Een beetje wateronderhoud voorkomt de meeste problemen!

Wateronderhoud

Wateronderhoud klinkt misschien wat eigenaardig maar is daadwerkelijk één van de belangrijkste verzorgingsmaatregelen daar uw vijver een open systeem is dat onbeschermd aan alle weersomstandigheden is blootgesteld. Bij wateronderhoud gaat het wezenlijk om drie handelingen: Watervoorbereiding, waterstabilisering en limitering van voedingsstoffen.

Water bewoonbaar maken

Leidingwater en bronwater zijn niet altijd ideaal voor vijverbewoners. In leidingwater kunnen zware metalen voorkomen, zoals koper, lood en zink, zeker wanneer het water langere tijd in de metalen waterleidingsbuizen heeft gezeten.

Regenwater is helaas ook niet meer vrij van schadelijke stoffen. Vaak wordt het regenwater ook nog via metalen buizen van het dak geleidt en de vijverbezitter denkt dat wanneer hij dit water in zijn vijver laat lopen hij het milieu ontziet. Hoewel de laatste gedachte doorgaans niet verkeerd is kunnen met het opgevangen water metaalionen in de tuinvijver terechtkomen. Om deze reden staat de watervoorbereider JBL BiotoPond tot uw beschikking die het water geschikt maakt voor de vijverbewoners.

JBL BiotoPond bindt zware metalen, beschermt kieuwen, huid en vinnen en neutraliseert gevaarlijk chloor volledig, wanneer dit aan het leidingwater mocht zijn toegevoegd.

Een interessant aanvullend effect van de watervoorbereider is dat het ijzer, dat zich in bronwater bevindt, beschikbaar maakt voor de planten. Maar let op! Gebruik geen bronwater voor uw tuinvijver wanneer het bruin gekleurde vlokken bevat of wanneer deze vlokken zich beginnen te vormen. Het hier inbegrepen metalen aandeel is te groot. In principe dient u elk bronwater dat u voor uw vijver wilt gebruiken te controleren op de samenstelling (zie hoofdstuk: Watertesten) daar er, afhankelijk van de streek, heel grote schommelingen in de samenstelling en kwaliteit kunnen voorkomen. Normaal gesproken is het genoemde ijzer beschikbaar in een vorm die planten niet kunnen gebruiken. Pas door de chelatoren van de watervoorbereider JBL BiotoPond wordt het de planten mogelijk gemaakt het ijzer op te nemen.

Waarom dient u uw vijverwater te stabiliseren?

Uw leidingwater bevat verschillende mineralen waarvan de hoeveelheid uitmaakt of het water HARD of ZACHT is. Deze mineralen maken het water niet alleen harder maar stabiliseren ook de pH waarde (zuurgehalte) van het water. Bij een geringe hardheid (carbonaathardheid) schommelt de pH waarde extreem in het verloop van dag naar nacht hetgeen uw vissen en de kleine levende wezens belast. Bij hardheidsgraden vanaf 4° dKH is de pH waarde duidelijk stabieler en schommelt binnen aanzienlijke duidelijkere grenswaarden. Daar de pH waarde een logaritmische waarde is betekent een vermindering van pH 10 naar pH 8 een verhonderdvoudiging van het zuuraandeel in het water. Een aanvullende daling naar pH 7 zou een verduizendvoudiging met betrekking tot pH 10 betekenen. Het is dus werkelijk elementair de pH waarde met JBL StabiloPond KH te stabiliseren.

Aangezien uw vijver vermoedelijk niet overdekt is zal er regenwater in de vijver terechtkomen. Regenwater is in principe gedestilleerd water en dus bevat het geen mineralen. Hoe meer of vaker regenwater in de vijver terechtkomt des te weker (=mineralenarm) wordt het en des te instabieler wordt de pH waarde. Met behulp van een mineralenmix ( JBL StabiloPond KH ) wordt uw vijverwater weer harder en stabiliseert de pH waarde.

Zo werken algenmiddelen ook goed

Er is nog een andere reden om het vijverwater te stabiliseren: Wanneer u van plan bent een algenmiddel in te zetten (geldt voor praktisch ALLE algenmiddelen) dan moet de pH waarde onder de 8,5 liggen daar het algenmiddel dan pas optimaal werkt. Het slimste is de volgende werkwijze: U stabiliseert uw vijver 's avonds ( JBL StabiloPond KH toevoegen). Gedurende de nacht daalt de pH waarde door de toegevoegde mineralen en daarnaast automatisch door biologische processen naar een waarde onder de 8,5. De volgende ochtend is dan het perfecte tijdstip om het algenmiddel toe te voegen!

