Het landschildpadterrarium

Het kan in principe net zo opgebouwd worden als Het woestijnterrarium Als bodemgrond dient echter GEEN zand te worden gebruikt. Landschildpadden hebben veel oppervlak nodig om te lopen. De bodemgrond dient te worden bedekt met JBL TerraBark in een circa 2 cm dikke laag.

Een verblijf kan met een groot stuk gebogen schors worden gecreëerd. Er mogen graag stenen en stenen platen worden geïntroduceerd echter zonder scherpe randen.

Een warmtelamp en een warmtesteen bieden de noodzakelijke warmte en worden al snel als lievelingsplaats herkend. Een drinkplaats ( Schalen en Houders ) en een etensbak voor de vegetarische kost moeten in een passende grootte worden klaargezet.

Verlichting voor landschildpadden

Landschildpadden zijn zonaanbidders. Maar weinig soorten leven in het regenwoud en hebben minder zon, en dus ook minder UV-straling nodig, dan de soorten die in zonovergoten gebieden leven. De verlichting moet dus warmte, UV-A en UV-B straling leveren. Uitgebreide informatie met betrekking tot het thema Verlichting vindt u hier:

Verlichting

De verlichting is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de terraristiek. Waar moet op gelet worden?

Warmte voor landschildpadden

De meeste soorten komen uit warme streken en hebben derhalve een warmtebron nodig. Daar een temperatuurdaling 's nachts bijna altijd zinvol is kan de verlichting tegelijkertijd als warmtebron worden ingezet. Gaat de verlichting uit, daalt ook de temperatuur. Hier vindt u alle benodigde informatie met betrekking tot het thema Warmte in het terrarium:

Warmte

Hoe krijgt u uw terrarium op de juiste temperatuur? Waarom moeten er warme en koelere plaatsen zijn?

De grootte van het dier

Hoe groot moet het terrarium zijn?

Houdt u absoluut rekening met de maximale grootte van de door u verzorgde schildpadsoort en de resterende terrariumgrootte. Bij schildpadden is natuurlijk niet de hoogte maar het oppervlak van het terrarium doorslaggevend. Een praktische hulp is de volgende formule: pantserlengte (de grootte van de schildpad) x 8 = terrariumlengte en dan de terrariumlengte : 2 = terrariumbreedte. Bij maar heel weinig geslachten dan wel soorten mag de kleinere factor x 4 worden gebruikt (Homopus spec., Malacochersus tornieri, Psammobates spec. en Pyxis spec.). Om ervoor te zorgen dat ook volwassen dieren niet uit het terrarium ontsnappen ligt de hoogte bij circa 60 cm.

Voor meer informatie wendt u zich tot de relevante literatuur en gaat u het gesprek aan met de gespecialiseerde vakhandel.