Voert u nog of verzorgt u al?

Vissen voeren - het op één na mooiste ter wereld!

Het voeren van vissen is voor iedereen leuk – ongeacht of je jong of oud bent! Veel vissoorten leren al snel om uit de hand te eten en lijken een bijzondere band met hun verzorger te ontwikkelen. Het voeren met de hand heeft ook voordelen: Het is gemakkelijker zwakkere vissen wat meer voedsel te geven en ze te vangen als het nodig is.

Er zijn veel verschillende soorten visvoer en ook het verschil in prijs kan aanzienlijk zijn.

Waarom is aan de soort aangepaste voeding zo belangrijk?

Visvoer wordt door veel vijverbezitters helaas alleen als „spelletje” gezien omdat het voeren van vissen heel plezierig is. Maar eten is natuurlijk niet alleen leuk, het dient ook een doel, zoals groei en weerstand tegen ziekte. Aangezien vissen zo verschillend zijn als katten en koeien zijn ook de eisen die ze aan hun voer stellen heel verschillend! Roofvissen, zoals forellen of cichliden, hebben voer nodig dat is gebaseerd op (vis)vlees, terwijl deels plantaardig georiënteerde alleseters, zoals goudvissen en koi, een groter plantaardig aandeel nodig hebben. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat commercieel voer voor forellen- en karperkwekers tot doel heeft zoveel mogelijk vismassa in zo weinig mogelijk tijd te produceren (klaar voor de slacht). In de tuinvijver wordt meer waarde gehecht aan een langzamere, gelijkmatigere groei voor een lang en gezond visleven. Niemand wil tenslotte zijn dure koi na 2 jaar slachten en opeten. Hier liggen wezenlijke verschillen tussen commercieel voer en dat wat geproduceerd wordt voor vissen in de tuinvijver.

Niet alle vijvervissen hebben hetzelfde voer nodig en ook de levensfase (jong/oud) speelt een rol. Een ander, heel belangrijk, punt is de bruikbaarheid van het voer. Hondenbezitters kennen deze problematiek ook: Goedkoop voer leidt tot grote hopen en de hond kan desondanks tekort komen. Bij vissen heeft ongeschikt voer hetzelfde gevolg hoewel geen voetganger zich daar aan stoort. Het vijverwater wordt echter extreem belast. Dit heeft dan weer algenproblemen tot gevolg waar niemand van gecharmeerd is.

Welke soorten eten welk voer?

Wanneer u meerdere vissoorten in een vijver heeft, en dat hebben de meeste mensen, dan doet zich allereerst de vraag voor hoe men de verschillende soorten dient te voeren. Dat is in de zogenaamde "Gezelschapsvijvers" feitelijk onmogelijk. Tenzij u alle vissen met de hand voert. Bij een verzameling van verschillende families en soorten in een vijver is het dus van belang een assortiment voer aan te bieden dat aan alle behoeften voldoet. Alleen zo zijn deficiëntieverschijnselen te voorkomen. Deze problematiek heeft er overigens toe geleid dat steeds meer vijverbezitters een soortgerichte vijver aanleggen. De ene heeft alleen maar koi en een ander alleen steuren.

We onderscheiden in vijvers de volgende vissoorten:

Koi, goudvis, biotoopvissen and steuren. Koi en goudvissen lijken op elkaar als het gaat om voedingsbehoefte hoewel koi aanzienlijk groter worden. Het juiste formaat koivoer kan moeiteloos ook aan goudvissen worden gevoerd en omgekeerd. Het juiste formaat voer, geschikt voor de vissenbek is hier doorslaggevend. De samenstelling van koivoer is vaak kwalitatief hoogwaardiger dan dat van goudvisvoer. Daarnaast zijn er nog de prijsverschillen!

Ook in de toekomst worden "biotoopvissen" met plezier in vijvers verzorgd. Tot de biotoopvissen tellen de inheemse vissoorten van Europa waarvan sommigen, afhankelijk van het land van herkomst, beschermd zijn. In Duitsland worden, bijvoorbeeld, de niet beschermde vetjes, riviergrondels, stekelbaarzen en elritsen graag als biotoopvissen in vijvers gehouden. De voedingseisen van deze vissoorten onderscheiden zich nogal van goudvissen, koi en steuren. Het zijn kleindier-eters en hebben daarom een speciaal en ook kleiner voer nodig dan de andere vijverbewoners. Hiervoor is JBL PROPOND BIOTOPE XS ontwikkeld.

Wat zijn eigenlijk pellets, extrudaten en granulaat?

Overzicht van de diverse formaten voer:

Pellets

Pellets zijn het resultaat van de meest eenvoudige voertechnologie. De hiervoor gemengde en gemalen ingrediënten worden heel eenvoudig koud door een gatenvorm geperst. Pellets zijn in feite kleine kogeltjes die van buiten glanzen en onregelmatige breukranden hebben. Echte pellets vinden praktisch geen toepassing in de voeding voor vijvervissen.

Extrudaten

Ze krijgen hun naam van de machine waarmee ze geproduceerd worden, de extruder. Uit de extruder komt in principe een lange, dunne worst die kort of lang afgesneden wordt. Lange stukken noemen we sticks, korte stukken worden vaak granulaat of voederparels genoemd. Heel kort afgesneden zijn het schijfjes, die wafels worden genoemd.