Zo controleert u de waterstabiliteit

U kunt de stabiliseringsgraad van uw vijverwater op elk moment binnen een minuut controleren: Bij de JBL KH test (carbonaathardheidstest) druppelt u de indicator in een glazen buisje met 5 ml vijverwater. U telt dan simpelweg het aantal druppels tot de ontstane blauwe kleur omslaat in geel. Het aantal verbruikte druppels tot de kleuromslag vormt de carbonaathardheid van uw vijver. Bij waarden onder de 4 dient u JBL StabiloPond KH toe te voegen, bij waarden boven de 4 is uw water stabiel en hoeft u niet te handelen.

Als alternatief voor de KH Test is er nu ook een dubbele test die elke vijverbezitter snel, eenvoudig en nauwkeurig uitsluitsel geeft over de KH en pH waarde: De JBL ProAquaTest PondCheck. Middels twee buisjes wordt met elk 5 druppels reagens aan de ene kant de pH waarde van het vijverwater bepaald en, aan de hand van de resulterende verkleuring, aan de andere kant gecontroleerd of het vijverwater de minimaal benodigde carbonaathardheid van 5° dKH heeft.

Zo ontneemt u de algen hun voeding

Algenvoedingsstoffen limiteren

Algen groeien om twee redenen: Ze krijgen licht en voedingsstoffen. In de winter zijn weliswaar ook voedingsstoffen beschikbaar maar ontbreekt het licht. Vooral in het voorjaar zijn er voedingsstoffen beschikbaar, daar komt licht bij en de algen beginnen te groeien. Helaas heeft u geen lichtschakelaar waaraan u kunt draaien dus blijft de factor voedingsstof over. Fosfaat vormt de primaire voedingsstof van algen. Wanneer u het fosfaat uit het vijverwater verwijdert zullen de algen verhongeren. Deze methode heeft zich al meerdere malen bewezen.

De tweede mogelijkheid: U gebruikt een algenbestrijdingsmiddel zodat de algen afsterven. Maar wat gebeurt er wanneer de algen afgestorven zijn? De voedingsstoffen die in de algen waren opgeslagen worden opnieuw aan het water afgegeven! Zo bemest de afstervende generatie algen de opkomende generatie en kunt u van voor af aan beginnen. Daarom is ook hier een verwijdering van de vrijgekomen fosfaten dringend aan te raden!

Zo beperkt u de voedingsstoffen

Uit ca. 1 gram fosfaat kan theoretisch wel 15 kg algen ontstaan. Voor het binden van fosfaat heeft JBL twee producten in het programma.

JBL PhosEx Pond Filter

Fosfaatverwijderaar voor vijverfilters.

  • Voor vis- en plantvriendelijk vijverwater: Granulaat voor een betrouwbare verwijdering van de algenvoedingsstof fosfaat uit het vijverwater.
  • Eenvoudig in gebruik: Gaasbuidel vullen met granulaat en onder stromend water afspoelen. De gaasbuidel tussen de filtermassa's van het vijverfilter of in de speciale filterkamer plaatsen.
  • Onttrekt algen hun voedingsbodem: Duidelijke daling van het fosfaatgehalte (al na 24 uur). Werkt ca. 3 maanden.
  • Zonder schadelijke bijwerkingen: Ongevaarlijk voor vissen. Geeft geen aluminium af. Geschikt voor alle gangbare vijverfilters met filtermassahouder
  • Inhoud: Fosfaatverwijderaar voor vijverfilters, PhosEx Pond Filter, incl. gaasbuidel.
vanaf 29,35 €

JBL PhosEx Pond Direct

Fosfaatverwijderaar voor vijvers.

  • Voor vis- en plantvriendelijk vijverwater: Betrouwbare verwijdering van de algenvoedingsstof fosfaat.
  • Eenvoudig in gebruik: Benodigde hoeveelheid berekenen, in een gieter met vijverwater vermengen, gelijkmatig verdelen over het vijverwateroppervlakte.
  • Onttrekt algen hun voedingsbodem: Duidelijke daling van het fosfaatgehalte (binnen 2 - 24 uur).
  • Zonder schadelijke bijwerkingen: Ongevaarlijk voor vissen. Geeft geen aluminium af. De bruine waterverkleuring toont aan dat het product werkt.
  • Inhoud: Fosfaatverwijderaar voor vijver, PhosEx Pond Direct. Dosering: 40 ml op ca. 800 l vijverwater.
vanaf 11,65 €

Voor vijvers met een filter

Wanneer u een vijverfilter in gebruik heeft kunt u JBL PhosEx Pond Filter het gehele jaar door in het filter gebruiken. Aan te bevelen is dit speciale filtermateriaal direct in het voorjaar in te zetten om de opkomende fosfaatwaarde gelijk te beperken. 500 g JBL PhosEx Pond Filter is voldoende voor circa 3 maanden en kan tot wel 25.000 mg fosfaat binden.

Voor vijvers zonder vijverfilter

Wanneer u geen vijverfilter heeft, wanneer uw vijverfilter niet met een speciale filtermassa kan worden gevuld of na een succesvolle bestrijding van algen grijpt u naar JBL PhosEx Pond Direct . 500 ml van deze vloeibare fosfaatverwijderaar bindt 22.500 mg fosfaat en is voldoende voor 10.000 l vijverwater.

