Terraria dla owadów i pajęczaków

Fans of spiders, scorpions and most insects have an enormous advantage: the terrariums are relatively small, compared to tortoise or lizard terrariums. Although tarantulas or scorpions are longer than a small lizard, their radius of action is significantly smaller and is not limited by a small terrarium.

Setting up terrariums for arachnids and insects

The right terrarium setup for spiders, scorpions and insects

In the following we'll offer some advice for the setup of the terrarium for individual species or groups. Even within a group, for instance tarantulas, the terrarium setup may vary greatly. If you want to keep a different species to those mentioned, ask your terrarium retailer for details.

Ptasznikowate

Tarantulas are always kept individually and for most a terrarium measuring 40 x 40 x 30 cm (L x W x H) is suitable. The bottom substrate ought to have a layer thickness of 8-10 cm. Depending on the species, the substrate needs to be selected individually. The popular American pink toe (Avicularia metallica), for example, needs moisture-retaining material, such as JBL TerraBasis or JBL TerraCoco Humus .

Whereas for Chilobrachys huahini or Grammostola actaeon you should choose a mixture of soil and sand.

In general a hiding place, e.g. one made of curved cork, is necessary. A few tarantula species build their hiding places by themselves (C. huahini). Chromatopelma cyaneopubescens needs a vertical place to hide (propped up cork tube).

All spiders need a small and flat drinking bowl ( Miski & pojemniki ). These bowls are available in various colours, so that you can select them to match the substrate. The JBL drinking bowls have the advantage that the feeder animals can save themselves from the water by using a small rescue ladder.

Any further design features need to be adapted to the specific needs of the species. Some prefer stones, others wood and leaves, while others like climbing opportunities.

Oświetlenie

The right light for arachnids and insects

Arachnids or insects don’t need UV emitting lighting! You can choose lighting that either produces heat or not, depending on whether or not you want to heat up the terrarium during the light phase. Since arachnid and insect terrariums are often quite small, it is important to ensure that the lighting is selected to match the size of the terrarium and that heat protection screen for the lamps have not too large slots, so that the animals don’t come into contact with the hot lamp.

Oświetlenie

Oświetlenie jest jednym z najważniejszych tematów terrarystyki. Czego tu należy przestrzegać?

Ciepło

The temperature control of terrariums for arachnids and insects

You have the choice of producing the right temperature with a lamp or a heating mat. For the lamp please remember to use a heat protection screen to protect the animals from coming into contact with the lamp, and don’t forget that the lamp will only produce heat during the lighting phase. Often this is exactly what is wanted, so that there is a reduction in temperature at night. If you do need a higher temperature during the night, you can always use a heating mat, like the JBL TerraTemp heatmat .

Ciepło

Jak uzyskać w terrarium właściwą temperaturę? Dlaczego powinny być miejsca ciepłe i chłodniejsze?
Skorpiony

Scorpions are not only found in deserts, they are also in rainforests. The yellow fat-tailed scorpion (Androctonus australis) comes from the steppes and deserts of North Africa. Its terrarium with the minimum dimensions of 30 x 20 x 20 cm (L x W x H) needs to be set up with sand ( JBL TerraSand naturalny-żółty or JBL TerraSand naturalny-biały ) and stones, as well as with a gnarled piece of wood. A flat water bowl is a must ( Miski & pojemniki ).

The emperor scorpion (Pandinus imperator) lives in the rainforests of Central and West Africa. Its terrarium needs the dimensions 60 x 40 x 40 cm (L x W x H) and should be equipped with soil as its substrate. Plants can be used, but are not necessary for the animal. The humidity needs to be 60-8 0%. JBL Korkrinde provides a hiding place for the animal.

Owady

Praying mantises, leaf insects, walking leaves, grasshoppers and beetles are very popular terrarium animals. Their demands on the terrariums vary considerably.

Praying mantises do not need much space. Small terrariums with a 30 cm edge length are ideal. A slightly moist soil-sand mixture is best for the substrate, and a setting to a 25-30 ° C daytime temperature and a 22 ° C nighttime temperature with about 70% humidity. Please remember to add a lot of branches with leaves for climbing.