Deze geometrie maakt het mogelijk het te bevorderen, te mengen, te kneden en druk op te bouwen. Aanvullend kan nog water en stoom worden toegevoegd en verhit. Zo wordt de voederbrij kortstondig tot ca. 140°C verhit en aan een druk van max. 100 bar blootgesteld voordat het in de vorm van ontelbare strengen door de aan het einde van de schroef bevindende matrijs gaat. Voor deze matrijs draait een mes die de strengen, afhankelijk van het aantal toeren, in korte kogelvormige, of wat langere sticks snijdt. Door de extruder geproduceerd voer heeft wezenlijke voordelen: Het is beter verteerbaar en praktisch kiemvrij. Daarbij komen nog de technische eigenschappen: Hoe meer graan het extrudaat bevat, des te meer lucht slaat het op wanneer bij het verlaten van de vorm de druk ineens wegvalt. Dit zorgt ervoor dat extrudaten min of meer drijvend zijn. Hoe meer waardevolle proteïnen de extrudaten bevatten, des te minder lucht kan er worden opgeslagen. Hierdoor zullen de extrudaten zwaarder zijn en ergens komt dan het punt dat ze niet meer drijven. Over het algemeen kan men zeggen: Hoe zwaarder een extrudaat is, des te waardevoller is het en hoe lichter een extrudaat is, hoe meer fraai verpakte lucht u koopt.

Hoeveel moet gegeven worden?

De hoeveelheid voer moet zo gekozen worden dat de vissen het binnen circa 2-3 minuten volledig verorberd hebben. Wanneer na 5 minuten nog altijd voer op het wateroppervlak drijft of op de bodem ligt heeft u teveel gegeven!

Vreemd genoeg zijn de meeste vijverbezitters bang dat hun vissen verhongeren. Het gevolg is vaak dat de vissen meer krijgen dan ze nodig hebben hetgeen ongezond is en bovendien het vijverwater extreem belast met schadelijke stoffen (resulterend in algenproblemen).

De hoeveelheid voer kan ook op de gram nauwkeurig gedoseerd worden wanneer het gewicht van de vis bekend is. 100 gram lichaamsgewicht van een koi heeft circa 1-2 gram voer per dag nodig. Maar wie wil zijn vissen en het voer nou voortdurend wegen? De regel "binnen enkele minuten gegeten" is absoluut voldoende en leidt in combinatie met de kwantiteit en kwaliteit van het voer tot kerngezonde vissen zonder problemen.

Aan elke kant van de ProPond® / NEO index® verpakking vindt u een tabel die u een nauwkeurige voedingsaanbeveling geeft.

Aanvullend biedt JBL in de vakhandel doseerbekers aan, net als bij wasmiddel, hetgeen het eenvoudiger maakt de juiste hoeveelheid voer per voedingssoort te bepalen. Zo voorkomt u op professionele wijze dat er te weinig of te veel wordt gevoerd en blijven uw vijvervissen goed verzorgd en gezond.

DE JUISTE HOEVEELHEID VOER - VOOR VIJVERBEZITTERS EN VIJVERBEWONERS

We dragen onze gewoontes op onze vissen over en voeren liever teveel dan te weinig. Daarnaast is voeren leuk en onze vissen zijn ons dankbaar. Helaas leidt een teveel aan voer niet alleen tot kogelvissen, maar heeft ook nog andere consequenties: Het voer dat niet opgegeten wordt zinkt naar de bodem en belast het water evenals het filter zodat de algen zich verheugen over de aanwezige voeding. Omdat vissen in principe nooit vol zitten wekken ze altijd de indruk dat ze gevoerd willen worden. Om deze reden is de juiste hoeveelheid voer werkelijk beslissend voor gezonde vissen en een gezonde vijver! De voedingsaanbeveling vindt u specifiek voor elk product in overzichtelijke tabellen op de zak. Zo leert u hoeveel voer uw goudvis, koi of sterlet per dag nodig heeft. Deze aanbevolen hoeveelheid voer kan ineens of (idealiter) gedurende meerdere malen per dag gegeven worden. De praktische JBL doseerbeker helpt u de juiste hoeveelheid voer te bepalen in overeenstemming met de voedingsaanbeveling zonder dat u daarbij een weegschaal nodig heeft.

Hoe vaak moet er gevoerd worden?

Hier geld de basisregel: Liever vaker minder voeren dan zelden veel. Ook hier zijn overeenkomsten met de menselijke voeding. Jonge dieren hebben minimaal 3x per dag hun ratio nodig terwijl oudere dieren voldoende hebben aan een enkele voeding in de avonduren.

U mag ook niet vergeten dat de meeste vijvers, die langer dan twee jaar bestaan, een omvangrijke microfauna en flora bezitten die als aanvullende voeding dienen kan.