Wij raden aan het fosfaatgehalte van uw vijverwater VOOR het inzetten van een fosfaatverwijderaar te testen. Zo weet u precies hoe hoog de beginwaarde van uw vijverwater is. Wanneer u daarna een fosfaatverwijderaar inzet kunt u nauwkeurig volgen hoe sterk het fosfaatgehalte van uw vijver daalt en kunt u inschatten wanneer u de fosfaatextractie kunt beëindigen. Wanneer bijv. het fosfaatgehalte te hoog is door voer en loof dan toont de fosfaattest aan dat de fosfaatverwijderaar het niet redt en dat u de kwaliteit van het voer (goed voer vermindert de waterbelasting) en de bladinval (afschermnet, mechanische verwijdering) moet aanpassen.

Doorzetten a.u.b.!

Wie ophoudt heeft de strijd tegen de algen al verloren

In het JBL 1-2-3 algenvrij concept bestaat stap drie uit de hierboven beschreven limitering van de voedingsstoffen. Houdt a.u.b. niet na de algenbestrijding van stap 2 op aangezien de algen afsterven! En juist na het afsterven van de algen begint met het limiteren van de voedingsstoffen de belangrijkste stap!

Algen bestrijden

Groen water of draadalgen? Wij leggen u uit hoe u algenproblemen duurzaam kunt oplossen

Cookies, een korte info, dan gaat het verder

Ook de JBL homepage gebruikt meerdere soorten cookies om u de volledige functionaliteit te kunnen garanderen en de benodigde service te kunnen bieden: Technische en functionele cookies hebben we absoluut nodig om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt tijdens uw bezoek aan onze homepage. Aanvullend zetten we cookies in voor marketingdoeleinden. Zo is het zeker dat we u bij een volgend bezoek op onze omvangrijke pagina herkennen, het succes van onze campagnes kunnen beoordelen en u, aan de hand van de gepersonaliseerde cookies, individueel en direct kunnen aanspreken kunnen – overeenkomend met uw interesses – ook buiten onze homepage. U kunt op elk moment – ook later nog – vastleggen welke cookies u accepteert en welke niet (meer daarover onder “Instellingen wijzigen”).

Ook de JBL homepage gebruikt diverse soorten cookies om u de volledige functionaliteit en talrijke diensten aan te kunnen bieden: Technisch en functionele cookies hebben we nodig om uw bezoek aan deze website te laten slagen. Daarnaast gebruiken we cookies voor de marketing. U kunt op elk moment - ook later dus nog - bepalen welke cookies u wel en welke u niet wilt toestaan (meer daarvoor onder 'Instellingen aanpassen').

In onze verklaring inzake gegevensbescherming leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. leest u hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens en voor welke doeleinden wij de gegevensverwerking gebruiken. Bevestig alstublieft met 'Gelezen en begrepen' het gebruik van alle cookies en dan kunnen we verder gaan.

U bent 16 jaar of ouder? Dan bevestigt u met "Ik heb kennisgenomen" het gebruik van alle cookies - en dan gaat het verder.

Selecteer uw Cookie-instellingen

Technische en functionele Cookies, zodat tijdens uw bezoek aan onze website alles soepel verloopt.
Marketing Cookies, zodat we u op onze pagina's herkennen en het succes van onze campagnes kunnen beoordelen.
Ik accepteer de YouTube gebruiksvoorwaarden en bevestig dat ik het privacybeleid van YouTube gelezen en begrepen heb.

PUSH-berichten van JBL

Wat zijn PUSH-berichten nou eigenlijk? Als onderdeel van de W3C-standaard definiëren webberichten een API voor eindgebruikerberichten, die via de browserberichten aan de desktop en/of mobiele apparaten van de gebruiker worden gestuurd. Op de eindapparaten verschijnen meldingen, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails). Op de eindapparaten verschijnen berichten, zoals de eindgebruiker die kent van op het apparaat geïnstalleerde apps (bijv. e-mails)

Deze notificaties maken het voor een websitebeheerder mogelijk contact op te nemen met zijn gebruikers, zolang de browser van de betreffende gebruiker openstaat – ongeacht of de gebruiker op dat moment de website bezoekt of niet.

Om web push notificaties te kunnen versturen, heb je alleen een website nodig waarop een web push code geïnstalleerd is. Hierdoor kunnen ook merken zonder apps profiteren van de vele voordelen van push berichten (gepersonaliseerde real-time communicatie op precies het juiste moment).

Webberichten zijn onderdeel van de W3C standaard en definiëren een API voor de eindgebruikerberichten. Een bericht maakt het mogelijk de gebruiker buiten de context van een website over een gebeurtenis, zoals een nieuw blogbericht, te informeren.

JBL GmbH & Co. KG biedt deze service gratis aan. De service kan net zo gemakkelijk geactiveerd, als gedeactiveerd worden.