Het Aquaterrarium of Paludarium

Het aquaterrarium of paludarium (lat. Palus = moeras) is in principe gelijk aan Het regenwoudterrarium gecombineerd met een aquarium. In grote aquaterraria zijn adembenemende tropische landschappen met waterval, beekje of meer te verwezenlijken.

Voor het watergedeelte gelden dan de typische onderhoudsmaatregelen evenals de eisen betreffende inrichting en techniek als voor aquariums.

Het watergedeelte van het paludarium

Een aquarium in een terrarium

Grotere waterzones in een terrarium, die meer zijn dan alleen een drinkschaal, moeten worden beschouwd als een aquarium. Er is bijvoorbeeld een filtering nodig om ervoor te zorgen dat het water zuiver, helder en arm aan kiemen blijft. In de JBL themawereld AQUARIUM vindt u alles met betrekking tot het thema Aquarium.

Aquarium

Welke soorten aquarium zijn er? Welke techniek is geschikt voor uw aquarium? In de JBL themawereld Aquaristiek vindt u de antwoorden.

Meer lezen

Voor waterschildpadden

Er zijn aquariums met een groot bodemoppervlak en een geringe hoogte. De waterdiepte dient echter 2x de lengte van het schildpadpantser te zijn. De juiste terrariumgrootte wordt nauwkeuriger beschreven in een expertiserapport over de minimum eisen voor de verzorging van reptielen (1997): Minimum vereisten voor reptielen conform BMEL (Bondsministerie van Voedselvoorziening en Landbouw) . Hier wordt de pantserlengte x 5 als terrariumlengte en het resultaat : 2 voor de terrariumbreedte genomen. De resulterende maten gelden ten allen tijde voor 2 dieren. Voor het watergedeelte wordt een overeenkomstig landgedeelte berekend. Bij meer dan 2 dieren dient voor elk extra exemplaar circa 10% meer grondoppervlak te worden toegevoegd.

Een goede waterkwaliteit wordt bereikt wanneer het water met een binnenfilter, bijv. een JBL CRISTALPROFI i100 greenline , die ook liggend kan worden gemonteerd, wordt gefilterd. Aan vers leidingwater moet een watervoorbereider worden toegevoegd ( JBL Biotopol T ), die alle schadelijke stoffen in het leidingwater neutraliseert. Om de twee weken dient een derde van het watervolume te worden ververst. Beplanten van het watergedeelte is vaak lastig daar waterschildpadden veel planten graag eten.

Het landgedeelte moet voor de dieren eenvoudig te beklimmen zijn en aan alle dieren voldoende plaats bieden. Een landgedeelte kan worden ingericht met behulp van schors, hout en zelfs stenen. Boven het landgedeelte dient, op voldoende afstand, een warmtebron te worden geplaatst. Het bodemsubstraat van het landgedeelte dient altijd minstens zo diep te zijn als tweemaal de pantserbreedte van het vrouwtje.

Moerasplanten zijn heel geschikt voor decoratie, ook wanneer ze van tijd tot tijd worden aangevreten. De watertemperatuur van circa 25 °C wordt door een automatische verwarmingsstaaf, bijv. de JBL PROTEMP S 100 bereikt, die deze temperatuur constant houdt. Als bodemgrond is JBL Sansibar RIVER of kwartsgrind met medium korrelgrootte aan te bevelen.

Vrije uitloopverzorging

Aangezien de meeste waterschildpadden uit de subtropen of de tropen stammen is een vrije uitloopverzorging afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden. Wanneer het buiten te koud wordt moeten de schildpadden in een kamer-aquaterrarium worden geplaatst. De Europese moerasschildpad (Emys orbicularis) is weliswaar winterhard maar beschermd. Alleen dieren van gefokte nakomelingen mogen privé worden verzorgd.

Paludarium voor kikkers, padden en salamanders

De ongelooflijk bontgekleurde Zuid-Amerikaanse pijlgifkikker wekt bij bijna elke toeschouwer het verlangen op die in een fraai aquaterrarium met een stukje jungle te verzorgen.

