spółki zależnej Meta Platforms Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, zwanej dalej "Facebook".

    Piksel aktywności użytkowników Facebooka jest wykorzystywany przez administratora do analizy korzystania z witryny internetowej i reklamowania jego usług na platformie Facebooka. Podstawą prawną jest Przy tym art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO poprzez ustawienia Consent Managers („ustawienia cookies“) na stronie internetowej dotyczące przyszłości.

    Poprzez użycie piksela akcji odwiedzających następuje połączenie z serwerem Facebooka w USA. Wskutek tego Facebook zbiera adres IP i informacje o przeglądarce użytkownika. Facebook zbiera ponadto indywidualny identyfikator piksela i powiązane z nim działania na stronie internetowej użytkownika.

    Jednakże USA, zdaniem organów nadzoru ochrony danych, nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednakże tak zwane standardowe klauzule umowne pomiędzy administratorem a Facebookiem. Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają bezpośredniego wpływu na możliwość dostępu tych organów władz w USA.

    Na podstawie tego przetwarzania Facebook jest w stanie wyświetlać użytkownikowi spersonalizowane reklamy administratora na Facebooku lub stronie osoby trzeciej. Pomiar konwersji umożliwia również administratorowi rejestrowanie i ocenę zachowań użytkowników po kliknięciu reklamy na Facebooku i przekierowaniu na stronę internetową administratora. Dzięki temu administrator może zoptymalizować swoje reklamy na Facebooku.

    Bliższe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka oraz odnośnych praw i możliwości w zakresie ochrony prywatności użytkownika znajdują się we wskazówkach o ochronie danych firmy Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

   • Microsoft - Bing Ads Universal Event Tracking

    Ta strona internetowa używa "Bing Ads" do remarketingu i śledzenia zawierania umów. "Bing Ads" jest produktem firmy Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irlandia, spółki zależnej Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, zwanej dalej „Microsoft” i wykorzystuje tzw. Universal Event Tracking (UET).

    Jeżeli użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez administratora w wyszukiwarce Bing, plik cookie jest przechowywany na urządzeniu końcowym użytkownika dzięki integracji technologii śledzenia firmy Microsoft. Te tak zwane „śledzące pliki cookie” tracą swoją ważność po 180 dniach i nie służą identyfikacji użytkownika.

    Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny administratora, a plik cookie nie stracił swojej ważności zarówno Microsoft, jak i administrator mogą rozpoznać w przypadku zgody użytkownika, że użytkownik kliknął na jedną z reklam umieszczonych przez administratora w Bing i został przekierowany na stronę internetową administratora. Ponadto rejestrowany jest również czas spędzony na stronie internetowej, które obszary strony internetowej wywołano i przez które wyświetlane treści użytkownik dotarł do strony internetowej. Informacje o tożsamości użytkownika nie są gromadzone. Nie można wykluczyć, że informacje te będą przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

    Jednakże USA, zdaniem organów nadzoru ochrony danych, nie mają obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Istnieją jednakże tak zwane standardowe klauzule umowne pomiędzy administratorem a Microsoft.
    Są to jednak umowy prawa prywatnego i dlatego nie mają bezpośredniego wpływu na możliwość dostępu tych organów władz w USA.

    Dane gromadzone za pomocą „śledzącego pliku cookie” są wykorzystywane przez firmę Microsoft do generowania statystyk odwiedzin dla administratora. Jednak administrator lub inni reklamodawcy za pośrednictwem „Bing ADS” nie otrzymują żadnych informacji, za pomocą których użytkownicy mogą być identyfikowani indywidualnie.

    Ponadto firma Microsoft może śledzić zachowania użytkowników na wielu urządzeniach końcowych za pomocą tzw. cross-device tracking, umożliwiając wyświetlanie spersonalizowanych reklam na różnych urządzeniach.

    Jeżeli użytkownik chce cofnąć swoją zgodę na to przetwarzanie, możliwe jest ponowne zablokowanie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w „ustawieniach plików cookie” na stronie internetowej.

    Ponadto użytkownik może zmieniać spersonalizowane reklamy na swoim koncie Microsoft, jeżeli są dostępne, pod adresem http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out .

    Bliższe informacje na temat Bing Ads: https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2

    Polityka prywatności firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

   • Integracja mediów społecznościowych

    Administrator wykorzystuje na stronie internetowej linki do sieci społecznościowych wymienionych poniżej.