Stick insects and leaf insects (Phasmatodea) are especially popular with children. Terrariums with a 40 cm edge length are ideal for these animals, and they like to be kept in small groups. For a substrate use a layer of about 3 cm with coconut or terrarium soil ( JBL TerraCoco Humus or JBL TerraBasis ). Forage plants are placed in small pots.

Beetles like flower chafers and ant-like flower beetles from Africa are very popular. Terrariums measuring 30 x 20 x 20 cm (L x W x H) are absolutely sufficient. The beetles love a thick soil layer of leaves, forest soil and rotten wood.

Centipedes and scolopendra

Unlike the highly toxic scolopendra species, crawling millipedes (in the order of Julidae) are completely harmless. They mostly live in the tropics almost all over the world. Scolopendra are predators and need terrariums with an edge about 40 cm long. A slightly damp substrate from a sand-soil mixture with moss pads and a piece of cork for a hiding place are ideal. A flat drinking bowl is necessary.

Cookies, krótka informacja, potem będziemy kontynuować

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: techniczne i funkcjonalne Cookies potrzebujemy bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. I tak jest zapewnione, że podczas ponownej Państwa wizyty na naszej obszernej stronie rozpoznamy Państwa, będziemy mogli zmierzyć sukces naszych kampanii, oraz na podstawie spersonalizowanych Cookies będziemy mogli zwracać się do Państwa indywidualnie i bezpośrednio, w sposób dopasowany do Państwa potrzeb – także poza naszą stroną internetową. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

Także strona internetowa JBL korzysta z kilku rodzajów Cookies, aby zapewnić Państwu pełną funkcjonalność i wiele usług: Techniczne i funkcjonalne Cookies są potrzebne nam bezwzględnie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na tej stronie internetowej. Dodatkowo używamy Cookies do marketingu. Mogą Państwo w każdej chwili – także w późniejszym terminie – określić, jakie Cookies Państwo dopuszczają a jakie nie (więcej na ten temat w „Zmiana ustawień“).

W naszej strefie Polityka prywatności dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. dowiedzą się Państwo, jak przetwarzamy dane osobowe i do jakich celów wykorzystujemy przetwarzanie danych. Proszę potwierdzić za pomocą „Zapoznałam/-em się“ korzystanie ze wszystkich Cookies– i już można iść dalej.

Wiek ponad 16 lat? Proszę więc potwierdzić „Zapoznałem/am się“ odnośnie korzystania ze wszystkich Cookies– i już idziemy dalej.

Proszę wybrać swoje ustawienia Cookie

Techniczne i funkcjonalne Cookie, żeby wszystko udało się podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Marketingowe Cookies, abyśmy mogli rozpoznać Państwa na naszych stronach i zmierzyć sukces naszych kampanii.
I accept the YouTube Terms of Service and confirm that I have read and understood the YouTube Terms of Service .

Wiadomości PUSH od JBL

Jako część standardu W3C, powiadomienia Web definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych, które są wysyłane za pośrednictwem przeglądarki na pulpit urządzeń stacjonarnych i/lub urządzeń mobilnych użytkowników. Powiadomienia pojawiają się na urządzeniach końcowych tak, jak jest to znane użytkownikowi końcowemu z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu (np. wiadomości e-mail).

Powiadomienia te umożliwiają operatorowi witryny kontaktowanie się z jego użytkownikami tak długo, jak długo mają oni otwartą przeglądarkę - niezależnie od tego, czy użytkownik aktualnie odwiedza stronę internetową, czy nie.

Aby móc wysyłać powiadomienia web push, wystarczy tylko strona internetowa z zainstalowanym kodem web push. Tym samym także marki bez aplikacji mogą korzystać z wielu zalet powiadomień push (spersonalizowana komunikacja w czasie rzeczywistym dokładnie w odpowiednim momencie.)

Powiadomienia internetowe są częścią standardu W3C i definiują API dla powiadomień użytkowników końcowych. Powiadomienie umożliwia poinformowanie użytkownika poza kontekstem strony internetowej o wydarzeniu, jak na przykład nowy wpis na blogu.

Usługa ta jest udostępniona bezpłatnie przez firmę JBL GmbH & Co. KG, i można ją równie łatwo aktywować jak i dezaktywować.