Installatie techniek

Aquariumtechniek

Zo installeert u de technische elementen veilig en snel in uw aquarium

Aangezien u de technische hulpmiddelen in uw aquarium niet speciaal wenst te zien dient u er bij het inrichten aan te denken dat u deze met hout, stenen en planten kunt verbergen. Het is dus doorgaans zinvol EERST de technische apparatuur in het aquarium te installeren en DAARNA het aquarium in te richten. We lopen de lijst even door:

1. Bodemverwarming

Een bodemverwarming kunt u in principe alleen installeren wanneer u een aquarium opnieuw inricht aangezien deze ONDER de bodemgrond wordt geplaatst. U bevestigt de meegeleverde zuiger aan de randen van de bodemplaat en legt dan de kabel neer. Begin altijd met het begin van "warmtegeleider" want een bodemverwarmingskabel heeft ook een kabelgedeelte dat NIET warm wordt. Deze dient van de bodem richting het wateroppervlakte te lopen en van daaruit richting de trafo. Alternatief kunt u de verwarmingskabel ook met siliconen kleefpunten duurzaam en veilig aan de bodemplaat lijmen ( JBL AquaSil zwart ).

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Bodemverwarming .

2. Aquariumverwarmingen

Automatische warmtestiften zoals JBL PROTEMP S 25 schakelen zichzelf uit wanneer de ingestelde watertemperatuur bereikt is. U kunt de JBL thermostaat op elke gewenste plaats, uiteraard ook achter een decoratief element, bevestigen. Er dient echter een bepaalde watercirculatie aanwezig te zijn in de warmtezone. Denk er wel aan dat wanneer u de verwarming volledig onzichtbaar monteert ziet u het controlelampje niet meer. Dit is niet heel erg maar dient als bevestiging dat de verwarming wel degelijk ingeschakeld is wanneer dat nodig is.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: PROTEMP regelbare verwarming intern & extern .

Als alternatief voor een verwarmingsstaaf zijn er externe verwarmingen ( JBL PROTEMP e300 / JBL PROTEMP e500 ), die in de water terugvoerende slang van het buitenfilter worden geïntegreerd. Een buitenfilter is dus een voorwaarde voor de installatie. Deze verwarmingen verwarmen het doorstromende water en laten de watertemperatuur digitaal en goed afleesbaar op een display zien.

3. Thermometer

Kies een plaats uit waar u de thermometer goed kunt aflezen maar waar hij u optisch niet al te veel stoort. De positie is niet belangrijk daar het water overal in het aquarium dezelfde temperatuur zou moeten hebben.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Thermometer .

4. Binnenfilter

Binnenfilters worden meestal in één van de beide achterste hoeken ingebouwd. Hier vallen ze niet zo op en kunnen met planten en decoratieve elementen voor het grootste deel verborgen worden. U mag echter geen decoratieve elementen tegen het filter laten leunen daar ze voor haar schoonmaakbeurt uit het aquarium moet worden gehaald.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Binnenfilter .

5. Buitenfilter - aanvoerbuis/ afvoerbuis

De aanvoer- en afvoerbuis van uw buitenfilter worden SAMEN aan de linker- of rechterzijde van uw buis geplaatst. Zo ontstaat een watercirculatie van de afvoerbuis naar de tegenoverliggende zijde en in de nabijheid van de bodem terug naar de aanvoerbuis. Het is een voordeel wanneer u de aanvoermand door de voorste aquariumruit kunt zien daar hij verstopt kan raken met grof afval zoals bladeren.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Buitenfilter .

6. Oppervlaktezuiger

Voor het bevestigen kunt u kiezen uit de achterste linker- of rechterhoek. Daar een oppervlaktezuiger de functie van uw filteraanvoerbuis overneemt (uitbreidt) dient hij net als de aanvoerbuis in de nabijheid van de afvoerbuis van uw buitenfilter worden ingebouwd.

Een passende oppervlaktezuiger is de JBL TopClean II .

