Zoutwaterproblemen

Probleemoplossingen in een zoutwateraquarium

Er is nauwelijks een probleem waarvoor er geen oplossing is! Het grootste probleem is eigenlijk simpelweg er achter komen wat de oorzaak van het probleem is. Hiervoor zijn goede watertesten beschikbaar, behulpzame dierenhandelaren en ook goede zoutwaterforums op het internet. Hier een overzicht van de meest voorkomende problemen en de bijbehorende oplossingen:

Problemen met de waterwaarden

Sommige zoutwaterliefhebbers hebben problemen de pH waarde van hun water boven de 8,0 te krijgen. Bij een carbonaathardheid tussen 7 en 10 dient de pH waarde eigenlijk boven de 8,0 te blijven. Oorzaken van een te lage pH waarde kunnen zijn:

De kalkreactor is niet correct ingesteld zodat CO2 in het aquariumwater terechtkomt of teveel zuur water uit de kalkreactor terug in het aquarium stroomt. Zie Installatie techniek .

Ieder biologisch actief filter produceert zuren die de pH waarde doen dalen. Zet in biofilters simpelweg een laag kalkhoudend materiaal als laatste filtermateriaal in dat de ontstane zuren bindt.

Hier vindt u een overzicht van alle waterwaarden voor zoutwateraquaria en tips hoe u deze kunt optimaliseren: Waterwaarden .

Algenproblemen

De vraag is of uw "sieralgen" niet naar wens groeien of dat u teveel en ongeliefde algen heeft?

Veel hoger ontwikkelde algen (halimeda, caulerpa) groeien uitsluitend onder de juiste omstandigheden hoewel ze in de natuur ook onder "slechte" milieuomstandigheden (bijv. in havens) groeien.

Wanneer de gewenste algen niet groeien controleert u a.u.b. of er "dode zones" in uw aquarium zijn. Dit zijn zones op de bodem of bij decoratieve elementen waar vuil zich verzameld. Door stromingspompen en regelmatig afzuigen kunt u dergelijke zones vermijden. Ook vervuild filtermateriaal reduceert de waterkwaliteit (redoxpotentiaal) en heeft een negatief effect op een fraaie algengroei. Vaak beginnen de algen direct met groeien zodra de vervuilde zones zijn geoptimaliseerd.

Rode kalkalgen groeien meestal langzaam of helemaal niet wanneer het magnesiumgehalte onder de 1000 mg/l ligt. Door het toevoegen van JBL MagnesiuMarin kunt u het magnesiumgehalte snel en eenvoudig verhogen.

Wanneer de gewenste algen in te grote aantallen aanwezig zijn verwijdert u desondanks a.u.b. niet teveel ineens maar verdeel de verwijdering over meerdere dagen!

Ongewenste algen: Chaetomorpha (draadalgen), cladophoropsis (borstelalgen), draadalgen, diatomeeën (kiezelwieren), kogelalgen (valonia & ventricaria) en smeeralgen zijn de meest voorkomende algenplagen.

Over het algemeen is te stellen dat algen, ook in de natuur, eerder daar groeien waar een voedingsoverschot voor handen is. Controleer a.u.b. uw nitraat- en fosfaatwaarde en neem, indien nodig, tegenmaatregelen.

Meer informatie vindt u onder Waterwaarden en Zoutwater - het water .

Nu is het echter zo dat ook symbiosealgen (zooxanthellen) in de weefsels van koralen nitraat en fosfaat nodig hebben om te kunnen overleven. Zodra u dus het nitraat- en fosfaatgehalte tot nihil reduceert zullen ook uw koralen minder groei vertonen. U dient een compromis te vinden waarbij de ongewenste algen niet meer groeien maar uw koralen gezond blijven.

Ondersteun de algenreducering ook altijd met de mechanische verwijdering van algen en door voedselvijanden. Turboslakken, zee-egels en doktersvissen zijn, bijvoorbeeld, prima algeneters. Verhinder in ieder geval dat algen uw ongewervelden overwoekeren! Kiezelwieren zijn eenvoudig te bestrijden: Ze vormen zich wanneer uw uitgangswater teveel silicaat (kiezelzuren, SiO2) bevat. Met behulp van een goede silicaatverwijderaar ( JBL SilicatEx rapid ) kunt u de kiezelwieren uit het aquariumwater verwijderen en de algen zo hun voedingsbodem afnemen.