De vitaminekuur

Uw vijvervissen en koi ontvangen vitamines door het voer en door natuurlijke voeding die ze in de vijver vinden. Net als bij ons mensen is die vitaminetoevoer alleen voldoende wanneer een optimale complete voeding wordt genuttigd. Dit heeft ook betrekking op uw vijverbewoners en daarom is het zeker aan te bevelen eenmaal per week een extra dosis vitamines toe te voegen. De meest efficiënte methode hiervoor is een vitaminepreparaat JBL Atvitol op het voer te druppelen, kort voordat u het geeft. Wanneer uw vissen eenmaal ziektesymptomen vertonen wordt een vitaminekuur de belangrijkste maatregel aanvullend op het geneesmiddel. Medicijnen kunnen alleen tegen de verwekker optreden maar vitamines sterken de weerstand van de vissen en helpen hen weer gezond te worden.

JBL ProPond NEO Index

Het JBL ProPond voer® met de NEO index® is het enige voedingsfysiologische concept op de markt.

Hoewel uw vijvervissen eigenlijk altijd honger hebben en ook elk voer gretig eten dient u zich desondanks met het thema Goede Voeding bezig te houden. Welke factoren zijn werkelijk van belang? Het is namelijk niet voldoende slechts een voedingssoort uit te zoeken die past bij het jaargetijde. Goede voeding geeft energie op het juiste moment op de juiste plaats. JBL wetenschappers hebben alle factoren in een index samengevat en die de NEO index genoemd (Natuurlijke Energie-Optimale voeding). Zo krijg u met de PROPOND seizoenen voedingssoorten voor het eerst meer dan 100 producten geconceptualiseerd conform de aspecten: Dierformaat, leeftijd, functie en watertemperatuur met de bijbehorende proteïne-vetverhouding.

De proteïne-vetverhouding

Achter de NEO index verbergt zich de proteïne-vetverhouding in het voer. Wanneer men alleen het seizoen in acht neemt hebben vissen in de winter maar half zoveel proteïnen (2:1) nodig als in de zomer (4:1). Daar echter niet alleen het seizoen, maar ook de watertemperatuur, de grootte en de leeftijd evenals de functie van het voer (bijv. groeivoer = Groei ) een beslissende rol speelt, is de Neo index ontwikkeld, die de juiste proteïne-vetverhouding aangeeft.

Op de voorzijde van iedere ProPond® / NEO index® verpakking vindt u de twee grote getallen van de Neo index die de proteïne-vetverhouding aangeven en op de achterzijde van de verpakking de bijbehorende details. Wanneer u, bijvoorbeeld, op het lentevoer ( Lente ) dezelfde proteïne-vetverhouding ziet staan als op het herfstvoer ( Herfst ) dan legt een blik op de gespecifieerde samenstelling uit dat het hier niet om hetzelfde voer in een andere verpakking gaat, maar dat de samenstelling duidelijk verschilt:

In de herfst hebben vissen een hogere proteïne-vetverhouding nodig dan in de lente om energiereserve op te bouwen voor de komende winter. Zo zijn beide gehaltes, hoewel in een gelijke verhouding tot elkaar, hoger dan in het lentevoer. Het aandeel ruwe vezels en ruwe as is daarentegen in de herfst geringer daar het spijsverteringskanaal in de winter niet zo lang belast moet worden. Daarnaast is het lentevoer een drijvend en het herfstvoer een zinkend voer zodat de dieren langzaam tot rust komen en niet worden gedwongen naar het wateroppervlak te gaan voor hun voer.

Proteïnen zijn de bouwstenen van het lichaam en nodig voor zowel de opbouw als het onderhoud van de lichaamscellen. Proteïnen zijn daarnaast als enzymen en hormonen verantwoordelijk voor vele taken binnen het lichaam. Ook aminozuren behoren tot de proteïnen en zijn belangrijke factoren voor een goede en gezonde groei. Proteïnen komen in alle ruwe vezels voor maar voor vijvervissen zijn, in het bijzonder, de proteïnen uit vis, kreeftachtigen en ongewervelden geschikt.

Vetten vormen een belangrijke energieopslag in het lichaam en vormen zo in het bijzonder bij een verhoogde behoefte aan opslag (voor de winter) een belangrijk voedingscomponent. Daarnaast bevinden zich onder de vetten ook essentiële stoffen (die niet door het lichaam kunnen worden aangemaakt en via het voer moeten worden opgenomen). Hoogwaardige vetten met veel omega 3 en omega 6 vetzuren zijn derhalve een belangrijk element van visvoer. Vooral visolie biedt van nature uit een ideale samenstelling van vetten voor onze vijvervissen en levert ook verder belangrijke stoffen zoals carotine, die de kleurontwikkeling van de vissen ondersteunt.

Ook onze vissen hebben een onverteerbaar aandeel in hun voeding nodig dat de spijsvertering ondersteunt. De ruwe vezels zorgen ervoor dat de voeding beter wordt opgenomen. In de ruwe as vindt u alle stoffen die als mineralen of sporenelementen worden opgenomen en beslissend zijn voor veel lichamelijke processen. Belangrijk voor de opbouw van het skelet zijn bijv. calcium en fosfor, voor de stofwisseling natrium, kalium, magnesium en chloor en voor het zuurstoftransport in het bloed, ijzer.

Wat echter vaak in de tuinvijver over het hoofd wordt gezien is de benodigde hoeveelheid voer. Rekenvoorbeelden en talrijke pogingen tot behoud van het metabolisme tonen aan dat veel vijverliefhebbers uit angst voor algengroei te weinig voeren. Zo heeft een koivijver met 20 koikarpers van ca. 40 cm in de zomermaanden op dagelijks basis (!) 600 gr voer nodig.