    Wtyczki są zintegrowane za pomocą połączonej grafiki. Tylko poprzez kliknięcie odpowiedniej grafiki użytkownik zostaje przekierowany do serwisu danej sieci społecznościowej. Po przekierowaniu klienta są zbierane informacje o użytkowniku przez odpowiednią sieć. Są to najpierw dane jak adres IP, data, godzina i odwiedzona strona. Jeżeli w tym czasie użytkownik jest zalogowany na swoje konto użytkownika danej sieci, operator sieci może ew. przyporządkować zebrane informacje o konkretnych odwiedzinach użytkownika do osobistego konta użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję za pomocą przycisku „Udostępnij” danej sieci, informacje te mogą być przechowywane na osobistym koncie użytkownika i ew. publikowane. Jeżeli użytkownik chce uniemożliwić przyporządkowywanie zebranych informacji bezpośrednio do swojego konta użytkownika, musi wylogować się przed kliknięciem grafiki. Poza tym możliwe jest odpowiednie skonfigurowanie danego konta użytkownika.

    Administrator łączy następujące sieci społecznościowe:

    Facebook - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
    Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php

    Instagram - Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
    Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875

    Pinterest - Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian, Street, Dublin 2, Irlandia.
    Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

    YouTube - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
    Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

 2. Privacy policy for social media appearances

  Korzystamy z tzw. platform mediów społecznościowych, żeby promować nasze produkty i usługi, a także komunikować się z osobami zainteresowanymi lub klientami.

  Poniższe treści informują w szczególności o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, podczas odwiedzania jednej z naszych prezentacji firmowych na platformie mediów społecznościowych lub nawiązywaniu kontaktu z nami za jej pośrednictwem.

  "Przetwarzanie" oznacza zbieranie, wykorzystywanie, przekazywanie i/lub przechowywanie. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej „DSGVO [poln.RODO]”), „dane osobowe” są to zasadniczo wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę fizyczną. Dokładne definicje terminów określono w art. 4 DSGVO.

  1. Information about the jointly responsible persons/parties (controllers)

   Dla wszystkich platform mediów społecznościowych wymienionych poniżej

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999

   - hereinafter referred to as "provider" -

   is jointly responsible with the platform operator named below within the meaning of Art. 26 GDPR.

   Zewnętrznym inspektorem ochrony danych administratora jest:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   und Frank Weiß
   Katharinenstraße 16

   73728 Esslingen
   Phone: +49 (0)711/ 93277955
   Fax: +49 (0)711/ 93277956
   Facebook i Instagram

   Na platformie mediów społecznościowych "Facebook" i "Instagram" administrator ponowi wspólnie odpowiedzialność z

   Meta Platforms Ireland Limited
   4 Grand Canal Square
   Grand Canal Harbour
   Dublin 2 Irlandia

   .

   Z inspektorem ochrony danych Facebooka można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

   Współadministratorzy danych uzgodnili w porozumieniu odpowiednie obowiązki wynikające z DSGVO. To porozumienie jest dostępne pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  2. Rights of the user

   Niezależnie od szczegółów tego porozumienia można dochodzić swoich praw w ramach DSGVO wobec każdego administratora i przeciwko każdemu z nich.

   W odniesieniu do podanego poniżej przetwarzania swoich danych osobowych przez administratorów, użytkownik ma prawo do:

   1. do żądania potwierdzenia tego, czy dane dotyczące niego są przetwarzane oraz uzyskania dokładnych informacji na temat tych danych, jak również dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO
   2. do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych dotyczących go lub uzupełnienia tych danych zgodnie z art. 16 DSGVO
   3. do żądania, żeby dane dotyczące niego zgodnie z art. 17 DSGVO zostały natychmiast usunięte, alternatywnie, jeżeli na przykład konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 DSGVO, ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 DSGVO;
   4. do otrzymywania danych dotyczących niego i dostarczonych przez niego zgodnie z art. 20 DSGVO oraz dodatkowego prawa do żądania ich przekazania innym administratorom danych
   5. do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO, jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych przez administratora narusza DSGVO.
   6. Zasadniczo użytkownik zgodnie z art. 21 DSGVO może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przyszłemu przetwarzaniu danych, które go dotyczą, które jest dokonywane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.
   7. Administrator jest również zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców danych, którym dane zostały ujawnione, o każdej korekcie lub usunięciu danych osobowych lub o jakimkolwiek ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce zgodnie z art. 16 DSGVO, art. 17 ust. 1 DSGVO i art. 18 DSGVO. Obowiązek ten nie istnieje w przypadku, jeżeli to powiadomienie okaże się niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnych nakładów. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących tych odbiorców.
  3. Information about data processing

   Aby promować swoje produkty i usługi, a także komunikować się z zainteresowanymi osobami lub klientami, administrator prowadzi prezentację firmy na poniższej/-ych platformie/-ach.