7. CO2 reactor

U kunt vrij bepalen waar u de CO2-reactor (diffuser) in uw aquarium wilt plaatsen. Hier heeft u de keuze tussen een uitbreidbare diffuser ( JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 5 of JBL PROFLORA CO2 TAIFUN SPIRAL 10 ) en een kleine, aantrekkelijke membraan diffuser voor aquariums tot 400 l ( JBL PROFLORA CO2 TAIFUN GLASS ). Wanneer u niet wilt dat de CO2-reactor zichtbaar is, en u hem achter een decoratie heeft verstopt, kunt u middels een externe bellenteller ( JBL PROFLORA CO2 Count Safe ) de toegevoerde hoeveelheid CO2 controleren. Wanneer uw CO2-diffuser minder hoog moet zijn dan de hoogte van uw aquarium, plaatst u hem zo laag mogelijk in het aquarium, zodat de waterdruk hoger is en de diffusieweg richting het wateroppervlak langer.

8. CO2 direct diffuser

Wie geen CO2 reactor IN het aquarium wil kan CO2 door de teruglopende waterstroom vanuit het buitenfilter laten toevoegen. Hiervoor is de JBL PROFLORA Direct ontwikkeld. Hij wordt simpelweg in de filterslang geplaatst.

9. Sproeisteen

De positie van een sproeisteen bepaalt u helemaal zelf. Let er alleen op dat er geen luchtbellen door het filter kunnen worden aangezogen.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Luchtpompen .

10. Voerdispenser

Controleer waar uw aquariumbedekking of afdekplaat een mogelijkheid tot bevestigen biedt. U heeft een opening van circa 4 x 4 cm nodig waardoor het voer op het wateroppervlak kan vallen.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Voederautomaat .

11. Stromingspomp

In een zoetwateraquarium kunt u de stromingspomp(en) zo aanbrengen dat de stroming van het uit het filter terugstromende water wordt ondersteund. Er hoeft geen wisseling van stromingsrichtingen plaats te vinden. In een zoutwateraquarium daarentegen is het zinvol met behulp van een timer of twee geschakelde timers de stromingsrichting om de zes uur te wisselen, conform het verloop van eb en vloed.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Pompen .

12. Koeling

Koelventilatoren dienen aan de lange zijde van uw aquarium te worden aangebracht opdat de luchtstroom een zo groot mogelijk wateroppervlak oversteekt en zo een maximale koude verdamping kan bewerkstelligen.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Koeling .

13. UV-C waterzuiveraar

UV-C waterzuiveraars worden altijd buiten het aquarium geïnstalleerd met een afzonderlijke waterpomp (JBL ProFLow u). Ideaal is een verticale montage, zodat de lucht in het water naar boven met de waterstroom mee kan. Alternatief is een horizontale inbouw met de wateraansluitingen naar boven zinvol omdat ook hier eventuele luchtbellen in het water naar boven kunnen uitwijken. Belangrijk is dat u de aanbevolen pompcapaciteit in acht neemt!

Passende producten in deze categorie vindt u hier: PROCRISTAL waterzuiveraar .

14. Verlichting

De verlichting, ongeacht of u TL buizen of led kiest, dient zo dicht mogelijk boven het wateroppervlakte te worden bevestigd. Meestal wordt dit door de houder al voorgespiegeld. Belangrijk is dat de verlichting niet zomaar in het water kan vallen. Wanneer dit toch gebeurt dienen uw lampen te zijn voorzien van de beschermende klasse IPX7 wat garandeert dat ze beschermd zijn tegen een korte onderdompeling teneinde een elektrische schok te voorkomen.

Passende producten in deze categorie vindt u hier: Verlichting .

15. Aquariumtechniek geluidlozer maken

Ook wanneer de meeste technische apparatuur rondom het aquarium al weinig geluid maakt, kunnen toch geluiden voorkomen die we storend vinden. Vaak is het gespetter, soms een brommende toon of geratel. Het stoort ons en we willen het niet horen. Hier een paar tips om herrieschoppers aan te pakken:

De JBL buitenfilters uit de CristalProfi e serie gelden als erg rustig lopende filters. Toch worden ze soms als te luid betiteld. Het kan doorgaans al helpen om de filterbehuizing op een dempende ondergrond te plaatsen (JBL AquaPad 30x60 cm). Knip gewoon een geschikt stuk uit de pad of leg twee stukken op elkaar.