Wanneer u er bijvoorbeeld de voorkeur aan geeft forellenkweekvoer (meestal bruine pellets in een grote transparante zak voor weinig geld), aan goudvissen en koi te voeren dan kunt u dit vergelijken met vlees voeren aan koeien. De dieren groeien weliswaar snel maar kunnen het voer niet werkelijk goed verteren en worden vatbaar voor ziekten. De falende vertering van het voer kan door de uitscheiding tot een verhoogde waterbelasting leiden. Daarnaast komt het vaak tot leververvetting hetgeen vaak aan de ronde lichaamsvorm te zien is.

Jonge dieren: Kleinere vissen hebben al wegens de geringe grootte van hun bek kleiner voer nodig dan grotere vissen. Daar kleine goudvissen en koi nog sterker groeien dan de grote (vissen groeien hun hele leven lang door) is ook de samenstelling van hun voer daaraan aangepast.

Vissen blijven hun leven lang groeien

Wanneer we de groei van een vis als een bocht zouden tekenen dan zou deze eerst een stijgende lijn hebben en dan bovenop vlak worden. De groei gaat langzamer naarmate de vis ouder wordt maar houdt niet op. Er kunnen ook deuken in de bocht zitten want de groei hangt ook van de beschikbaarheid van voedsel en de leefomstandigheden af. Een 5 cm lange koi weegt circa 2,2 kg. Wanneer hij driemaal zo zwaar wordt is zijn gewicht al met bijna 60 g toegenomen. Met een lengte van 50 cm weegt hij dan meer dan 2 kg. Aangezien vissen dagelijks ongeveer 3,5 - 5 % van hun lichaamsgewicht in voedsel nodig hebben heeft een 50 cm lange koi per dag ongeveer 110 g voedsel nodig.

Veelzijdig, net als de eisen aan de stofwisseling

Hoewel uw vijvervissen altijd honger hebben en ook elk soort voer gretig zullen eten, dient u zich absoluut met de juiste voeding bezig te houden. Het is niet voldoende alleen maar een voer passend bij het seizoen te zoeken. De juiste voeding moet energie op het juiste moment en op de juiste plaats ter beschikking stellen. Vissen zijn koudbloedig! Als gevolg hangt hun stofwisseling altijd van de omgevingstemperatuur (watertemperatuur) af. Terwijl in de winter bij koude temperaturen de voeding aangepast moet worden (onder de 5 °C) heeft de vis bij stijgende temperaturen steeds meer voer nodig. Ook wanneer de stofwisseling van de vissen van de omgevingstemperatuur afhangt is het altijd mogelijk een onderscheid te maken tussen de basale stofwisseling, die noodzakelijk is voor het behoud van de vitale functies, en de prestatie stofwisseling. Deze beide energietypes hangen af van de omgevingstemperatuur, de leeftijd, het geslacht en de activiteit van de vissen.

Hebben steuren nog speciaal voer nodig?

Ja want steuren eten kleine dieren en zoeken hun voer op de bodem. Voor deze interessante vissen is JBL PROPOND STERLET S in drie verschillende formaten granulaat ontwikkeld.

JBL PROPOND STERLET S

Primair voer voor kleine sterlets

 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 10-30 cm
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Kleine voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 14,28 €

JBL PROPOND STERLET M

Primair voer voor middelgrote sterlets

 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat M (6 mm) voor vissen van 30-60 cm.
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Middelgrote voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 62,71 €

JBL PROPOND STERLET L

Primair voer voor grote sterlets

 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: L (9 mm) voor vissen van 60-90 cm
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Grote voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 62,71 €

Steuren met andere vissen in de vijver

Hoe voert u vissen met verschillende behoeftes?

Steuren hebben niet alleen een ander soort voer nodig dan koi of goudvissen - ze hebben ook een heel andere manier van eten! Goudvissen en koi zijn in de regel gretige eters die al naar de voerplaats komen wanneer er een mens aan de rand van de vijver staat. Wanneer gevoerd word blijft er voor steuren en sterlets nauwelijks tot niets over! Met een trucje is dit op te lossen: Neem een ondoorzichtige plastic buis en doe het voer voor de steur daar in.

JBL PROPOND STERLET M is een zinkend voer en zal door de buis op de bodem belanden waar de steuren leren het te vinden. Zo krijgen ook de steuren "hun" voer en de andere vijverbewoners eten het niet voor hun neus weg!

Bijna verhongerde steur door vraatzuchtige medebewoners

Moeten vijvervissen ook in de winterperiode gevoerd worden?

Ook wanneer de watertemperatuur onder de 15°C komt zijn de vissen nog actief. Activiteit betekent energieverbruik en deze energie moet de vissen weer toegediend worden. Om deze reden heeft JBL een speciaal voer voor lage temperaturen ( Winter ) ontwikkeld. De samenstelling van dit voer is zo afgestemd dat het licht verteerbaar is en het spijsverteringssysteem niet lang belast want bij lage temperaturen verloopt de spijsvertering erg langzaam. Belangrijk bij een goed wintervoer is dat het de dieren meer energie geeft dan voor de vertering door het organisme nodig is. Anders zou de vis weliswaar eten maar door het energieverlies bij het eten extreem verzwakken!