Een terrarium met een oppervlak van 60 x 40 cm is hiervoor geschikt. De hoogte hangt ervan af hoe u het watergedeelte vorm wilt geven. Pijlgifkikkers hebben maar een kleine waterzone nodig, daarentegen is de loofbedekking van de bodem van groot belang. Een deel van het loof moet droog zijn! Om te voorkomen dat het besproeide loof vochtig blijft en het water niet wegloopt is een onderliggende bodemgrond van geëxpandeerde klei of JBL Manado aangeraden. Een paaigrot, wat hout, bijv. JBL Mangrove om te klimmen en regenwoudplanten vormen de inrichting. Voor sommige soorten wordt een kleine waterloop geplaatst. Roodoogmakikikkers hebben een groter waterdeel nodig dan pijlgifkikkers. Koraalteenboomkikkers en andere boomkikkers hebben stabiele planten met grote bladeren nodig. Daar de genoemde kikkers uitsluitend levende insecten eten moeten de terrariums hermetisch afgesloten zijn. Tegelijkertijd is echter ook de ventilatie van belang. Dus liever geen aquarium boven met een plaat afdekken en klaar is het kikkerterrarium!

Daar padden heel verschillende groottes bereiken en ook uit heel verschillende leefruimtes komen zijn er maar weinig algemeen geldende regels voor hun terrarium. Ze hebben in ieder geval een groter grondoppervlak (80 x 50 cm) nodig dan kikkers en een geringere hoogte daar ze niet graag klimmen. Een uitzondering vormt de roodbuikvuurpad, die 1/3 land en 2/3 water nodig heeft.

Pad
Vuurbuikpad

Pleurodelinae en salamanders in het aquaterrarium

De meest geliefde amfibieën zijn zeker de axolotl. Daar die het water echter nooit uitkomen hebben zij geen aquaterrarium nodig maar een zuiver aquarium. Natuurlijk kunnen ze in een voldoende groot waterdeel van een aquaterrarium worden verzorgd.

Salamanders zijn typische paludariumbewoners die circa 1/3 landgedeelte en 2/3 watergedeelte nodig hebben. Bij een vochtig gehouden landgedeelte is het bij de inrichting van groot belang dat er geen water blijft staan. Water moet altijd naar onderen kunnen afvloeien. Daarom is een onderlaag van geëxpandeerde klei of JBL Manado van belang waarop een laag loof wordt aangebracht. Stenen, hout, mos en varens vormen aanvullende inrichtingselementen.

Verlichting

Amfibieën hebben geen UV-straling nodig en daarom kan de verlichting zo geselecteerd worden dat ze licht zonder warmte of licht en tegelijkertijd warmte produceert, afhankelijk van de behoefte van de dieren.

Verlichting

De verlichting is één van de belangrijkste onderwerpen binnen de terraristiek. Waar moet op gelet worden?

Meer lezen

Wanneer amfibieën niet alleen licht maar ook warmte nodig hebben kan de warmte tegelijkertijd door de lampen worden geproduceerd of afzonderlijk via warmtematten dan wel middels zuivere warmtespots.

Warmte

Hoe krijgt u uw terrarium op de juiste temperatuur? Waarom moeten er warme en koelere plaatsen zijn?

Meer lezen

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.

PUSH-Nachrichten von JBL

Als Teil des W3C-Standards definieren Web-Benachrichtigungen eine API für Endbenutzer-Benachrichtigungen, die über den Browser Benachrichtigungen an die Desktop- und / oder Mobilgeräte der Nutzer gesendet werden. Auf den Endgeräten erscheinen Benachrichtigungen, wie sie der Endnutzer von auf dem Gerät installierten Apps kennt (bspw. E-Mails).

Diese Benachrichtigungen ermöglichen es einem Webseitenbetreiber seine Nutzer so lange zu kontaktieren, wie seine Nutzer einen Browser offen haben - ungeachtet dessen, ob der Nutzer gerade die Webseite besucht oder nicht.

Um Web-Push-Benachrichtigungen senden zu können, braucht man nur eine Website mit einem installierten Web-Push-Code. Damit können auch Marken ohne Apps viele Vorteile von Push-Benachrichtigungen nutzen (personalisierte Echtzeit-Kommunikationen genau im richtigen Moment.)

Web-Benachrichtigungen sind Teil des W3C-Standards und definieren eine API für Endbenutzer-Benachrichtigungen. Eine Benachrichtigung ermöglicht es, den Benutzer außerhalb des Kontexts einer Webseite über ein Ereignis, wie beispielsweise über eine neuen Blog Beitrag, zu benachrichtigen.

Diesen Service stellt die JBL GmbH & Co. KG kostenlos zur Verfügung, welcher genauso einfach aktiviert, wie deaktiviert werden kann.