Wanneer het filter zelf geluid produceert, gaat het meestal om een storing. Het kan zijn dat hij lucht opgezogen heeft en dit voor wat intern geluid zorgt doordat er een beetje lucht in de rotor terecht is gekomen. Zet het filter een beetje schuin en luister dan of het geluid stil valt. Als dit het geval is, ligt het dus aan ingesloten lucht. Dit probleem zou na een paar minuten opgelost moeten zijn. Wanneer dit niet het geval is, zuigt het filter lucht naar binnen. Dan moet u controleren waar het lek zit. Vaak helpt het al wanneer u de rubberen dichting tussen de pompenkop en de filterhouder vervangt.

Bij een klapperend of ondefinieerbaar geluid kan het zijn dat, bijvoorbeeld, een buis tegen de ruit stoot en zo vibraties overdraagt. Wanneer u de stekkers van de technische apparaten er één voor één uithaalt, vindt u de boosdoener vanzelf. Een eenvoudig en effectief hulpmiddel is het ‘isoleren’ van de contactpunten door middel van een opengesneden aquariumslang of een beetje siliconen dat als buffer dient (JBL AquaSil).

Membraanpompen voor het produceren van lucht zijn vaak vervelende herrieschoppers. Niet zozeer omdat ze van zichzelf lawaaierig zijn, maar eerder omdat ze door hun trillingen een beetje bewegen en dan tegen de kast of andere objecten stoten. Door de stekker uit het stopcontact te halen, komt u er snel genoeg achter of het de membraanpomp is en kunt u de situatie eenvoudig verhelpen. Ook hier helpt vaak een stuk schuim om te voorkomen dat de luchtpomp aan de wandel gaat. In het ideale geval wordt de luchtpomp aan de muur gehangen. Dan is het uitgesloten dat hij beweegt! (Luchtpompen mogen sowieso nooit onder het wateroppervlak worden gebruikt omdat er anders water terug kan stromen in de slang). JBL heeft zijn ProSilent luchtpompen al voorzien van een geluiddemper en speciale geluid absorberende rubberen nopjes. Deze tips gelden dus eerder voor pompen die niet over een dergelijke geluiddemper beschikken! Overigens: Hoe meer tegendruk (d.w.z. door de hendel verminderd vermogen) een membraan luchtpomp krijgt, hoe meer vibraties hij produceert.

Overloopschachten op aquariums worden regelmatig als storend bestempeld bij het televisiekijken! Hierbij valt het water over een glazen rand, vaak een kunststof kam, in een schacht en veroorzaakt zo lawaai. Wanneer u een filterspons in de schacht plaatst dempt dit het ‘watervalgespetter’ eigenlijk al heel goed. De spons MOET echter regelmatig schoongemaakt worden omdat het als een filter werkt en dus verstopt kan raken! Het is dus zinvol om voor de zekerheid een buis midden in de overloopschacht te plaatsen zodat het water altijd weg kan, ook als de spons verstopt is!

Spetterend geluid van de watercirculatie uit het filter:

Het water dat uit het filter terugstroomt in het aquarium, kan doorgaans geluid veroorzaken. Maar dat hoeft niet! De buis, waaruit het terugkerende water stroomt, moet eigenlijk altijd zo geplaatst zijn dat hij zich ONDER het wateroppervlak bevindt. Zo kan het filterwater het wateroppervlak in het aquarium nog enigszins in beweging brengen (om voldoende zuurstof in het aquariumwater te brengen) zonder teveel CO2 uit te drijven wat de planten nodig hebben om te groeien. Hoe meer het wateroppervlak beweegt, des te meer kooldioxide (CO2) uit het water wordt gedreven. Het effect is hetzelfde bij het schudden van een cola-flesje: Bij het schudden wordt ook hier het CO2 uitgedreven en de cola smaakt vervolgens maar matig.

Het inbouwen van aquariumtechniek, waar plaatst u de verwarming en het filter?

Eerst de techniek of eerst de inrichting? We laten u de eerste stappen voor het inrichten van uw aquarium zien. Hoe moeten de aanzuig- en retourleiding van het filter worden bevestigd, zodat een correcte stroming ontstaat? Waar komt de verwarming?

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.