Professionele tip: Hebben witte koi ander voer nodig dan rood-witte of oranjegekleurde koi?

De kleuren van vissen worden door pigment in de huid in speciale pigmentcellen geproduceerd. Door natuurlijke stoffen, zoals carotine en astaxanthine, worden speciale gele en rode kleuren in de huid versterkt. Wanneer aan het voer teveel natuurlijke kleurstoffen worden toegevoegd kan een witte koi zelfs roze worden! Om deze reden is bij het samenstellen van het voer ervaring en kennis nodig om een kleurversterking tezamen met een zuivere scheiding van de kleuren te bereiken! Nu hoeft men zich als viseigenaar geen zorgen te maken dat er kunstmatige chemie wordt gevoerd om ervoor te zorgen dat de vissen fraaie bonte kleuren krijgen! De carotine (bijv. uit wortels) en daarnaast de duurdere astaxanthine komen uit hoogwaardige voederdiertjes zoals krill, gammarus, artemia, cyclops en watervlooien – feitelijk dus de natuurlijke voeding van vissen. Ze worden geëxtraheerd en geconcentreerd en dan goed gedoseerd aan het vijvervoer toegevoegd. Metaalkleurige glanzende kleuren, die afhankelijk zijn van de lichtinval, worden structuurkleuren genoemd en kunnen niet door voer worden beïnvloed.

De JBL NEO index betaalt zich terug!

Wanneer u uw vissen voert conform de NEO index biedt u uw vissen bij elk formaat, elke leeftijd, in elk seizoen en onder alle soorten omstandigheden het perfecte voer aan. Zo blijven uw vissen gezond, groeien goed en vormen buitengewoon mooie kleuren met een zuivere kleurscheiding.

SEASON FOOD

DE INVLOED VAN DE SEIZOENEN

Ook wanneer de seizoenen wereldwijd niet hetzelfde zijn, speelt de watertemperatuur overal een wezenlijke rol bij de samenstelling van het voer.

Wer möchte, kann auch ganzjährig ein Futter als Alleinfutter verwenden (JBL PROPOND ALL SEASONS), wie auch viele Menschen Ganzjahresreifen statt Sommer- und Winterreifen fahren. Noch perfekter ist jedoch die Wahl des Futters, das für die jeweiligen Wassertemperaturen konzipiert wurde. Die Wassertemperaturangaben finden Sie vorne rechts auf den Verpackungen.

Vier seizoenen

JBL PROPOND ALL SEASONS S
Voeding voor het gehele jaar voor kleine koi en vijvervissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met granen, zalm, garnalen, spinazie en spirulina voor krachtige, gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-25 °C)
 • Voedingsformaat S (8 mm) voor vissen van 15-35 cm.
 • Drijvende sticks met 24 % proteïne, 7 % vet, 4 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voedingssticks in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 5,88 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND ALL SEASONS M
Voeding voor het gehele jaar voor middelgrote koi en vijvervissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met granen, zalm, garnalen, spinazie en spirulina voor krachtige, gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-25 °C)
 • Voedingsformaat M (14 mm) voor vissen van 35-55 cm.
 • Drijvende sticks met 24 % proteïne, 7 % vet, 4 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voedingssticks in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 13,42 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND STAPLE S
Vier seizoenen voederpellets voor koi & vijvervissen van 15-35 cm
 • Hoogwaardige, drijvende pellets met 3 mm doorsnede om het hele jaar te voeren bij watertemperaturen tussen 10-25 °C
 • Toepassing: Verzegeling van de hersluitbare zak openen en zoveel voer geven als de vissen binnen enkele minuten opeten
 • Ideaal proteïne-vetgehalte van 4:1 conform de NEO index voor gezonde vissen met een goede weerstand (32 % proteïne, 8 % vet, 4 % ruwe vezels, 8 % ruwe as)
 • Gezonde groei en mooie kleurvorming en -scheiding dankzij zalm en krill
 • Inhoud: Verzegelde en hersluitbare verpakking (bij 0,34 kg) of zak met treksluiting (bij 1,0 kg)
vanaf 7,45 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND STAPLE M
Vier seizoenen voederpellets voor koi & vijvervissen van 35-55 cm
 • Hoogwaardige, drijvende pellets met 6 mm doorsnede om het hele jaar te voeren bij watertemperaturen tussen 10-25 °C
 • Toepassing: Verzegeling van de hersluitbare zak openen en zoveel voer geven als de vissen binnen enkele minuten opeten
 • Ideaal proteïne-vetgehalte van 4:1 conform de NEO index voor gezonde vissen met een goede weerstand (32 % proteïne, 8 % vet, 4 % ruwe vezels, 8 % ruwe as)
 • Gezonde groei en mooie kleurvorming en -scheiding dankzij zalm en krill
 • Inhoud: Verzegelde en hersluitbare zak met treksluiting
vanaf 50,66 €
Meer Artikel weergeven

