Het juiste filtermateriaal

Het juiste filtermateriaal

Welk filtermateriaal voor welk doel?

Het materiaal dat in uw filter voor zuiver water zorg draagt wordt filtermateriaal genoemd. Het filtermateriaal heeft verschillende taken en derhalve is er ook heel wat verschillend soort materiaal verkrijgbaar. JBL biedt het meeste filtermateriaal in twee vormen aan: Als "los" materiaal, dat u individueel in elk filter kunt inzetten, en als kant-en-klaar voorgeconfectioneerd materiaal, dat precies in de filtermand van uw JBL CristalProfi buitenfilter of als filterpatroon exact in uw JBL CristalProfi binnenfilter past.

Waar dient het filtermateriaal te worden geplaatst?

De richtlinie schrijft voor dat water van grof naar fijn dient te worden gefilterd. Wanneer je begint met fijn filtermateriaal zou dit door grove vuildelen snel verstopt raken en dat de waterdoorstroming verminderen. Om deze reden wordt eerst grof voorgefilterd, dan biologisch gefilterd en in het ideale geval nog een keer fijn nagefilterd. Probleemoplossend materiaal, zoals een fosfaatverwijderaar, wordt als laatste deel van de biologische filtermassa geplaatst (bij gebrek aan ruimte), voor de nafiltering.

Mechanische waterreiniging

Het vuil, dat direct uit het aquarium wordt aangezogen en in het filter terechtkomt, zou het filtermateriaal te snel blokkeren. Om deze reden is er grof filtermateriaal dat een voorreiniging uitvoert. Hiertoe telt grof filterschuim JBL Schuimstof blauw (grof) ), filtersponzen, die direct voor de voorfiltering in het betreffende filtertype op maat kan worden gesneden ( JBL CRISTALPROFI COMBIBLOC II ) en ook grove filterkeramiek ( JBL Cermec ).

Alle genoemde filtermaterialen kunnen na een krachtige wasbeurt met leidingwater gereinigd en weer ingezet worden.

Elk mechanisch filtermateriaal wordt in de loop van de tijd gekoloniseerd door bacteriën die schadelijke stoffen abreken en heeft dan, naast de mechanische werking, ook biologisch filtermateriaal. Bij het schoonmaken wordt deze 'biologie' helaas grotendeels weer vernietigd en moet met behulp van nieuwe bacteriën ( JBL FilterStart , JBL FilterBoost ) nieuw opgestart worden.

Vroeger werd aanbevolen filtermateriaal in een deel aquariumwater te wassen. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat niet alleen nuttige, schadelijke stoffen afbrekende bacteriën zich in het filter vestigen maar ook pathogene (ziekteverwekkende) kiemen zich er vermeerderen. Om deze reden is het bij filterreiniging te onderstrepen het filtermateriaal grondig te reinigen en daarbij ook de bacteriënbevolking "te vernietigen". Door aansluitend nieuwe filterbacteriën toe te voegen ( JBL FilterStart ) zijn er in het filter ALLEEN nuttige, schadelijke stoffende afbouwende bacterieculturen aanwezig. Zo start de biologische filtering direct weer op en ook de vestiging van pathogene kiemen vermindert.

Biologische filtering

Het biofiltermateriaal heeft tot taak de bacteriën die schadelijke stoffen afbreken veel vestigingsplaats te bieden (veel oppervlakte dus). Hiervoor wordt een fijn filterschuim ( JBL Schuimstof blauw (fijn) ) of de reeds op maat gesneden versie ( JBL CRISTALPROFI UNIBLOC e ) aangeboden. Nog effectiever is materiaal van sinterglas dat een fijne poriestructuur vertoont waarin bacteriën zich kunnen vestigen en schadelijke stoffen kunnen afbreken. JBL biedt voor grotere filters, vanaf 3 liter volume, filterringen van sinterglas ( JBL Sintomec ) en voor kleinere filters filterkogels van sinterglas ( JBL Micromec ) aan. Een volledige filterkolonisatie door bacteriën is natuurlijk afhankelijk van de grootte maar duurt in zoetwater circa 2 weken en in zoutwater circa 2 maanden.

Biologische filtermaterialen moeten weliswaar kort afgespoeld, maar niet intensief gereinigd worden omdat de bacteriën anders allemaal gedood worden en een nieuwe kolonisatie heel lang duurt.

Probleemoplosser - Filtermateriaal

Het komt voor dat bepaalde stoffen toenemen in het water die tot problemen kunnen leiden. Nitraat (NO3) en fosfaat (PO4) zijn bijvoorbeeld algenvoedingstoffen en silicaat (SiO2) veroorzaakt lelijke kiezelwieren. U kunt deze stoffen met behulp van een watertest bepalen en met behulp van speciale filtermateriaal reduceren of zelfs volledig verwijderen. Onder Waterwaarden leggen we uit wat u kunt doen.

Probleemoplossende filtermaterialen kunnen niet gereinigd worden maar moeten, wanneer ze uitgeput zijn, vernieuwd worden. Uitzondering is JBL NitratEX , dat met een oplossing van kookzout kan worden geregenereerd.

Na de inzet van medicijnen is het zinvol deze, door een gedeeltelijke waterwisseling en actief kool in het filter, weer uit het water te verwijderen. Ook een waterverkleuring kan met behulp van actief kool worden opgelost. Hier raden wij u JBL Carbomec activ aan voor aquariumwater met een pH waarde tot 7,5 en JBL Carbomec ultra bij een pH waarde van meer dan 7,5, zoals in zoutwater of in Malawi / Tanganjika aquaria.

Actief kool kan niet gereinigd worden en moet na gebruik verwijderd dan wel vernieuwd worden.

JBL Carbomec activ
Hoogwaardige actiefkool voor in het filter van zoetwateraquaria
vanaf 15,84 €
Meer Artikel weergeven
JBL Carbomec ultra
Superactieve gepelleteerde kool voor filters van zoutwateraquaria
vanaf 20,29 €
Meer Artikel weergeven

Om natuurlijke stoffen aan uw water toe te voegen, algen op natuurlijke wijze te voorkomen en het water heel licht zurig te maken kunt u turfpellets als filtermateriaal inzetten: JBL Tormec activ

Nafilteren

Wanneer het water uw filter doorlopen heeft gaat het als laatste door een fijn filtermateriaal. Hiervoor zijn fijn filterschuim, filterwatten of filtervlies geschikt. Hoe fijner het filtermateriaal des te vaker moet het gereinigd of vervangen worden!

Filterwatten

Filterwatten vormen een ideaal filtermateriaal om vuil uit het water te filteren. Afhankelijk van de mate van verontreiniging loopt het echter snel vol en vermindert dan de waterdoorstroming van uw filter. Wanneer u uw filter kort uitschakelt en opent kunt u met het blote oog al snel zien hoe sterk de filterwatten vervuild zijn.Filterwatten zijn zo fijn dat ze niet kunnen worden uitgewassen maar bij elke filterreiniging moeten worden vervangen.

JBL Symec micro
Microvlies voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen
vanaf 10,73 €
Meer Artikel weergeven
JBL Symec Filterwatten
Filterwatten voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen
vanaf 3,09 €
Meer Artikel weergeven
JBL Symec XL
Grove filterwatten voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen
vanaf 8,17 €
Meer Artikel weergeven
JBL Symec VL
Filterwattenvlies voor aquariumfilters tegen alle watervertroebelingen
vanaf 9,58 €
Meer Artikel weergeven

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.