Voorbeeld: een aquarium is nog niet voorzien van stromingspompen. Een redoxmeting geeft een waarde van 200 mV aan. Nu wordt een stromingspomp ingezet die beweging in het water veroorzaakt zodat enkele "dode zones" achter decoratieve elementen opwervelen en oplossen. De redoxwaarde daalt even (opwervelend molm) en geeft vervolgens een hogere waarde aan dan tevoren (dode zone is verwijderd). Er heeft een verbetering van de waterkwaliteit plaatsgevonden (minder reducerende processen in het water). Bij de inzet van meerdere stromingspompen kan door een redoxmeting de optimale positionering bepaald worden. Dit geldt eveneens bij filteroptimaliseringen en bodemverzilting die ook een invloed op de redoxwaarde hebben zonder dat dit met conventionele testen te meten is. Wanneer u uw redoxwaarde met circa 150 - 200 mV kunt verhogen zullen de smeeralgen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen. Hier geldt het devies: Individuele veranderingen in het aquarium uittesten, resultaat via de redoxwaarde beoordelen en doorgaan tot het gewenste resultaat bereikt is.

Ongedierte

Borstelwormen, parasieten, glasrozen en andere ongewenste aquariumbezoekers vormen vaak een probleem dat opgelost moet worden. Hoe nauwkeuriger u kunt bepalen met welke problematische bewoner u te doen heeft, des te beter kunt u hem bestrijden!

Borstelwormen

Hoewel deze eigenlijk verborgen leven en 's nachts actief zijn kunt u deze borstelige rover toch in uw aquarium bestuderen. Op basis van hun roofzuchtige levenswijze en hun grootte (kunnen 200 cm lang worden!) zijn ze gevaarlijk voor uw aquariumbewoners.

U kunt borstelwormen met een pincet verzamelen ( JBL PROSCAPE TOOLS P STRAIGHT ).

Wanneer u een voedseltablet ( JBL NovoTab ) gedurende de donkere fase in uw aquarium doen zullen niet de vissen maar de wormen tevoorschijn komen en gaan eten. Zo kunt u zien of er veel wormen aanwezig zijn en sommige verzamelen. Er zijn ook effectieve vallen voor borstelwormen.

Het beste is de bestrijding door voedselvijanden. De beide lipvissoorten macropharyngon bipartitus en

halichoeres chrysus zijn uitstekende borstelwormeters die echter andere ongewervelden met rust laten.

Ook de fraaie rifwachter (calloplesiops altivelis) staat bekend als een goede verzwelger van borstelwormen.

Einige Schneckenarten werden gerne zur Bekämpfung eingesetzt: Mitra-Arten und Babylonia-Arten.

De garnaal stenopus hispidus gaat ook 's nachts op zoek naar borstelwormen. Het uitruimen van het aquarium helpt maar tot zekere hoogte daar borstelwormen zich in gaten en spleten van levend gesteente terugtrekken.

Glasanemoon

Een glasanemoon is beslist niet lelijk maar het zijn er al snel honderd! Gelieve om deze reden zo snel mogelijk te reageren zodra u zelfs maar EEN enkele glasanemoon ziet!

Bij heel lage fosfaat- (<0,1 mg/l) en nitraatwaarden (< 3 mg/l) verpieteren glasanemonen. Het voeren van plankton stimuleert de vermeerdering en groei van glasanemonen sterk. Mechanische verwijdering van glasanemonen is lastig tot onmogelijk. Veel aquariumliefhebbers melden een succesvolle bestrijding van glasanemonen door het injecteren van 30% zoutzuur (0,25 ml / glasanemoon). Door de toevoeging van zuren daalt echter de pH waarde van uw aquarium. U mag derhalve niet teveel zuur tegelijk injecteren!

Voedselvijanden van glasanemonen: De koraalvlinder chaetodon kleini, de pincetvis chelmon rostratus en de garnaal lysmata wurdemanni

Het is additioneel aan te bevelen een verpakking actieve kool ( JBL Carbomec ultra ) in het filtersysteem te plaatsen om de boodschappers van de glasanemonen te absorberen.