   The legal basis for the processing of personal data resulting from this and subsequently reproduced for each platform is Article 6 (1) point f GDPR. The legitimate interest of the provider is in the analysis, communication, sales and promotion of its products and services.

   Podstawą prawną może być również zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO wobec operatora platformy. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na to na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO wysyłając powiadomienie do operatora platformy.

   Facebook i Instagram

   Podczas wywoływania prezentacji online administratora na platformach „Facebook” i „Instagram”, Meta Platforms Ireland Limited jako operator obu platform w UE przetwarza dane użytkownika (np. dane osobowe, adres IP itp.).

   Te dane użytkownika służą administratorowi do celów informacji statystycznych na temat korzystania z jego prezentacji firmowej na "Facebooku" lub "Instagramie". Meta Platforms Ireland Limited wykorzystuje te dane w szczególności do celów badań rynku i reklamy, oraz do tworzenia profili użytkowników. Na podstawie tych profili jest to możliwe dla Meta Platforms Ireland Limited żeby na przykład reklamować dla użytkowników w obrębie i poza "Facebookiem" i "Instagramem" w sposób oparty na zainteresowaniach. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na „Facebooku” lub „Instagramie” w momencie połączenia, Meta Platforms Ireland Limited może ponadto połączyć dane z odpowiednim kontem użytkownika.

   W przypadku, jeżeli użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem „Facebook” lub „Instagram”, wprowadzone przy tej okazji dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane do opracowywania zapytania. Dane użytkownika zostaną usunięte u administratora, gdy tylko na zapytanie użytkownika zostanie udzielona ostateczna odpowiedź i nie ma przeciwnych ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania, jak np. późniejsza realizacja umowy.

   Meta Platforms Ireland Limited stosuje ew. także pliki cookie do przetwarzania danych.

   Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to przetwarzanie, możliwe jest uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można także usunąć w każdej chwili. Ustawienia do tego celu zależą od danej przeglądarki. W przypadku plików cookie typu flash przetwarzanie nie może być zablokowane za pomocą ustawień przeglądarki, ale poprzez odpowiednie ustawienie odtwarzacza flash. Jeżeli użytkownik uniemożliwia lub ogranicza instalację plików cookie, może to prowadzić do tego, że nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji Facebooka w pełnym zakresie.

   Bliższe informacje na temat czynności przetwarzania, blokowania i usuwania danych przetwarzanych przez Facebooka można znaleźć w wytycznej w zakresie polityki prywatności "Facebook" i "Instagram":
   https://www.facebook.com/privacy/explanation
   https://help.instagram.com/519522125107875

   Nie jest wykluczone, że przetwarzanie danych przez Meta Platforms Ireland Limited prowadzi także Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 również w USA.

 3. Privacy policy for contract processing

  1. Name and contact details of the person/party responsible (controller)

   JBL GmbH & Co. KG
   JBL GmbH & Co. KG
   Dieselstraße 3
   D-67141 Neuhofen
   Tel.: +49/ (0)6236/ 4180-0
   Fax: +49/ (0)6236/ 4180-999

   Zewnętrznym inspektorem ochrony danych administratora jest:

   Killian Hedrich
   Killian Hedrich
   c/o DatCQ GbR
   Alexander F. Bräuer, Killian Hedrich
   und Frank Weiß
   Katharinenstraße 16

   73728 Esslingen
   Phone: +49 (0)711/ 93277955
   Fax: +49 (0)711/ 93277956
  2. Collection and storage of personal data as well as nature and purpose and their use

   Kiedy inicjujesz u nas zamówienie lub wnioskujesz o ofertę, zbieramy następujące informacje:

   • tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, ew. numer telefonu i ew. dane bankowe
   • informacje niezbędne do realizacji umowy.

   Dane te są gromadzone,

   • aby zidentyfikować Cię jako naszego klienta lub osobę zainteresowaną
   • żeby móc zrealizować zamówienie
   • żeby móc zapewnić Ci odpowiednie wsparcie
   • żeby móc z Tobą korespondować
   • żeby móc zarządzać klientami
   • do celów rozliczeniowych.

   Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojego zamówienia lub zapytania ofertowego i zgodnie z art. 6 ust. 1 Zd. 1 lit b DSGVO jest wymagane do wyżej wymienionych celów w celu właściwej realizacji zamówienia i wzajemnego wypełnienia zobowiązań umownych.

   Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania Twoich danych do reklamy bezpośredniej poprzez e-mail lub pocztą zgodnie z § 7 ust. 3 UWG [Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji], jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu wykorzystaniu. Reklama bezpośrednia obejmuje wyłącznie oferty usług podobnych do tych, które już u nas zarezerwowałeś. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem jest interes gospodarczy polegający na sprzedaży naszych usług.