Lente

JBL PROPOND SPRING S
Voorjaarsvoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, soja, garnalen, tarwe, spinazie en spirulina voor krachtige en gezonde koi (bij watertemperatuur 10-20 °C)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Drijvende voedingschips met 25 % proteïne, 8 % vet, 3 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voedingschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 8,77 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND SPRING M
Voorjaarsvoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, soja, garnalen, tarwe, spinazie en spirulina voor krachtige en gezonde koi (bij watertemperatuur 10-20 °C)
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Drijvende voedingschips met 25 % proteïne, 8 % vet, 3 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voedingschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 23,96 €
Meer Artikel weergeven

Zomer

JBL PROPOND SUMMER S
Zomervoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met maïs, zalm, soja, garnalen, gammarus en spirulina voor krachtige en gezonde koi (bij 20-30 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm. Zonder kunstmatige kleurstoffen = helder & schoon water
 • Drijvende voedingsparels met 28 % proteïne, 7 % vet, 3 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 8,74 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND SUMMER M
Zomervoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met maïs, zalm, soja, garnalen, gammarus en spirulina voor krachtige en gezonde koi (bij 20-30 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm. Zonder kunstmatige kleurstoffen = helder & schoon water
 • Drijvende voedingsparels met 28 % proteïne, 7 % vet, 3 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 39,57 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND SUMMER L
Zomervoer voor grote Koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met maïs, zalm, soja, garnalen, gammarus en spirulina voor krachtige en gezonde koi (bij 20-30 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat L (9 mm) voor vissen van 55-85 cm. Zonder kunstmatige kleurstoffen = helder & schoon water
 • Drijvende voedingsparels met 28 % proteïne, 7 % vet, 3 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud

Herfst

JBL PROPOND AUTUMN S
Herfstvoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met granen, zalm, visolie en krill voor krachtige, gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-20 °C)
 • Voedingsformaat S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm.
 • Zinkende chips met 28 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 6 % ruwe as
 • Voedingschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 12,61 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND AUTUMN M
Herfstvoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met granen, zalm, visolie en krill voor krachtige, gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-20 °C)
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Zinkende chips met 28 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 6 % ruwe as
 • Voedingschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 26,11 €
Meer Artikel weergeven

Winter

JBL PROPOND WINTER S
Wintervoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 2:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, zalm, visolie, garnalen en maïs voor krachtige en gezonde koi (bij 5-15 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Zinkende voedingsparels met 18 % proteïne, 11 % vet, 2 % ruwe vezels en 6 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 18,55 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND WINTER M
Wintervoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 2:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, zalm, visolie, garnalen en maïs voor krachtige en gezonde koi (bij 5-15 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Zinkende voedingsparels met 18 % proteïne, 11 % vet, 2 % ruwe vezels en 6 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 31,64 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND WINTER L
Wintervoer voor grote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 2:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, zalm, visolie, garnalen en maïs voor krachtige en gezonde koi (bij 5-15 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat L (9 mm) voor vissen van 55-85 cm.
 • Zinkende voedingsparels met 18 % proteïne, 11 % vet, 2 % ruwe vezels en 6 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
FUNCTION FOOD

VOOR ELKE LEEFSITUATIE EEN OPLOSSING

Ook de leefomstandigheden van uw vissen komen samen in de NEO INDEX en zijn in acht genomen in de speciale Function Food soorten. Zo biedt JBL PROPOND FITNESS bij snelle seizoenswisselingen een ideale basis door de prebiotische componenten om bij de soms drastische temperatuursprongen fit te blijven! Uw jonge koi worden ook zonder groeivoer (JBL PROPOND GROWTH) volwassen, maar aanzienlijk langzamer en de lichaamsvorm is niet zo mooi als met groeivoer. JBL PROPOND COLOR zal de kleurvorming van uw vissen nog duidelijker definiëren en ook ervoor zorgen dat de mooie kleuren die de vis bij de aanschaf heeft behouden blijven, aangezien handelaren meestal kleurvoer geven om de dieren in hun mooiste kleuren te presenteren, dan wel bij jongere vissen (meestal 2-jarig) ertoe bijdragen dat de kleuren met 3-5 jaar pas echt goed gevormd worden.

Groei

JBL PROPOND GROWTH XS
Groeivoer voor heel kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 6:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, spirulina en visolie voor een optimaal groeiproces (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: XS (1,5 mm) voor vissen van 5-15 cm
 • Drijvende parels met 52 % proteïne, 9 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Voedingsparels in hersluitbare, watervaste, lucht- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 16,93 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND GROWTH S
Groeivoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, spirulina en visolie voor een optimaal groeiproces (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Drijvende parels met 46 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Voedingsparels in hersluitbare, watervaste, lucht- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 44,99 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND GROWTH M
Groeivoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, spirulina en visolie voor een optimaal groeiproces (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Drijvende parels met 46 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Voedingsparels in hersluitbare, watervaste, lucht- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 75,00 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND GROWTH L
Groeivoer voor grote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, spirulina en visolie voor een optimaal groeiproces (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: L (9 mm) voor vissen van 55-85 cm
 • Drijvende parels met 46 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Voedingsparels in hersluitbare, watervaste, lucht- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud

