Vissoorten

De juiste vissen voor uw aquarium

Van de meer dan 30.000 vissoorten in zoet- en zoutwater over de hele wereld wordt slechts een klein deel in aquaria gehouden. Daar nog nooit een diersoort is uitgestorven doordat het als huisdier is gehouden en zelfs de populatie van de meest gevangen aquariumvis op aarde, de rode neon, ondanks de miljoenen gevangen aantallen helemaal niet in gevaar is (natuurlijke aantallen zijn sinds tientallen jaren onveranderd gebleven), hoeven wij, aquariumliefhebbers, geen slecht geweten te hebben wanneer wij vissen in een aquarium verzorgen.Steeds meer soorten vissen en ongewervelden worden ondertussen gekweekt en maken wildvangst overbodig. Sommige vissoorten bestaan helaas uitsluitend nog in aquaria daar hun natuurlijke leefomgeving is verwoest. De vangst van aquariumvissen is hier actieve natuurbescherming geworden aangezien de vissers ervoor zorgen dat de vanglocatie (de leefomgeving dus) intact blijft om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien!

Wij, aquariumliefhebbers, verdelen de vissen in drie grote groepen onder: Zoetwatervissen, zoutwatervissen en brakwatervissen, die zowel in zoet- als ook in zoutwaterbiotopen en de tussenliggende regionen leven.

Welke vissen passen in mijn aquarium?

Visbestanden in het aquarium: Waarom en welke aquariumvissen NIET samengaan. Welke criteria moeten gehanteerd worden? Welke eisen stellen vissen aan het aquarium en de verzorging? We leggen het u uit en laten zien welke vissen bij elkaar passen en waarom sommige vissen niet samen moeten worden gehouden.

De selectie

Bij het selecteren van uw aquariumbezetting dient u bij elke vissoort op de volgende punten te letten:

Visgrootte

Is uw aquarium groot genoeg? Sommige meervallen worden wel 30 cm lang! Passen de vissen van verschillende grootte en soort samen of ziet de één de ander als voer?

Gedrag

Enthousiaste zwemmers (bijv. regenboogvissen) hebben veel ruimte nodig en dus eerder een langwerpig aquarium. Vissen met een hoge rug (zoals maanvissen) hebben daarentegen eerder een hoog aquarium nodig.

Levenswijze

Hebben uw vissen schuilplaatsen nodig (zoals cichliden)? Hebben ze hout nodig (zoals veel zuigmeervallen)? Graven ze en hebben behoefte aan een zachte bodem (zoals pantsermeervallen en modderkruipers)?

Agressiviteit

Zijn de vissen territoriaal (zoals veel cichliden)? Moet men ze als paar, als harem of in een zwerm verzorgen? Kunnen deze vissen goed met andere vissen omgaan?

Voer

Hebben uw vissen speciaal voer nodig (kogelvissen eten bijvoorbeeld vaak ALLEEN maar slakken)?

Planten

Gaat het om plantenetende vissen (bijv. antennemeerval, leporinus)?

Water

Stellen de vissen bijzondere eisen aan de watereigenschappen (Discus geven bijvoorbeeld de voorkeur aan pH waarden van minder dan 7,0)?

Het aquarium zelf

Moet het aquarium hermetisch afgesloten zijn omdat de vissen graag springen?

De belangrijkste ordes en families binnen de zoetwateraquaristiek:

Natuurlijk zijn er nog andere families en klassen zoals kieuwspleetalen, glasbaarzen, slangekopvissen, grondels, enz. Wanneer u kiest voor een van deze vissoorten informeert u dan grondig naar de eisen die deze dieren stellen aan aquariumformaat, water, gezelschap en voer.

Karpers

Tot de karpers behoren de meest geliefde aquariumvissen zoals barbelen, danionin, koi (vijvervis), vuurstaartlabeo, kardinaalvis en ook algeneters.

Bermpjes

Modderkruipers zijn heel actieve vissen die individueel of in een zwerm moeten worden gehouden.

Karperzalmen

De groep karperzalmachtigen bevat zowel kleine vriendelijke vertegenwoordigers, als de neon, als ook grote vleeseters als de piranha.

Meervallen

Deze orde bevat zowel de reusachtige clarias als ook de kleine, geliefde soorten als pantsermeervallen en dwergmeervallen.

Regenboogvissen

Deze schitterende, levendige Australische vissen zijn zwermvissen die veel vrije zwemruimte nodig hebben.

Levend barende tandkarpers

De meest geliefde siervissen alom, zoals guppy, platy en black Molly behoren tot de levend barende tandkarpers. .

Eierleggende tandkarpers

Veel eieren leggende tandkarpers hebben ongelooflijk mooie kleuren en worden niet groot!

Cichliden

De familie van baarsachtigen, doorgaans cichliden genoemd, omvat volkomen verschillende vissoorten: Vriendelijke kleine dwergcichliden, hoog groeiende maanvissen, veeleisende discusvissen, eenvoudige zebracichliden, muilbroedende vormen uit de meren van Malawi en Tanganjika en heel groot wordende rovers zoals de pauwoogcichlide.

Labyrintvissen

Aangezien veel labyrintvissen in warm, zuurstofarm water leven hebben ze in de loop van de evolutie een additioneel ademhalingsorgaan gevormd dat labyrint wordt genoemd.

Kogelvissen

Dit zijn absoluut de schattigste aquariumbewoners die er zijn!

Overige soorten

Er zijn natuurlijk nog veel andere families en ordes, zoals kieuwspleetalen, Aziatische glasbaarzen, slangekopvissen, grondels, enz.

Brakwatervissen

Brakwatervissen zijn vissen die in watergebieden tussen zout- en zoetwater leven. Het zoutgehalte van het water vormt daarom een gemiddelde waarde tussen zout- en zoetwater. De dieren verdragen weliswaar beide extremen (zoetwater/zoutwater) maar voelen zich ertussenin het meest op hun gemak. Sommige soorten wisselen ook van zout- naar zoetwater en omgekeerd. Door het zoutgehalte is het verzorgen van aquariumplanten niet mogelijk. Alleen mangroven verdragen het benodigde of wisselende zoutgehalte. Brakwatervissen hebben speciale behoeften en worden uitsluitend door ervaren aquariumliefhebbers verzorgd.

Argusvissen

Jonge dieren en dieren van gemiddeld formaat houden niet van zoetwater en dienen in brak water te worden gehouden.

Zilverbladvissen

Jonge dieren en zeker volwassen zilverbladvissen hebben brak water nodig maar kunnen ook in zuiver zout water worden gehouden.

Slijkspringer

Aangezien slijkspringers veel tijd buiten het water doorbrengen is een grote landgedeelte met zachte bodemgrond noodzakelijk.

(Veel) kogelvissen

Ook wanneer veel kogelvissoorten verschillend groot worden hebben de meeste soorten brak of zout water nodig.

Schuttersvissen

Er zijn maal heel weinig soorten schuttersvissen in zuiver zoet water te vinden.

Vieroogvis

Absoluut fascinerende oppervlaktebewoner die zowel gelijktijdig boven, als ook onder water scherp kan zien.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.