   Dane osobowe zebrane przez nas w związku ze zleceniem będą przechowywane do końca zlecenia, a następnie usuwane, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c DSGVO jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy czas z powodu przepisów prawa podatkowego i handlowego, a także innych prawnych obowiązków przechowywania i dokumentacji (np. HGB [Kodeks Handlowy], StGB [Kodeks Karny] lub AO [Ordynacja podatkowa]) lub do zachowania ich w szerszym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO.

  3. Disclosure of data to third parties

   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

   O ile zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. B DSGVO jest to niezbędne do realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim. Obejmuje to w szczególności przekazanie Twoich danych dostawcom usług finansowych lub firmom transportowym, jeżeli jest to konieczne do zapłaty i dostarczenia przedmiotu umowy.

  4. Consent

   Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza realizacją umowy, na podstawie Twojej zgody. Taka zgoda musi zostać wyraźnie udzielona przez Ciebie i może zostać przez Ciebie odwołana w każdej chwili na przyszłość. Jeżeli poprosimy Cię o taką dobrowolną zgodę, poinformujemy Cię osobno o celu.

   Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ist. 1 lit. a DSGVO.

  5. Rights of the persons affected

   Masz prawo do:

   • zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO cofnięcia udzielonej nam zgody w każdej chwili. Ma to taki skutek, że nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość
   • zgodnie z art. 15 DSGVO w celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności możesz żądać podania informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzeniu Twoich danych, o ile nie zostały one przez nas zebrane i wymagają istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i ew. istotnych informacji na temat ich szczegółów
   • zgodnie z art. 16 DSGVO do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
   • zgodnie z art. 17 DSGVO do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
   • zgodnie z art. 18 DSGVO do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie są nam już potrzebne te dane, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
   • lub zgodnie z art. 21 DSGVO zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania
   • zgodnie z art. 20 DSGVO w celu otrzymania Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub w celu żądania przekazania innemu administratorowi i
   • zgodnie z art. 77 DSGVO do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz zwrócić się do organu nadzorczego swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.
  6. Right to object

   Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, masz prawo do zgodnie z art. 21 DSGVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

   Jeżeli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wiadomość e-mail na adres: info@jbl.de

Cookies, krótka informacja, potem będziemy kontynuować

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: techniczne i funkcjonalne Cookies potrzebujemy bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. I tak jest zapewnione, że podczas ponownej Państwa wizyty na naszej obszernej stronie rozpoznamy Państwa, będziemy mogli zmierzyć sukces naszych kampanii, oraz na podstawie spersonalizowanych Cookies będziemy mogli zwracać się do Państwa indywidualnie i bezpośrednio, w sposób dopasowany do Państwa potrzeb – także poza naszą stroną internetową. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: Techniczne i funkcjonalne Cookies są potrzebne nam bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

W naszej strefie Polityka prywatności dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. Proszę potwierdzić za pomocą „Zapoznałam/-em się“ korzystanie ze wszystkich Cookies– i już można iść dalej.

Wiek ponad 16 lat? Proszę więc potwierdzić „Zapoznałem/am się“ odnośnie korzystania ze wszystkich Cookies– i już idziemy dalej.

Proszę wybrać swoje ustawienia Cookie

Techniczne i funkcjonalne Cookie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Marketingowe Cookies, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszych stronach i zmierzyć sukces naszych kampanii.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

Wiadomości PUSH od JBL

Jako część standardu W3C, powiadomienia Web definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych, które są wysyłane za pośrednictwem przeglądarki na pulpit urządzeń stacjonarnych i/lub urządzeń mobilnych użytkowników. Powiadomienia pojawiają się na urządzeniach końcowych tak, jak jest to znane użytkownikowi końcowemu z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu (np. wiadomości e-mail).

Powiadomienia te umożliwiają operatorowi witryny kontaktowanie się z jego użytkownikami tak długo, jak długo mają oni otwartą przeglądarkę - niezależnie od tego, czy użytkownik aktualnie odwiedza stronę internetową, czy nie.

Aby móc wysyłać powiadomienia web push, wystarczy tylko strona internetowa z zainstalowanym kodem web push. Tym samym także marki bez aplikacji mogą korzystać z wielu zalet powiadomień push (spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym dokładnie w odpowiednim momencie.)

Powiadomienia internetowe są częścią standardu W3C i definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych. Powiadomienie umożliwia poinformowanie użytkownika poza kontekstem strony internetowej o wydarzeniu, jak na przykład nowy wpis na blogu.

Usługa ta jest udostępniona bezpłatnie przez firmę JBL GmbH & Co. KG, i można ją równie łatwo aktywować jak i dezaktywować.