Problematische waterwaarden verlagen

Problematische waterwaarden verlagen

Ideale waterwaarden - Zo werkt het

Uw waterwaarden zullen niet altijd overeenstemmen met de ideale waarden. Hier leest u verkort hoe u uw waterwaarden onder controle krijgt:

Verlaging van de waterhardheid

In streken met hard leidingwater kan het voor een correcte verzorging van ongewervelden, vissen en planten zinvol zijn de waterhardheid te verlagen. Met een omgekeerde osmoseinstallatie is een dergelijke ontharding heel eenvoudig. Het apparaat wordt aan de waterkraan aangesloten en filtert dan 95% van alle hardheidvormers (evenals schadelijke stoffen) uit het leidingwater.

Het toevoegen van pH verlagende middelen (bijv. JBL pH-Minus ) leidt tot een vermindering van de KH maar hiermee is de uiterste voorzichtigheid geboden. Het toevoegen van een pH verlager mag alleen heel voorzichtig en in hele kleine stappen worden uitgevoerd die permanent gecontroleerd worden met een KH en pH test. Bij een KH van minder dan 4 dient hiervan worden afgezien! Een waterwisseling is alleen dan van nut wanneer het leidingwater een geringere hardheid heeft dan het aquariumwater.

Vermindering van ammonium/ammoniak

Bij ammoniakvergiftiging (vissen schieten heen en weer, springen aan het wateroppervlak) is een directe verlaging van de pH waarde een mogelijke eerste hulp-maatregel daar het giftige ammoniak dan direct weer in ongiftig ammonium wordt omgezet. Daarna moeten echter verdere stappen worden ondernomen om het probleem onder controle te krijgen. Hiertoe behoren een waterwisseling en het toevoegen van Bacteriënstarter .

Een heel effectief alternatief is de toevoer van JBL Detoxol , dat de problematische stikstofverbindingen ammonium/ ammoniak evenals nitriet in ongiftige amines omzet. Dit proces begint direct na toevoer van het product en lost het vergiftigingsprobleem direct op. Het lost natuurlijk niet de oorzaak van het probleem op, zoals overbezetting of teveel voer.

Vermindering van het nitrietgehalte

Nitriet (NO2): Aanbevolen waarde 0,0 mg/l, vanaf 0,5 mg/l dodelijk

Directe gedeeltelijke waterverversing (50 %), minder voeren, regelmatig een gedeeltelijke waterverversing (30 % om de 14 dagen), regelmatig afzuigen van de bodemgrond met een molmklok ( Bodemreiniging ).

De snelste directe maatregel na de gedeeltelijke waterverversing is de toevoer van JBL Detoxol , dat nitriet in ongiftige amines omzet. De toevoeging van een bacteriestarter is daarna de juiste manier van handelen, omdat de bacteriën op biologische manier voorkomen dat het weer tot een stijging van nitriet komt. Op de lange termijn is een controle van het aantal vissen in het aquarium en de hoeveelheid voer die wordt gegeven, noodzakelijk. De belangrijkste maatregel is om de twee weken een gedeeltelijke waterverversing (inclusief het afzuigen van de bodem) van 1/3 van de inhoud van het aquarium.