Kleuren

JBL PROPOND COLOR S
Kleurvoer voor kleine koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, soja en astaxanthine voor een perfecte kleurvorming (bij een watertemperatuur van 15-25 °C )
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Drijvende parels met 36 % proteïne, 9 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Kleurbevorderende voedingsparels in hersluitbare, watervaste, licht- en luchtdichte verpakking ten behoeve van de kwaliteit
vanaf 16,93 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND COLOR M
Kleurvoer voor middelgrote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, soja en astaxanthine voor een perfecte kleurvorming (bij een watertemperatuur van 15-25 °C )
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Drijvende parels met 36 % proteïne, 9 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Kleurbevorderende voedingsparels in hersluitbare, watervaste, licht- en luchtdichte verpakking ten behoeve van de kwaliteit
vanaf 31,64 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND COLOR L
Kleurvoer voor grote koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, soja en astaxanthine voor een perfecte kleurvorming (bij een watertemperatuur van 15-25 °C )
 • Formaat voer: L (9 mm) voor vissen van 55-85 cm
 • Drijvende parels met 36 % proteïne, 9 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Kleurbevorderende voedingsparels in hersluitbare, watervaste, licht- en luchtdichte verpakking ten behoeve van de kwaliteit

Fitheid

JBL PROPOND FITNESS S
Fitnessvoer voor actieve koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, spirulina en prebiotische bèta-glucanen voor een krachtige verzorging (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Drijvende chips met 38 % proteïne, 8 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Fitnesschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
JBL PROPOND FITNESS M
Fitnessvoer voor actieve koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, spirulina en prebiotische bèta-glucanen voor een krachtige verzorging (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: M (6 mm) voor vissen van 35-55 cm
 • Drijvende chips met 38 % proteïne, 8 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Fitnesschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
JBL PROPOND FITNESS L
Fitnessvoer voor actieve koi
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, spirulina en prebiotische bèta-glucanen voor een krachtige verzorging (bij watertemperatuur: 15-25 °C)
 • Formaat voer: L (9 mm) voor vissen van 55-85 cm
 • Drijvende chips met 38 % proteïne, 8 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Fitnesschips in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
SPECIAL FOOD

HET JUISTE VOER VOOR UW VISSEN

Naast grootte, leeftijd, seizoen en watertemperatuur speelt natuurlijk ook de vissoort zelf een grote rol. Hoewel koi en goudvissen een soortgelijke voedingsfysiologie hebben is een speciaal op goudvissen afgestemd primair voer ontwikkeld. Wie bijzonder hoge eisen aan het voer voor zijn goudvissen stelt, om bijvoorbeeld de kleurvorming nog sterker te ondersteunen, of gewoon het allerbeste voor zijn vissen wil, kan zijn goudvissen alle soorten JBL koivoer aanbieden. Steuren zijn heel bijzondere vissen: Hun lichaamsvorm laat hun levenswijze al zien, ze zwemmen in de buurt van de bodem en zoeken met hun voeldraden (chemosensorisch orgaan) naar kleine ongewervelden in de bodem waarmee ze zich in de natuur voeden. JBL PROPOND STERLET is qua samenstelling (verhoogd aandeel ongewervelde dieren) en zinkgedrag aan deze voedingsgewoonte aangepast. Ook wanneer steuren leren aan het wateroppervlak te eten is deze voedingswijze in strijd met hun natuurlijke gedrag en draagt het risico van overmatig luchtslikken met zich mee. Steuren moeten altijd met hun eigen voer gevoerd worden daar het een andere samenstelling heeft en de sterlets ook onbedoeld met hun beenplaatjes de slijmhuid van de koi kunnen beschadigen in de strijd om het voer. In de praktijk kunt u uw goudvissen en koi in de ene hoek van de vijver aan de oppervlakte voeren en in een andere hoek het zinkende voer aan de steuren aanbieden.

Goudvis

JBL PROPOND GOLDFISH XS
Voederparels voor kleine goudvissen
 • Primair voer met de juiste proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO index, die watertemperatuur, functie, grootte en leeftijd in acht neemt
 • Met tarwe, zalm, garnalen en spinazie voor krachtige en gezonde goudvissen het hele jaar door (watertemperatuur: 10-30°C)
 • Formaat voer: XS (1,5 - 2 mm) voor vissen van 5-15 cm. Ook geschikt voor sluierstaarten en andere goudvis kweekvormen
 • Drijvende voederparels met 20 % proteïne, 6 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Voederparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 6,88 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND GOLDFISH S
Voedingssticks voor kleine goudvissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, zalm, garnalen en spinazie voor krachtige en gezonde goudvissen (bij watertemperatuur: 10-30 °C)
 • Voedingsformaat S (8 mm) voor vissen van 5-15 cm.
 • Drijvende sticks met 20 % proteïne, 6 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Voedingssticks in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
JBL PROPOND GOLDFISH M
Voedingssticks voor middelgrote tot grote goudvissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, zalm, garnalen en spinazie voor krachtige en gezonde goudvissen (bij watertemperatuur: 10-30 °C)
 • Formaat voer: M (14 mm) voor vissen van 15-35 cm
 • Drijvende sticks met 20 % proteïne, 6 % vet, 3 % ruwe vezels en 9 % ruwe as
 • Voedingssticks in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 11,52 €
Meer Artikel weergeven