Planaria (platwormen & trilhaarwormen)

Platwormen kunnen er, net als naaktslakken, heel mooi uitzien maar ze kunnen ook heel problematisch voor koralen worden wanneer ze de overhand nemen en de koralen infesteren. U kunt platwormen afzuigen om het aantal te verminderen.

Bijzonder geschikt hiervoor is een planariaval ( JBL PlaCollect ), die planaria in een buisje vangt. Wij raden u dringend aan van chemische bestrijding af te zien wegens de bijwerkingen. Er zijn trilhaarwormen die extreem goed gecamoufleerd zijn en zelfs op een tweede blik niet te vinden zijn. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de acropora trilhaarworm die acropora steenkoralen infesteert en ernstige schade kan veroorzaken. Door de betroffen koralen buiten het aquarium in een jodiumbad (2 ml betaisodona/l) te plaatsen worden de trilhaarwormen verlamd en kunnen met een krachtige waterstraal worden afgespoeld. De lipvis pseudocheilinus hexataenia geldt als geduchte voedselvijand die ook legsels van deze wormen herkend en opeet. Ook dansgarnalen (rhynchocinetes) zouden goed moeten helpen.

Vissen weigeren het voer

Natuurlijk komt visvoer in een aquarium niet 1:1 overeen met het voedingsspectrum in de vrije natuur. Kwalitatief hoogwaardig voer is qua samenstelling echter zo nauwkeurig mogelijk op de natuurlijke voeding gebaseerd. Granulaat en vlokken hebben echter een andere vorm dan het natuurlijke voer en het beweegt zich niet! Om deze reden hebben vissen soms een zekere gewenningsperiode nodig om nieuw voer te accepteren. Andere vissen helpen vaak daar zij het goede voorbeeld geven. Voerjaloezie bewerkstelligt dan wat voorheen onmogelijk leek.

Een goede optie om vissen aan "nieuw voer" te laten wennen is door een voedingssoort te kiezen dat de vissen uit de natuur reeds kennen. JBL PlanktonPur MEDIUM is zo een voedingssoort en bestaat voor de volle 100 % uit natuurlijk zoöplankton. Wanneer de vissen dit voer tot zich genomen hebben is de stap naar vlokken of granulaat niet meer zo groot.

In het ergste geval komt de voedselweigering voort uit ziekte. Het kan dan, bijvoorbeeld, om darmparasieten gaan. Maar dit komt werkelijk maar zelden voor.

Koralen worden wit (koraalontkleuring)

Watertemperaturen van meer dan 30 °C activeren dit proces. De koralen stoten de in hun weefsels levende symbiosealgen (zooxanthellen) af en verliezen hierdoor hun kleur. U moet dus oppassen dat uw watertemperatuur niet boven 29 °C komt. Met behulp van ventilatoren, die aan het wateroppervlak verdampingskoelte creëren kunt u de temperatuurstijging bestrijden. Ook koelaggregaten zijn een oplossing, zijn echter ook aardig aan de prijs. Soms herkrijgen de koralen hun kleur maar de kans hierop is klein. De meesten sterven na de ontkleuring af.

Vissen verdwijnen spoorloos

De meest voorkomende reden hiervoor is dat de dieren uit het aquarium springen. Afdekplaten helpen deze onvrijwillige zelfmoord te voorkomen. Vissen kunnen natuurlijk ook van ouderdom sterven maar meestal zijn rovers in het aquarium de oorzaak. Het betreft dan zelden andere vissen want die u heeft er tenslotte zelf bewust ingezet. Het kan dat met het levende steen een aantal "onzichtbare" rovers is meegekomen. Typisch op deze wijze geïntroduceerde overvallers zijn kreeftachtigen en roofzuchtige borstelwormen.

Geen van beide is eenvoudig te verwijderen. Behulpzaam is het 's nachts op te staan en met rood licht (zaklamp met rode folie) op zoek te gaan. Met behulp van een lange, krachtige pincet ( JBL PROSCAPE TOOLS P STRAIGHT ) of een langwerpige tang ( JBL CombiFix ) kunt u deze plaaggeesten eventueel betrappen. U kunt ook een eenvoudige val opbouwen: Een hoog glas met een voedingstablet op de bodem ( JBL NovoTab ) tegen stenen geleund, kan succesvol zijn.

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.