Vermindering van de nitraatwaarde

Nitraat (NO3): Aanbevolen waarde zoetwater < 30 mg/l, zoutwater < 20 mg/l

Een regelmatig uitgevoerde waterwisseling voorkomt hoge nitraatwaarden wanneer het leidingwater niet al teveel nitraat bevat. Om deze reden dient het leidingwater absoluut te worden gecontroleerd. Met behulp van een omgekeerde osmose-installatie kan tot wel 50% nitraat uit het leidingwater worden gehaald. Door de inzet van JBL NitratEX kan zowel leidingwater als aquariumwater worden ontdaan van nitraat. JBL NitratEX bevat kunstharsen die nitraat aan het doorstromende water onttrekken. Wanneer de uitwisselingscapaciteit geheel is uitgeput kan dit met keukenzout eenvoudig en snel geregenereerd worden. Voor langdurig gebruik in filters is JBL BioNitratEX ontwikkeld. Dit speciale filtermateriaal bestaat uit voedingskogels voor bacteriën. In de loop van de tijd zullen de nuttige reinigingsbacteriën zich op de kogels vestigen zodat de onderste bacterielagen geen zuurstofrijk water meer ontvangen. En juist dan schakelen de bacteriën over op "nitraatademhaling" en breken het nitraat af. Dit is echter alleen mogelijk omdat ze de benodigde voeding uit de kogels kunnen halen. Zo worden de kogels beetje bij beetje door de bacteriën opgegeten en daarnaast kunt u prima zien hoe actief het nitraat afgebroken wordt en ook wanneer u nieuwe kogels moet toevoegen.

Vermindering van de fosfaatwaarde

Fosfaat (PO4): Aanbevolen waarde < 0,1 mg/l

Naast de reeds genoemde maatregelen kan fosfaat eenvoudig, snel en veilig met het speciale filtermateriaal JBL PhosEx ultra verwijderd worden. Als u niet alleen fosfaat maar daarnaast ook nitriet en nitraat wilt verwijderen, kunt u dit doen met het speciale filtermateriaal JBL Clearmec plus .

Vermindering van de pH waarde

pH waarde: Aanbevolen waarde gezelschapsaquaria 6,5-7,5 / Malawi Tanganjika-aquaria 7,5-9,0

Controleer allereerst of de carbonaathardheid (KH) overeenkomst met de aanbevolen waarde. Voordat de pH waarde wordt gemanipuleerd (verhogen of verlagen) moet (!!!) de KH op de aanbevolen waarde zijn, zie Waterwaarden . Meestal reguleert de pH zich dan vanzelf naar het gewenste niveau. Wanneer de pH waarde dan toch verlaagd moet worden zijn er drie opties:

1. Door het toevoegen van JBL pH-Minus (pH verlagende vloeistof) kan de PH waarde stapsgewijs verlaagd worden. Tegelijkertijd wordt echter ook de carbonaathardheid verlaagd.

2. Door een gedoseerde CO2 toevoeging ( kooldioxide) worden niet alleen de planten bemest maar daalt ook de pH waarde. Een deel van het CO2 reageert met het water in koolzuur (H2CO3), dat, net als alle zuren, de pH waarde laat dalen. Voor aquaria van 30 tot 160 liter raden wij de JBL ProFlora BioCO2 installatie (te vinden onder PROFLORA Bio ). Voor aquaria van 60 tot 1000 liter bevelen we de JBL ProFlora u en m-systemen aan (hier te vinden: PROFLORA CO2 plantenverzorging ).

3. Met JBL Tormec activ (actieve turfpellets) als deel van het filtermateriaal kan de pH waarde licht verlaagd worden. De JBL actieve turfpellets bevatten circa 25 % huminezuur dat pH verlagend werkt. Daarnaast vindt een licht ontharding plaats.

Vermindering van het silicaatgehalte

Silicaat (SiO2): Aanbevolen waarde < 1 mg/l

Zodra u het kiezelzuurgehalte in het water met behulp van een silicaatverwijderaar ( JBL SilicatEx rapid ) vermindert, kunnen kiezelwieren niet meer leven. Met behulp van een silicaattest ( JBL SiO2 Silicaattest ) is het heel eenvoudig om snel het silicaatgehalte in uw leiding- en aquariumwater te bepalen.

Vermindering van het kopergehalte

Koper (Cu): Aanbevolen waarde 0,0 mg/l, bij medicijngebruik 0,3 mg/l

Met behulp van een watervoorbereider JBL Biotopol C (crustacea = kreeftachtigen) wordt het koper ingesloten en geneutraliseerd. Wanneer ongewervelden worden verzorgt dient u in plaats van JBL Biotopol beter JBL Biotopol C gebruiken.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.