Sterlet

JBL PROPOND STERLET S
Primair voer voor kleine sterlets
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: S (3 mm) voor vissen van 10-30 cm
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Kleine voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 14,28 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND STERLET M
Primair voer voor middelgrote sterlets
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Voedingsformaat M (6 mm) voor vissen van 30-60 cm.
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Middelgrote voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 62,71 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND STERLET L
Primair voer voor grote sterlets
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met zalm, garnalen, inktvis, spirulina en gammarus voor een natuurgetrouwe verzorging van sterlets (bij 10-25 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: L (9 mm) voor vissen van 60-90 cm
 • Zinkende parels met 40 % proteïne, 12 % vet, 2 % ruwe vezels en 8 % ruwe as
 • Grote voedingsparels in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte verpakking ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 62,71 €
Meer Artikel weergeven

Biotoop

JBL PROPOND BIOTOPE XS
Vijvervoer voor alle soorten biotoopvissen
 • Primair voer met de juiste proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met watertemperatuur, functie, formaat en leeftijd
 • Met zalm, garnalen, spirulina en plantenbestanddelen voor een natuurgetrouwe verzorging van biotoopvissen zoals vetjes, riviergrondels, elritsen en stekelbaarzen (watertemperatuur: 10-30°C)
 • Formaat voer: XS (1,5 mm) voor vissen van 5-15 cm
 • Zinkende voederparels met 34% proteïne, 8% vet, 4% ruwe vezels en 12% ruwe as
 • Kleine voederparels in hersluitbare lucht- en waterdichte evenals lichtbestendige kunststof verpakking t.b.v. het behoud van kwaliteit
vanaf 11,29 €
Meer Artikel weergeven

Vlokken

JBL PROPOND FLAKES
Vlokkenvoer voor alle vijvervissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, gammarus, zalm, garnalen en zeealgen voor krachtige en gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-30 °C)
 • Formaat voer: M (5-20 mm) voor vissen van 10-35 cm
 • Drijvende vlokken met 12 % proteïne, 4 % vet, 1 % ruwe vezels en 2 % ruwe as
 • Primair voer in praktische, hersluitbare, waterdichte, licht ondoorlatende kunststof emmer t.b.v. het kwaliteitsbehoud
vanaf 5,95 €
Meer Artikel weergeven
JBL PROPOND VARIO
Voedingsmix voor alle vijvervissen
 • Primair voer met correcte proteïne-vetverhouding van 3:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Met tarwe, gammarus, zalm, garnalen en zeealgen voor krachtige en gezonde vijvervissen (bij watertemperatuur: 10-30 °C)
 • Formaat voer: M (5-20 mm) voor vissen van 10-35 cm
 • Drijvende sticks en vlokken met 23 % proteïne, 7 % vet, 4 % ruwe vezels en 11 % ruwe as
 • Voedingsmix in praktische, hersluitbare, luchtondoorlatende en waterdichte kunststof emmer ten behoeve van de kwaliteit
vanaf 9,90 €
Meer Artikel weergeven
GOODY FOOD

OOK IN DE NATUUR ONTVANGEN VISSEN LEKKERNIJEN (GOODIES)

Er valt wel eens een vrucht in het water, soms landt een insect op het wateroppervlak. Met de JBL PROPOND Goodies gunt u uw vissen een bijzondere maaltijd die daarnaast ook een belangrijk voordeel biedt: Uw vissen leren snel rechtstreeks uit uw hand te eten. En wanneer u een specifieke vis, wegens een onderzoek of behandeling, moet vangen, wordt dit een stuk eenvoudiger door het handmatig voeren.

De inhoudsstoffen van de JBL PROPOND Goodies zijn zo aangevuld dat deze voersoorten ook als primair voer kunnen worden ingezet (wat bij zijderupsen of garnalen niet zinvol zou zijn).

Silkworms

JBL PROPOND SILKWORMS M
Zijderupsen lekkernij voor koi
 • Extrudaat van zijderupsen met correcte proteïne-vetverhouding van 5:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat van het dier en diens leeftijd
 • Zijderupsen aangevuld met zalm, gammarus, spirulina en zeealgen voor een volwaardige verzorging (bij 15-25 °C watertemperatuur)
 • Formaat voer: M (15 mm) voor vissen van 15-85 cm
 • Drijvend extrudaat in zijderupsvorm met 44 % proteïne, 9 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Inhoud: extrudaat van zijderupsen in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte zak t.b.v. het kwaliteitsbehoud
vanaf 15,42 €
Meer Artikel weergeven

Shrimp

JBL PROPOND SHRIMP M
Shrimp lekkernij voor koi
 • Lekkernij voor alle koi: Extrudaat van shrimp met de juiste proteïne-vetverhouding van 4:1 conform de NEO Index, die rekening houdt met temperatuur, functie, formaat en leeftijd
 • Shrimps aangevuld met zalm, tarwe, krill en spirulina voor een hoogwaardige verzorging (bij watertemperatuur 15-25 °C)
 • Formaat voer: M (15 mm) voor vissen van 15-85 cm
 • Drijvend extrudaat in garnalenvorm met de ideale samenstelling: 38 % proteïne, 10 % vet, 2 % ruwe vezels en 10 % ruwe as
 • Inhoud: extrudaat van shrimp in hersluitbare, lucht-, water- en lichtdichte zak met rits ten behoeve van het kwaliteitsbehoud
vanaf 15,42 €
Meer Artikel weergeven

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.